Web Matrix, czyli ASP.NET dla mas

Jak przekonać niezdecydowanych do ASP.NET? Nic prostszego! Wystarczy dostarczyć całkowicie bezpłatne środowisko do tworzenia i testowania aplikacji internetowych. Takie możliwości daje projekt Web Matrix.

Jak przekonać niezdecydowanych do ASP.NET? Nic prostszego! Wystarczy dostarczyć całkowicie bezpłatne środowisko do tworzenia i testowania aplikacji internetowych. Takie możliwości daje projekt Web Matrix.

Minęło już kilka lat od momentu, gdy Microsoft zaprezentował swoją wizję dalszego rozwoju technologii ASP, której nadano nazwę ASP.NET. Dziś gigant z Redmond może się pochwalić konkretnymi zastosowaniami platformy .NET, wdrożonymi w powszechnie znanych firmach i korporacjach, a obsługę .NET zaczynają oferować również inni producenci środowisk programistycznych (np. Borland). Można więc zaryzykować twierdzenie, że przyjęta przez Microsoft strategia wytrwałej promocji platformy .NET przynosi rezultaty i że .NET, wbrew sceptycznym opiniom niektórych analityków, staje się powoli standardem.

Zobacz również:

Jednakże pozycja jednej z najintensywniej promowanych w ostatnim czasie technologii dopóty nie będzie ugruntowana, dopóki umiejętności tworzenia aplikacji w .NET i wiedza o tym środowisku nie zostaną dostatecznie szeroko rozpowszechnione wśród deweloperów. Im zaś do wyboru i rozważań nad przydatnością platformy .NET nie wystarczy specjalistyczna literatura, gdyż do oceny każdej technologii konieczne jest poznanie jej działania w praktyce.

Od niedawna wszyscy zainteresowani .NET, którzy chcą poznać podstawowe możliwości ASP.NET w działaniu, nie muszą już zabiegać o zdobycie tak potężnych narzędzi, jak MS Visual Studio .NET i Internet Information Server. Wszystkie niezbędne do tego celu narzędzia i usługi dostarcza projekt Web Matrix.

Web Matrix, czyli co?

Web Matrix w akcji.Kliknij, aby powiększyćWeb Matrix w akcji.
Web Matrix pozwala w wygodny sposób wzbogacić wyjściową pulę kontrolek o pobrane z Internetu.Kliknij, aby powiększyćWeb Matrix pozwala w wygodny sposób wzbogacić wyjściową pulę kontrolek o pobrane z Internetu.
Tak wygląda formularz serwisu mobile.aspx. W prawym dolnym rogu widoczne jest okno do edycji właściwości (properties) kontrolek.Kliknij, aby powiększyćTak wygląda formularz serwisu mobile.aspx. W prawym dolnym rogu widoczne jest okno do edycji właściwości (properties) kontrolek.
Web Matrix jest środowiskiem programistycznym typu WYSIWIG, dzięki któremu możesz spróbować swoich sił w tworzeniu: stron ASP.NET, usług XML Web Services, Http Handlers i kontrolek WWW (Web Controls). Środowisko Web Matrix przyda się także podczas edycji dokumentów HTML, XML, kaskadowych arkuszy styli CSS i skryptów SQL.

Razem z Web Matriksem otrzymujesz niepozorny, ale bardzo przydatny serwer, na którym możesz lokalnie testować i udostępniać strony WWW oraz usługi XML Web Services.

Web Matrix daje również okazję do zapoznania się z nowymi językami programowania Visual Basic .NET i C#.

Ograniczenia, którym musieli sprostać programiści, tworząc tak niewielką aplikację, jak Web Matrix, przejawiają się w stosunkowo ubogim interfejsie użytkownika - wytrawnym deweloperom w czasie pracy z Web Matriksem może zabraknąć np. funkcji autouzupełniania składni. W środowisku tym nie zaimplementowano również jednej z ważniejszych możliwości oferowanej przez MS Visual Studio.Net, tzn. obsługi kodu ukrytego (code-behind).

Jest to, oczywiście, cena, jaką trzeba zapłacić za całkowicie bezpłatne środowisko programistyczne. Jednakże powyższe cechy trudno uznać za wady, skoro Web Matrix nie jest narzędziem do realizacji złożonych projektów informatycznych. Nie znaczy to, że jest niefunkcjonalny. Zasługuje na pozytywną ocenę jako środowisko do tworzenia aplikacji internetowych choćby dlatego, że praktycznie jednym pociągnięciem myszy opublikujesz tu zawartość tabeli z bazy danych na stronie WWW.

