Trójwymiarowy napis na spirali

Wykorzystując efekt złudzenia optycznego możemy zbudować w InDesignie trójwymiarowy napis biegnący po spirali.

Wykorzystując efekt złudzenia optycznego możemy zbudować w InDesignie trójwymiarowy napis biegnący po spirali.

1 Wybierz z narzędzi ołówek i narysuj spiralę. Za pomocą narzędzia Direct Selection wygładź nierówne odcinki. Ponieważ spirala składa się z nachodzących na siebie owali, ścieżka zmienia kierunek, co w efekcie sprawi wrażenie, że tekst przesuwa się w przód i w głąb.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

2 Wybierz narzędzie Path Type i umieść je nad ścieżką. Poczekaj, aż pojawi się plus, a następnie kliknij na ścieżkę i wpisz tekst. Możesz ograniczyć długość tekstu przesuwając kursor nad ścieżką i stopniowo wprowadzając tekst. Ustaw atrybuty tekstu jako normalne.

Kliknij, aby powiększyć

3 Po sformatowaniu tekstu musisz ukryć spiralną linię narysowaną na początku. Aby to zrobić, zaznacz ją i nanieś [a stroke of None]. Aby rozsunąć tekst wzdłuż spirali tak, żeby lepiej leżał, przesuń kursor nad nawias początkowy [start bracket] Kiedy wskaźnik zamieni się w strzałkę, przesuń nawias wzdłuż ścieżki.

Kliknij, aby powiększyć

4 Za pomocą narzędzia selekcji zaznacz tekst i wybierz polecenie Type>Type z menu Path>Options. Następnie z rozwijanego menu Effect wybierz opcję Skew i jeden z trybów wyrównania tekstu: Ascender (wznoszący), Descender (opadający), Center (wypośrodkowany) lub baseline (przy linii). Możesz wskazać konkretne miejsca, w których tekst ma zostać wyrównany.

Kliknij, aby powiększyć

5 W okienku liczbowym Spacing znajdującym się w oknie dialogowym Path Type Options z poprzedniego kroku podaj odpowiednią wartość rozspacjowania (np. 2). Wyższe wielkości mocniej odsuwają poszczególne litery od siebie, co pozwala utrzymać większą czytelność tekstu w zawiniętych partiach.

Kliknij, aby powiększyć

6 Efekt przestrzeni uzyskamy wykorzystując złudzenie optyczne. Dla tekstu biegnącego w przód ustalamy większą wielkość, a mniejszą dla fragmentów skierowanych w głąb. Aby szybko zmienić wielkość tekstu, zaznacz określony fragment, przytrzymaj Shift-Ctrl (na Macu ¤) i przyciskaj klawisz "<" lub ">", co zwiększa bądź zmniejsza font.

Kliknij, aby powiększyć