Kodowanie dla grafików

Macromedia Dreamweaver MX umożliwia ręczne kodowanie stron WWW i tworzenie ich w wizualnym środowisku edycyjnym, nie wymagającym znajomości języka HTML.

Macromedia Dreamweaver MX umożliwia ręczne kodowanie stron WWW i tworzenie ich w wizualnym środowisku edycyjnym, nie wymagającym znajomości języka HTML.

Funkcje wizualnej edycji szybko tworzą strony WWW, przeciągając elementy strony z paneli bezpośrednio do dokumentu, natomiast integracja z pozostałymi aplikacjami Macromedii pozwala na bezproblemowy import obiektów stworzonych w programach Fireworks czy Flash.

Zobacz również:

1. Po uruchomieniu programu Dreamweaver MX mamy do wyboru dwa rodzaje interfejsu: Dreamweaver MX z panelami i oknami pogrupowanymi w sposób charakterystyczny dla całej rodziny aplikacji MX oraz obszar roboczy Dreamweaver 4 z pływającymi paletami, spotykany we wcześniejszych wersjach programów Macromedii. Zaznaczenie opcji HomeSite/Coder Style przy wyborze Dreamweaver MX spowoduje wyświetlenie interfejsu, przypominającego program HomeSite (z panelami zgrupowanymi po lewej stronie ekranu).

Po dokonaniu wyboru interfejs programu można zmienić za pomocą polecenia Edit>Preferences>General>Change Workspace.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć2. Interfejs w trybie Dreamweaver MX dzieli się na pasek Insert (umieszczony pod tradycyjnym paskiem Menu), pasek narzędziowy Document zlokalizowany nad oknem dokumentu (Document Window), panel właściwości (Property Inspector), znajdujący się pod oknem dokumentu oraz panele kontrolne zgrupowane w prawej części obszaru roboczego.

Pasek Insert zawiera przyciski służące do wprowadzania do dokumentu różnych rodzajów obiektów, jak np. obrazki, tabele czy warstwy. Przyciski paska narzędziowego dokumentu pozwalają zmieniać jego widok (np. Design View i Code View) oraz wyświetlać go w przeglądarce internetowej. Z kolei panel właściwości (Property Inspector) umożliwia przegląd i zmiany właściwości zaznaczonego obiektu strony. Natomiast grupy paneli umieszczone po prawej stronie ekranu zapewniają dostęp do różnorakich opcji niezbędnych w czasie pracy nad projektem, np. panel Site służy do zarządzania plikami i katalogami wykorzystywanymi w tworzeniu strony, a Code Inspector do edycji i tworzenia znaczników kodu HTML.

3. Okno dokumentu (Document Window) wyświetla dokument, nad którym trwają prace i zapewnia kilka jego widoków: Design View czyli w pełni edytowalną wizualną reprezentację dokumentu, podobną do jego wizerunku w przeglądarce internetowej, Code View czyli środowisko do ręcznego wprowadzania i edytowania znaczników HTML, JavaScript, ASP (Active Server Pages) czy CFML (Cold Fusion Markup Language) oraz Code And Design View dzielący okno dokumentu na dwie części i pozwalający jednocześnie przeglądać dokument w widoku Design i Code.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć4. Pasek narzędzi dokumentu zawiera przyciski, umożliwiające szybkie przełączanie widoków dokumentu (Code, Code And Design i Design), przycisk Live Data View pozwalający wyświetlać pliki, pochodzące z istniejących już stron internetowych, a pole Title służy do wpisywania tytułu dokumentu, który będzie wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki. Przycisk File Management wyświetla menu z opcjami zarządzania plikami jak np. zmianą ich właściwości (Turn Off Read-Only) czy wyszukiwania w strukturze witryny WWW (Locate In Site). Opcje menu Preview/Debug In Browser umożliwiają przegląd i "zdebugowanie" dokumentu w przeglądarce, którą można wybrać z menu oraz zmodyfikować listę dostępnych przeglądarek za pomocą polecenia Edit Browser List.

Przycisk Refresh Design View odświeża wygląd dokumentu po dokonaniu zmian w trybie Code View, natomiast menu View Options pozwala ustalić opcje widoków Code i Design, takie jak zawijanie wierszy (Word Wrap), wyświetlanie numerów wersów (Line Numbers) oraz opcje ukrywania i wyświetlania wizualnych pomocy (Visual Aids) w trybie Design, takich jak krawędzie tabel, warstw czy ramek (Table, Layer And Frame Borders), siatek (Grid) i linijek (Rulers).

Kliknij, aby powiększyć5. Pasek Insert to kilka zakładek z przyciskami wprowadzającymi do dokumentu obiekty, takie jak odnośniki (Links), linie poziome (Horizontal Rules) czy przyciski typu Rollover (zakładka Common). Zakładka Layout służy do konstruowania tabel i warstw oraz oferuje dwa widoki tabel: domyślny standardowy i Layout View, który pozwala korzystać z narzędzi projektowania Draw Layout Cell i Draw Layout Table. Przyciski zakładki Text pozwalają wprowadzać do dokumentu różne rodzaje tekstu, a opcje Tables całe tabele lub specyficzne znaczniki tabel (np. TR, TD). Zakładka Frames służy do tworzenia stron opartych na ramkach, Forms pozwala wprowadzać do dokumentu formularze, natomiast Templates umożliwia tworzenie szablonów do wykorzystywania w pracy nad stroną WWW . W zakładce Media odbywa się import animowanych i interaktywnych elementów, takich jak przyciski Flash, aplety Javy czy obiekty ActiveX. Przyciski Head służą do dodawania elementów nagłówka, Script umożliwia tworzenie skryptów Java, a Application dynamicznych aplikacji sieciowych, takich jak np. serwerowe bazy danych.