Wykresy przestawne

W poprzednim odcinku (PC World 5'2003) przedstawiliśmy technikę tworzenia tabel przestawnych w Excelu. Naturalnym uzupełnieniem są wykresy przestawne, prezentujące dane liczbowe w formie bardziej intuicyjnej.

W poprzednim odcinku (PC World 5'2003) przedstawiliśmy technikę tworzenia tabel przestawnych w Excelu. Naturalnym uzupełnieniem są wykresy przestawne, prezentujące dane liczbowe w formie bardziej intuicyjnej.

Posłużymy się ponownie tabelą z fikcyjnymi danymi, ilustrującą sprzedaż dwóch modeli Fiata na terenie Warszawy i Łodzi. Dla przypomnienia, tabela zawiera dane dotyczące lat 2000-2002, w podziale na kwartały, modele samochodów i miasta. Dane obejmują liczbę sprzedanych samochodów i wartość sprzedaży.

Zobacz również:

Kreator wykresów przestawnych

Postępowanie jest niemal identyczne, jak w przypadku tabel przestawnych. W menu wybieramy Dane | Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego . Na ekranie ukaże się okno dialogowe Kreator tabel i wykresów przestawnych .

1. Należy wybrać odmienny rodzaj raportu - tym razem &Raport wykresu przestawnego.Kliknij, aby powiększyć1. Należy wybrać odmienny rodzaj raportu - tym razem &Raport wykresu przestawnego.Przyjmujemy, że tworzony jest wykres przestawny z arkusza Excela na ekranie. Musisz więc wybrać Raport wykresu przestawnego (z raportem tabeli przestawnej). Po kliknięciu przycisku Dalej Excel rozpozna obszar tabeli i zasugeruje jej skrajne komórki (możesz także zaznaczyć obszar ręcznie).

2. Wybierz lub zaakceptuj obszar z danymi tabelarycznymi.Kliknij, aby powiększyć2. Wybierz lub zaakceptuj obszar z danymi tabelarycznymi.Zakładamy, że raport zostanie umieszczony w nowym arkuszu tego samego skoroszytu.

3. Wykres przestawny umieszcza się zazwyczaj w nowym arkuszu.Kliknij, aby powiększyć3. Wykres przestawny umieszcza się zazwyczaj w nowym arkuszu.Po kliknięciu przycisku Zakończ na ekranie ukaże się nowy arkusz, a w nim szkielet wykresu przestawnego, pasek narzędzi wykresu przestawnego oraz lista pól. Pola te to nic innego jak kolumny oryginalnej tabeli.

4. Gotowy szkielet wykresu przestawnego, czekający na przeciągnięcie pól.Kliknij, aby powiększyć4. Gotowy szkielet wykresu przestawnego, czekający na przeciągnięcie pól.Właśnie pola tabeli przestawnej będziesz przeciągać myszą na szkielet wykresu przestawnego, tworząc doraźnie nowe wykresy.

Zauważ, że tworząc nowy arkusz z wykresami przygotowujesz jednocześnie arkusz z tabelą przestawną. O tym właśnie informuje kreator w trzecim kroku. Na liście arkuszy zobaczysz zarówno arkusz o nazwie Wykres, jak i kolejny arkusz ze szkieletem tabeli przestawnej.