Praetorians

W Praetorians czuć rękę twórców Commandosa. Plansze zostały tak zaprojektowane, że nie wystarczy iść przed siebie i niszczyć wszystkich po drodze. Dla tych, którzy utknęli, kilka drobnych podpowiedzi.

W Praetorians czuć rękę twórców Commandosa. Plansze zostały tak zaprojektowane, że nie wystarczy iść przed siebie i niszczyć wszystkich po drodze. Dla tych, którzy utknęli, kilka drobnych podpowiedzi.

Porady ogólne

Podpowiedż 1.: Wieże Obronne (2 i 3) ustawione w strategicznym punkcie (1) i obsadzone Strzelcami Posiłkowymi posłużyły do sprowokowania wroga. Konnica rozbiła się o mur tarcz Legionistów, próbując dotrzeć do Strzelców Posiłkowych ustawionych w drugiej linii (4), zaś wraz z piechotą podąża na rzeź sam Wódz Suevii i tamtejszy Druid (5).Kliknij, aby powiększyćPodpowiedż 1.: Wieże Obronne (2 i 3) ustawione w strategicznym punkcie (1) i obsadzone Strzelcami Posiłkowymi posłużyły do sprowokowania wroga. Konnica rozbiła się o mur tarcz Legionistów, próbując dotrzeć do Strzelców Posiłkowych ustawionych w drugiej linii (4), zaś wraz z piechotą podąża na rzeź sam Wódz Suevii i tamtejszy Druid (5).PODPOWIEDŹ 1. W większości misji zaczynasz działania wojenne z pewnym określonym kontyngentem wojsk, w którym zwykle brak Medyka. Z tego powodu Medyk powinien być pierwszą jednostką zwerbowaną przez ciebie po zajęciu jakiejkolwiek osady.

Zobacz również:

PODPOWIEDŹ 2. Oszczędzaj i trzymaj z tyłu Piechotę Pomocniczą - gdy zostanie wybita do nogi, będziesz musiał zdegradować doborowy oddział, aby wykonywał prace budowlane.

PODPOWIEDŹ 3. Ponieważ podczas promowania żołnierza na dowódcę (Centuriona), na stałe opuszcza oddział, należy więc często powoływać Centurionów spośród Piechoty Pomocniczej. Utrata jednej saperki boli mniej niż utrata łuku.

PODPOWIEDŹ 4. Badaj gęste lasy, wysyłając wilka (Zwiadowca z wilkiem), a unikniesz wielu kłopotów.

PODPOWIEDŹ 5. Dowódcy - bohaterowie scenariuszy mają większe możliwości od Centurionów. Warto przydzielać ich do oddziałów uderzeniowych, a w osadach pozostawiać nowo mianowanych Centurionów. Trzeba jednak pamiętać, że utrata bohatera może oznaczać całkowitą porażkę i koniec misji.

PODPOWIEDŹ 6. Buduj wieże obronne i obsadzaj je Strzelcami Posiłkowymi. W miarę postępów przenoś oddziały do kolejnych wież, aby kontrolować pole bitwy - z takiego budynku można razić wroga na dużą odległość.

Poradnik

Rozdziały 1-4 Kampanii są zaprojektowane jako samouczek. Nie powinieneś mieć z nimi problemów.

Rozdział 5

PODPOWIEDŹ 7. Zaczynasz daleko od osady. Szanuj żołnierzy, nie wypuszczaj się na rajdy po Galii. Podążaj wzdłuż krawędzi mapy do osady Dubis, usuwając barbarzyńców. Im szybciej tam dotrzesz, tym mniej wojsk wróg wyśle przeciw tobie, a populacja osady będzie większa. Przed zajęciem wioski wyczyść las na wzgórzu na zachód od niej - czają się tam Łucznicy. Po zajęciu Dubis umieść tam Strzelców Posiłkowych ubezpieczanych przez Legionistów i Zwiadowcę - dzięki temu nikt nie zakłóci rekrutacji.

