ActionScript: powiększanie obrazu

Zaletą map zamieszczanych na stronach WWW jest możliwość powiększenia interesujących nas fragmentów. Efekt taki można bez trudu zbudować wykorzystując ActionScript.

Zaletą map zamieszczanych na stronach WWW jest możliwość powiększenia interesujących nas fragmentów. Efekt taki można bez trudu zbudować wykorzystując ActionScript.

Kliknij, aby powiększyć1. Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób dzięki językowi ActionScript możemy uzyskać efekt przybliżenia wybranej części obrazka. W animacji obrazek, który jest planem sytuacyjnym, podzielony jest na cztery równe części, z których każda jest równocześnie interaktywnym przyciskiem z wpisanym odpowiednim skryptem, umożliwiającym powiększenie danej części do rozmiarów sceny.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć2. Jak zwykle na początku definiujemy parametry sceny, wybierając polecenie Modifly/Document Properties.

Kliknij, aby powiększyć3. Zmieniamy ilość klatek wyświetlanych na sekundę na 16 fps, a wielkość okna określoną w pikselach (w tym przypadku) ustawiamy na 300 x 300, ponieważ każda ma taki właśnie rozmiar. Tło będzie miało kolor czarny. Teraz poszczególne części planu zamieniamy na symbole przycisków.

Kliknij, aby powiększyć4. W tym celu z polecenia Insert/New Symbol wybieramy zachowanie Button i wpisujemy nazwę "img1". Następnie po przełączeniu się do trybu edycji tego symbolu importujemy przygotowany obrazek, wybierając polecenie File/Import. Powtarzamy tę czynność jeszcze trzy razy, wpisując nazwy: "img2", "img3", "img4". Mamy już wszystkie części planu.

Kolejnym krokiem będzie dopasowanie wszystkich elementów, tak aby tworzyły całość. Wybieramy polecenie Insert/New Symbol i zachowanie Graphic o nazwie "home_surface".

Kliknij, aby powiększyć5. Na pole robocze edycji symbolu Graphic przeciągamy z okna biblioteki (polecenie Window/Library) klony symboli przycisków. Cały plan, składający się z czterech symboli przycisków, umieszczamy tak, aby środek planu znajdował się dokładnie w środku pola edycji symbolu.