Wizualizacja produktu (cz. 2)

Stworzenie odpowiedniego modelu 3D to zaledwie połowa sukcesu. O realizmie pracy zadecydują tekstury, jakie nałożymy na model, oraz ustawienie świateł.

Stworzenie odpowiedniego modelu 3D to zaledwie połowa sukcesu. O realizmie pracy zadecydują tekstury, jakie nałożymy na model, oraz ustawienie świateł.

W poprzednim artykule zajmowaliśmy się modelowaniem butelki. Teraz przyszedł czas na nałożenie tekstur, od tego bowiem zależy stopień realizmu naszej wizualizacji.

Zobacz również:

Uruchamiamy Universe Animatora i importujemy model butelki zapisany w formacie fact.

1. Pierwszy etap to ustawienie oświetlenia i kamery. Ja posłużyłem się typowym ustawieniem trzypunktowego oświetlenia, czyli światło kluczowe, wypełniające i tylne.

Kliknij, aby powiększyćAby dodać źródło światła, wybieramy z głównego menu Material, a następnie Add Master Light.

Klikamy na utworzoną w ten sposób lampę i otwieramy okno Light Info. Możemy tutaj manipulować ustawieniami. Dla światła kluczowego i wypełniającego włączamy opcje rzucania cienia w zakładce Shadow.

Powinny mieć one ustawiony parametr Intensity odpowiednio 0,8 i 0,4.

W świetle tylnym wyłączamy opcję rzucania cienia i wpisujemy wartość Intensity 0,2.

2. Następny etap to zdefiniowanie właściwości materiałów.

Kliknij, aby powiększyćKlikamy dwukrotnie na siatkę butelki i po otworzeniu się okna Object Info klikamy na podgląd materiału z lewej strony. Otworzy nam się następne okno Material. W zakładce Diffuse klikamy na prostokąt z próbą koloru i wybieramy odpowiednią barwę dla naszej butelki. Następnie w okienku Amount wpisujemy 0,7.

Przechodzimy do zakładki Specular i ustawiamy kolejno parametry: Amount 0,9; Gloss 0; Size 150; i Falloff 1,6.

Teraz wchodzimy do zakładki Reflectivity. Pierwszy parametr ustawiamy na Full, czyli Amount 1, i wyłączamy opcje Reflection Bias. Parametry Edge Control ustawiamy odpowiednio: Amount 0,8; Falloff 0,5. Obok po prawej w panelu Reflection Map Configuration włączamy opcje Use Bitmap Reflection.

Następnie przechodzimy do zakładki Transparency i definiujemy właściwości dotyczące przezroczystości materiału. Pierwszą z nich Transparent ustawiamy na 0,4 i zaznaczamy color filter. Teraz pokażą się dodatkowe opcje. W panelu Filter Mode wybieramy substractive, a w Filter Color zaznaczamy Use Surface Color. Po prawej stronie okna dialogowego w panelu Edge Characteristic zaznaczamy opcje Opaque. W okienku Amount wpisujemy 0,9, a w Falloff ustawiamy na 0,8.

Możemy ustalić właściwości materiału dla nakrętki. Ponieważ jest ona z plastiku, wystarczy ustawić materiał w kanałach Diffuse i Specular. Metodą prób i błędów dobieramy odpowiadający kolor, stopień rozpraszania i połyskliwości.

3. Gdy mamy ustawione właściwości materiału, możemy przystąpić do nakładania tekstur.

Kliknij, aby powiększyćPonownie otwieramy okno parametrów materiału butelki i przechodzimy do kanału Diffuse. W panelu Diffuse Map klikamy na przycisk Add i wybieramy bitmapę z etykietą. Aby odpowiednio upozycjonować teksturę, klikamy dwukrotnie na jej ikonkę w panelu Diffuse Map. Otworzy nam się nowe okno z parametrami projekcji tekstury. Klikamy zakładkę Projection, rozwijamy menu Map Type i wybieramy Cylindrycal. Parametr Tiling ustawiamy zarówno dla współrzędnej x, jak i y na None.

Do właściwego upozycjonowania tekstury, jeśli to konieczne, możemy posłużyć się Wrap Angle, Hight Scale oraz Radius - w zakładce Projection oraz wartościami Position i Rotation w zakładce Alignment. Możemy również wykonać te operacje bardziej intuicyjnie, korzystając z podglądu w trybie cieniowania Phonga i wykorzystując możliwość interaktywnego przesuwania i skalowania tekstury w oknie z podglądem obiektu. Tekstura z etykietą powinna zawierać kanał alfa, dzięki czemu będziemy mogli wymaskować obszar bitmapy, który ma być niewidoczny.

Aby można było użyć kanału alfa, musimy w zakładce Filter, w oknie tekstury rozwinąć menu Use Channel i wybrać RGB+Alpha oraz w panelu Alpha zaznaczyć opcje As Mask. Gdy tekstura w kanale Diffuse jest już we właściwej pozycji, możemy ją skopiować i wkleić w kolejne kanały.

Jest to bardzo wygodne, gdyż w następnych kanałach wystarczy tylko podmieniać pliki z teksturą i nie trzeba za każdym razem nanosić tych samych ustawień.

Wszystkie tekstury razem z maskami alpha dla poszczególnych warstw materiału przedstawione są na ilustracji 3.

Kliknij, aby powiększyć4. Po wczytaniu wszystkich bitmap w odpowiednie kanały możemy wyrenderować grafikę.

Klikamy Ctrl+R na klawiaturze i otwieramy okno Render Settings. Ustawiamy rozdzielczość i możemy uruchomić engine renderujący klikając GO.

Dystrybutorem firmy Electric Image jest firma Media Busienss Soluttions

http://www.mbspro.com.pl ; tel. 851 10 40