Ufajcie i kontrolujcie

Komputery to bezmyślne maszyny, które działają tak, jak nakazał im programista. Potrafią jednak przekazać ci kilka cennych informacji o swojej kondycji. Łatwo możesz skontrolować, jak te metalowe stwory się czują i czy nie grozi im nagły spadek odporności na twoje działania.

Komputery to bezmyślne maszyny, które działają tak, jak nakazał im programista. Potrafią jednak przekazać ci kilka cennych informacji o swojej kondycji. Łatwo możesz skontrolować, jak te metalowe stwory się czują i czy nie grozi im nagły spadek odporności na twoje działania.

Warto wiedzieć, jak zamienić się w wykwalifikowanego diagnostę i zapobiec kłopotom. W czasie codziennego użytkowania komputerów niewiele osób interesuje się stanem systemu operacyjnego. O wiele bardziej zajmujące jest przeglądanie witryn internetowych, granie, komunikowanie się z innymi użytkownikami. Nawet wtedy, gdy komputer jest typowym narzędziem pracy, oczekujesz sprawnego wykonywania poleceń i nie interesuje cię, co Windows ma "pod maską". Takie postępowanie zwykle prowadzi do kłopotów.

Zobacz również:

Entuzjaści samochodów wiedzą najlepiej, że od czasu do czasu należy sprawdzić olej i przesmarować jakieś elementy. Wprawny fachowiec po sposobie pracy silnika potrafi orzec, że warto rzucić okiem na to i owo. Z systemami operacyjnymi jest podobnie. Co pewien czas trzeba popatrzeć na dzienniki i wykresy obrazujące kondycję Windows. Gdzie ich szukać i co mogą ci powiedzieć, o tym poniżej. W systemach MS Windows XP Home i Professional jest grupa narzędzi, dzięki którym łatwo zorientujesz się, co w trawie piszczy. Korzystając z Podglądu zdarzeń, Menedżera zadań oraz modułu Wydajność, szybko sprawdzisz, czy możesz spać spokojnie.

Podglądanie nie jest karalne!

Procesy systemowe Windows XPKliknij, aby powiększyćProcesy systemowe Windows XPRozpoczniemy od miejsca, które obrazuje bieżący stan systemu. Prawie każda aplikacja uruchomiona w systemie Windows XP wyświetla na pasku zadań reprezentujące ją przyciski. Sporo programów po uruchomieniu znika i jedynym ich śladem jest niewielka ikona w zasobniku systemowym. Zwykle są to skanery antywirusowe albo narzędzia związane z urządzeniami typu karta graficzna, dźwiękowa itp. Jednak to, co jest ci pokazywane, stanowi tylko część wielu uruchomionych zadań. W tle pracują różne usługi związane z systemem lub zainstalowanymi programami. Pełna informacja o tym, co działa w Windows XP, jest bardzo przydatna. Możesz wykorzystać ją na przykład do ustalenia, co powoduje nadmierne obciążenie systemu lub który z programów przestał funkcjonować. Jest kilka sposobów zarządzania uruchomionymi zadaniami.

Większość użytkowników systemów okienkowych zdążyła się doskonale zapoznać z kombinacją klawiszy [Ctrl Alt Del]. Jeśli jakaś aplikacja nie będzie chciała z tobą rozmawiać, możesz ją wyprosić, stosując tę kombinację. Podobnie postępujesz, jeśli cały system odmówi współpracy. Podczas korzystania z rodziny systemów Windows XP omawiane klawisze nie zawsze zaprowadzą cię do okna, w którym będziesz mógł "zabić" źle działające programy. Aby tego dokonać, musisz uruchomić Menedżera zadań Windows. Można to zrobić na kilka sposobów, najprostsze jest naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl Shift Esc], wpisanie TASKMGR w oknie Uruchom oraz kliknięcie prawym przyciskiem myszy wolnego miejsca na pasku zadań i wskazanie opcji Menedżer zadań.

Menedżer zadań jest mocnym narzędziem, pozwalającym na wykonanie wielu operacji związanych z zarządzaniem aplikacjami uruchomionymi w Windows. Dodatkowo udostępnia użytkownikom grupę informacji opisujących bieżące wykorzystanie zasobów, obciążenie systemu operacyjnego i sieci.

Karta Aplikacje

Menedżer zadań pozwala wygodnie zarządzać uruchomionymi aplikacjami i procesami.Kliknij, aby powiększyćMenedżer zadań pozwala wygodnie zarządzać uruchomionymi aplikacjami i procesami.Okno Menedżera zadań zawiera cztery bardzo istotne karty. Pierwsza, Aplikacje, służy do zarządzania uruchomionym oprogramowaniem. Najważniejsza sekcja tej karty pokazuje stan funkcjonowania programów. Jeśli aplikacja działa poprawnie, kolumna Stan będzie zawierać wpis "Uruchomiony". Gorzej, gdy program się na przykład zawiesi. Wtedy otrzymasz komunikat "Nie odpowiada". W takim wypadku należy zakończyć jego pracę, naciskając przycisk Zakończ zadanie.