Twórcy projektu zadbali o elastyczność środowiska - Web Matrix można rozszerzać za pomocą tzw. add-inów, pisanych w MS Visual Studio .NET oraz dodawania narzędzi do automatycznego generowania kodu, zwanych Code Builders. Wraz z wersją instalacyjną Web Matriksa dostajesz jedną wtyczkę. Jest nią XML Web Service Proxy Generator (więcej o tym narzędziu w dalszej części artykułu).

Web Matrix i ASP.NET dla kogo?

Tworzenie złożonych serwisów przy użyciu WebMatriksa wymaga przynajmniej pobieżnej znajomości jednego z języków programowania (C# lub VisualBasic.NET). Jednak nawet początkujący twórcy stron WWW po zapoznaniu się z artykułem oraz obszernym polskojęzycznym przewodnikiem, dostępnym na stronie www.microsoft.com/poland/msdn/dokumenty/ASPNETWebMatrix.doc i na płycie CD dołączonej do magazynu, nie powinni mieć problemu z zaprojektowaniem swojej pierwszej strony w ASP.NET. Do bardziej zaawansowanych zastosowań oprócz znajomości jednego z wyżej wymienionych języków niezbędne będzie też doświadczenie w pracy z MS SQL Server.

Prostotę tworzenia stron w ASP.NET i usług WWW z wykorzystaniem Web Matrix najlepiej zobrazują poniższe przykłady.

Tworzymy stronę w ASP.NET

Jeden z bardziej irytujących problemów, jakie mogą wystąpić podczas uruchamiania aplikacji umieszczonych na bezpłatnym serwerze eu.webmatrixhosting.net. Występuje sporadycznie, tzn. ta sama aplikacja uruchamiana bezproblemowo może czasem Kliknij, aby powiększyćJeden z bardziej irytujących problemów, jakie mogą wystąpić podczas uruchamiania aplikacji umieszczonych na bezpłatnym serwerze eu.webmatrixhosting.net. Występuje sporadycznie, tzn. ta sama aplikacja uruchamiana bezproblemowo może czasem "generować" błąd niepoprawnej wersji komponentów MDAC. Nie jest on więc związany z ewentualnymi błędami aplikacji.Utworzymy teraz stronę wyświetlającą tekst "Witajcie w Web Matrix" oraz przycisk Zmień kolor, którego kliknięcie powoduje losową zmianę koloru tekstu.

W tym celu uruchom Web Matrix. Po starcie pojawi się okno oferujące wybór typu projektu, nad którym chcesz pracować (strona ASP.NET, usługa WWW itp.). Wybierz ASP.NET, wpisz nazwę pliku - np. witajcie.aspx - określ, którego z języków (C# lub VB .NET) użyjesz do tworzenia strony, i kliknij przycisk OK.

Rozszerzenie ASPX, które pojawiło się w nazwie pliku, jest przyjętym przez Microsoft oznaczeniem stron napisanych w ASP.NET. Powyższe czynności doprowadzą do wygenerowania szablonu (template) strony ASP.NET. Kontynuując tworzenie serwisu, na formularz strony przeciągnij kontrolki Label oraz Button. Korzystając z okna właściwości, zmodyfikuj parametry tworzonych obiektów. W pole właściwości Text kontrolki Label wpisz: Witajcie w Web Matrix !!! Zmień też właściwość Text przycisku na Zmień kolor. Dla wygody identyfikator kontrolki zmień z Label1 na np. Powitanie, a nazwę przycisku z Button1 na Zmiana.

Możesz również zmodyfikować czcionkę, kolor i rozmiary tekstu oraz inne właściwości wyglądu kontrolek. Pozostaje napisać obsługę kliknięcia przycisku. Odpowiada za nią procedura Zmiana_Click, w której tworzony jest obiekt o nazwie losuj. Przy użyciu metody Next() obiektu losuj generowana jest losowa liczba całkowita. Wygenerowana liczba jest przekształcana metodą System.Drawing.Color.FromArgb(Int 32) na odpowiednią strukturę (32 bitowa wartość jest przekształcana na cztery

8-bitowe opisujące składowe: czerwoną, zieloną, niebieską oraz kanał alfa). Ostatecznie zmiana koloru tekstu obywa się poprzez przypisanie utworzonej struktury do właściwości ForeColor kontrolki Label.

Gotowa strona wraz z kodem źródłowym jest dostępna pod adresem: http://eu.webmatrixhosting.net/quinx/witajcie.aspx .

Bezpłatny hosting

Od kilku miesięcy możliwe jest nieodpłatne przetestowanie aplikacji utworzonych w ASP.NET na stronie http://europe.webmatrixhosting.net . Otwarcie konta na serwerze jest łatwe - w ciągu kilku minut od rozpoczęcia rejestracji otrzymujesz miejsce na własną stronę (20 MB na pliki aplikacji i 10 MB w bazie MS SQL Server). Jednym z nielicznych mankamentów usługi jest to, że dane umieszczane na serwerze nie podlegają backupowi.