Dźwięk w filmach Shockwave

Animacje, filmy wideo czy interaktywne prezentacje tworzone w programie Director nie byłyby multimedialne, gdyby nie możliwość dodawania do nich plików muzycznych.

Animacje, filmy wideo czy interaktywne prezentacje tworzone w programie Director nie byłyby multimedialne, gdyby nie możliwość dodawania do nich plików muzycznych.

1 Najprostszym sposobem dodania dźwięku do filmu Directora jest zaimportowanie pliku audio, stworzenie aktora obsady (Sound Cast Member) i umieszczenie go w jednym z kanałów dźwiękowych scenariusza (Score). Kiedy głowica przesuwa się przez klatki filmu zawierające sprite'a audio, dźwięk zostaje odtwarzany. Aby zaimportować dźwięk do obsady filmu, należy wybrać opcję File>Import.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

2 W czasie importowania dźwięku można określić, czy ma być on wprowadzony do filmu jako plik wewnętrzny (Internal), czy też jako odnośnik do pliku zewnętrznego (Linked). Każdy z nich ma swoje zalety i wady, w zależności od charakteru projektu i roli, jaką ma w nim pełnić. W przypadku wewnętrznych aktorów obsady Director gromadzi wszystkie dane dźwiękowe w pliku filmu i ładuje je do pamięci RAM, dzięki czemu odtwarzane są bardzo szybko. Metoda ta sprawdza się jednak tylko w przypadku krótkich dźwięków, bowiem wewnętrzny aktor stworzony z dużego pliku audio pochłania zbyt dużo pamięci operacyjnej, co zakłóca odtwarzanie filmu. W przypadku zewnętrznych aktorów dźwiękowych (Linked Sound Cast Member) Director przechowuje jedynie odnośnik do pliku audio i importuje go za każdym razem, kiedy jest on odtwarzany w filmie. Dźwięk nie jest wtedy nigdy w całości ładowany do pamięci RAM, a więc film korzysta z niej wydajniej i opcja ta sprawdza się doskonale w przypadku dużych plików dźwiękowych. Director pozwala importować pliki w formatach AIFF i WAV (zarówno skompresowane, jak i nieskompresowane), AU, Shockwave Audio i MP3, a najlepsze rezultaty zapewniają pliki 8- lub 16-bitowe o częstotliwości próbkowania 44,1, 22,050 lub 11,025 kHz.

Kliknij, aby powiększyć

3 Właściwości zaimportowanego do filmu pliku audio można zmienić w panelu Property Inspector. Po zaznaczeniu aktora dźwiękowego w obsadzie (Cast: Internal), panel Property Inspector (z zakładkami Member, Sound, Cast) automatycznie wyświetla jego właściwości. Z jego pomocą można zapętlić dźwięk zaznaczając opcję Loop, zmienić jego nazwę w polu Name czy wymienić zewnętrzny plik, do którego odnosi się aktor (w przypadku dźwięku typu Linked). Zakładka Sound wyświetla także czas trwania dźwięku (Duration), częstotliwość próbkowania (Sample Rate), głębię bitową (Bit Depth) i ilość kanałów (Channels). Przyciski Play i Stop pozwalają natomiast rozpocząć i zatrzymać odtwarzanie dźwięku. Zakładka Member podaje rozmiar aktora obsady, datę jego utworzenia i ostatniej edycji oraz jego autora.

Kliknij, aby powiększyć

4 Kolejnym krokiem jest umieszczenie aktora audio w scenariuszu filmu (Score). W przeciwieństwie do aktorów graficznych dźwięki nie są widoczne w filmie, tak więc nie pojawiają się w oknie sceny (Stage), a dźwiękowe sprite'y umieszcza się bezpośrednio w oknie scenariusza (Score). Aby to zrobić, należy najpierw za pomocą przycisku w górnym, prawym rogu okna Score wyświetlić kanały efektów (Effects Channels). Następnie zaznaczyć odpowiednią klatkę filmu i przeciągnąć aktora dźwiękowego z okna obsady do jednego z dwóch kanałów dźwiękowych scenariusza.

Kliknij, aby powiększyć

5 Kontrolowanie dźwięków w scenariuszu przebiega w ten sam sposób, jak kontrola pozostałych sprite'ów. Po umieszczeniu aktora audio w jednym z kanałów okna Score można rozciągnąć go na tyle klatek, ile wymaga scena filmu lub przesunąć we właściwe miejsce filmu. Wprowadzane dźwięki są automatycznie przyporządkowywane do liczby klatek określonej w oknie dialogowym Sprite Preferences, co wymaga czasami zmiany tych ustawień, aby dźwięk został odtworzony w całości lub zmiany jego tempa, gdy głowica ma wstrzymać odtwarzanie do momentu zakończenia dźwięku. Jeśli w projekcie nie wykorzystywane są behawiory lub inne skrypty Lingo, dźwięki odtwarzane są jedynie tak długo, jak długo głowica przesuwa się przez klatki zawierające dane audio.

Kliknij, aby powiększyć