Przez Menedżera zadań możesz również uruchamiać inne aplikacje. Służy do tego przycisk Nowe zadanie - po jego naciśnięciu pojawia się takie samo okno, jak po wybraniu polecenia Uruchom z menu Start. Aby rozpocząć dowolne zadanie, wystarczy wprowadzić nazwę programu bądź pliku wsadowego i kliknąć OK.

Na karcie Aplikacje możesz wykonywać większość operacji dostępnych zwykle z paska zadań. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy uruchomionego zadania wyświetla menu podręczne z takimi opcjami, jak Przełącz na, Przesuń na wierzch, Minimalizuj i Maksymalizuj. Ostatnia opcja, Przejdź do procesu, pozwala na łatwą identyfikację nazwy procesu, z którym związane jest wskazane zadanie. Warto pamiętać, że na tej karcie bez przeszkód można używać klawisza [Shift], co pozwala na kończenie wielu uruchomionych zadań za jednym zamachem.

Wskazówka. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy wolnej przestrzeni wewnętrznej ramki Menedżera zadań powoduje ukrycie wszystkich kart, paska tytułu, paska menu i paska stanu. Aktywne pozostaje jedynie główne okno bieżącej karty. Powtórne podwójne kliknięcie przywraca pełno okno Menedżera zadań.

Karta Procesy

Karta Procesy w Menedżerze zadań pozwala głębiej zajrzeć w to, co dzieje się w systemie.Kliknij, aby powiększyćKarta Procesy w Menedżerze zadań pozwala głębiej zajrzeć w to, co dzieje się w systemie.Równie istotna jest karta Procesy. Wyświetla szczegółowe informacje o uruchomionych w Windows XP procesach. W wypadku niestabilnej pracy systemu podaje dane pozwalające użytkownikom na szybkie ustalenie, który z uruchomionych procesów najbardziej obciąża XP.

Karta przedstawia informacje w kolumnach, szczegółowo opisujących poszczególne procesy. Domyślnie wyświetlana jest nazwa procesu, jego identyfikator, nazwa użytkownika, z którego uprawnieniami jest uruchomiony proces, czas i procentowe wykorzystanie procesora oraz ilość zużywanej pamięci. Kliknięcie nagłówka dowolnej kolumny pozwala na posortowanie danych w wybranej kolejności. Jeśli interesują cię inne, bardziej szczegółowe informacje, kliknij w menu Widok polecenie Wybierz kolumny.

Procesy kończysz, wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego (klikając prawym przyciskiem myszy określony proces) lub przycisk Zakończ proces. Operacje te wykonuj ostrożnie; "ubijanie" procesów przez Menedżera zadań jest metodą drastyczną i korzystaj z niej tylko wtedy, gdy wiesz, który proces i dlaczego chcesz zakończyć. Pochopne działania mogą zdestabilizować system operacyjny. Nawet użytkownik mający uprawnienia Administratora systemu nie może zakończyć niektórych procesów systemowych. Próba "zabicia" np. procesu Smss.exe kończy się komunikatem o błędzie. Listę procesów systemowych, których nie można zakończyć, podajemy w tabeli.

Innym sposobem kończenia procesów jest wpisanie w wierszu poleceń Tskill lub Taskkill.

Na karcie Procesy można również ustawiać priorytety poszczególnych procesów: te z niższym muszą ustępować miejsca zadaniom wykonywanym z wyższym priorytetem. System Windows XP, podobnie jak Windows 2000, przypisuje procesom priorytety od 0 do 31, z tego na procesy użytkownika przeznaczone są poziomy od 1 do 15, a na funkcje systemowe od 16 do 31. Administrator systemu może przypisać procesowi jeden z sześciu predefiniowanych priorytetów: niski (poziom 4), poniżej normalnego (poziom 6), normalny (poziom 8), powyżej normalnego (poziom 10), wysoki (poziom 13) i czasu rzeczywistego (poziom 24). Jeśli jest to niezbędne, użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć priorytet danego zadania, najczęściej jednak domyślny skutecznie zarządza działaniem aplikacji.

Programy, procesy i wątki

Procesy i programy mogą się wydawać tym samym, ale różnią się zasadniczo. Program to statyczny ciąg instrukcji, podczas gdy proces stanowi pojemnik na zasoby wykorzystywane przez wątki do uruchamiania jednostek programów. Wątki to poszczególne części procesu, kolejkowane do wykonania przez system operacyjny. Proces charakteryzują takie wartości, jak przydzielona przestrzeń adresowa w pamięci wirtualnej, program inic-jujący wykonywany kod, lista zasobów dostępnych dla procesu (pliki, porty), kontekst zabezpieczeń, w którym proces jest uruchamiany, unikatowy identyfikator (PID) i co najmniej jeden wątek składowy.