PODPOWIEDŹ 8. Po oczyszczeniu południowego brzegu z wrogich jednostek pora przejść do budowy przeprawy przez rzekę. Pierwszy most stawiasz po wschodniej stronie - dzięki niemu zajmiesz wyspę pośrodku nurtu i usuniesz z niej wrogich Łuczników. Pamiętaj, że po północnej stronie wyspy rzeka jest płytsza i lekkie oddziały mogą przejść ją w bród. Wyspa jest dobrym punktem obserwacyjnym - pozostaw na niej Zwiadowcę, Strzelców Posiłkowych i Legionistów - mogą uprzykrzyć życie Helwetom. Zbuduj most po zachodniej stronie (uważaj na Katapultę wroga), dołącz do armii druida Divitiacusa. Jego kawalerię z pobliskiego wzgórza przyłącz wówczas, gdy sam nie będziesz w stanie szkolić nowych jednostek (osiągniesz limit).

PODPOWIEDŹ 9. Po przeprawieniu się mostem na północny brzeg, idź wzdłuż rzeki na wschód. Przed Pons oczekuje cię komitet powitalny, w większości ukryty w gęstym lesie. Spróbuj wywabić ich na otwarty teren, pod ostrzał Strzelców Posiłkowych, których możesz rozmieścić na nadrzecznym skalistym wzgórzu (zaraz przy brodzie wiodącym na wyspę). Po usunięciu tych oddziałów droga na Pons stoi przed tobą otworem.

Rozdział 6

Podpowiedż 10.: Wszystko gotowe do obrony pozycji. Strzelcy Posiłkowi wraz ze Zwiadowcą z sokołem (1) kontrolują teren ze skalnego występu (dotąd ustrzelili 81 Galów). Legioniści pilnują jedynych dwóch podejść na wzgórze (2 i 3). Wszyscy znajdują się w polu działania zdolności Centuriona i Medyka (4). Dodatkowe wsparcie Legionistom zapewniają z drugiej linii dwa kolejne oddziały Strzelców Posiłkowych, rozmieszczone na wysokiej skale, już poza kadrem powyższego obrazka (5).Kliknij, aby powiększyćPodpowiedż 10.: Wszystko gotowe do obrony pozycji. Strzelcy Posiłkowi wraz ze Zwiadowcą z sokołem (1) kontrolują teren ze skalnego występu (dotąd ustrzelili 81 Galów). Legioniści pilnują jedynych dwóch podejść na wzgórze (2 i 3). Wszyscy znajdują się w polu działania zdolności Centuriona i Medyka (4). Dodatkowe wsparcie Legionistom zapewniają z drugiej linii dwa kolejne oddziały Strzelców Posiłkowych, rozmieszczone na wysokiej skale, już poza kadrem powyższego obrazka (5).PODPOWIEDŹ 10. Rozpoczynasz misję w terenie dogodnym do obrony, co ma duże znaczenie, gdyż chwilę później zaczyna się atak wroga. Postaraj się rozmieścić jednostki jak na przykładzie (patrz ilustracja), uaktywniając u wszystkich (oprócz Strzelców Posiłkowych) Postawę Defensywną, aby nie opuszczali swych stanowisk. Przy odpowiednio poprowadzonej obronie nie stracisz żadnego żołnierza! Przeczekaj kolejne ataki, aż do chwili, gdy Helweci (zieloni) zakończą ataki, zastąpieni przez Turyngów (brązowi).

PODPOWIEDŹ 11. Pierwszym celem jest Boxum. Na pozycji obronnej pozostaw jednego z bohaterów, Zwiadowcę z sokołem, Strzelców Posiłkowych i oddział Włóczników - będą odwracać uwagę patroli Turyngów. Pozostałe siły zgrupuj w pobliżu stawu u stóp wzgórza, na zachód od bronionej pozycji. Idź na zachód w kierunku lasu - stamtąd żołnierze zobaczą pierwsze oddziały broniące dostępu do Boxum. Ta frakcja ma za zadanie chronić osady. Zaraz po pierwszym twoim ataku spodziewaj się nadejścia większych sił wroga, zgrupowanych na zachodzie. Gdy poradzisz sobie z nimi, droga do Boxum jest wolna.

PODPOWIEDŹ 12. Po zwerbowaniu nowych jednostek w forcie Boxum, idź na Sidolacum, blokujące drogę do Bibracte. Posuwaj się ostrożnie, korzystając z lasów i pozycji na wzgórzach, w kierunku południowo-wschodnim. Napotkasz patrole Turyngów oraz Helwetów. Dolna część mapy jest odgrodzona niedostępnym pasmem wzgórz, jedyne przejście do doliny, w której znajduje się Sidolacum. Na zachodnim skraju tego pasma czai się oddział Helweckich Łuczników. Turyngowie koncentrują się na patrolowaniu okolicy - Sidolacum nie jest mocno bronione.