Tnij i klej

Nie jest specjalnie odkrywcze stwierdzenie, że narzędzie jest tylko tak dobre, jak ten, kto się nim posługuje. Nie inaczej jest z programami do montażu nieliniowego

Nie jest specjalnie odkrywcze stwierdzenie, że narzędzie jest tylko tak dobre, jak ten, kto się nim posługuje. Nie inaczej jest z programami do montażu nieliniowego.

Żaden z nich nie zmontuje za nas filmu, żaden nie zagwarantuje, że to, co przygotujemy, będzie się nadawało do oglądania. Jak zwykle, niezbędna jest odrobina wiedzy. Zagadnienia związane ze sztuką montażu to temat-rzeka. My skoncentrujemy się na kilku najważniejszych informacjach i zasadach, które powinny ułatwić samodzielne zmontowanie filmu.

Zobacz również:

Zdefiniujmy definicje

Plan generalnyKliknij, aby powiększyćPlan generalnyZacznijmy od podstaw, czyli od terminologii. Mówiąc o montażu, będziemy posługiwali się terminami: kadr, ujęcie, scena, sekwencja. Terminy te służą do określenia fragmentów filmu o różnej długości, mniej lub bardziej powiązanych ze sobą tematyką lub kompozycją. Kadr to nic innego, jak pojedyncza klatka filmu, nieruchome zdjęcie. W czasie jednej sekundy filmu wyświetlanych jest zwykle kilkadziesiąt kadrów, dzięki czemu uzyskujemy wrażenie ruchu. Na dobrą sprawę kadr można traktować jak zwykłą fotografię. Podejście takie ułatwia komponowanie kadru podczas filmowania, wystarczy skorzystać wówczas z wiedzy czysto fotograficznej. Odrobina pomysłowości, wykorzystanie ciekawej gry świateł, efektowne umieszczenie kamery - i już kadr wygląda bardziej interesująco niż przed chwilą. Filmując, możemy uatrakcyjnić wygląd kadru, stosując tzw. montaż wewnątrzkadrowy. Polega on zwykle na wykorzystaniu kilku planów: w pierwszym widzimy np. jakiś element architektoniczny, w drugim spacerujące osoby, w trzecim piękny krajobraz. Wszystkie elementy w poszczególnych planach tworzą uzupełniającą się kompozycję.

Plan ogólnyKliknij, aby powiększyćPlan ogólnyKadr jest najmniejszym elementem filmu, na tyle małym, że nie widzimy na nim upływu czasu. Najmniejszym fragmentem dynamicznym, w którym odczuwamy ten upływ, jest ujęcie. Ujęcie to fragment filmu pomiędzy włączeniem kamery a jej wyłączeniem. Po wklejeniu do filmu możemy powiedzieć, że ujęcie zaczyna się i kończy cięciem montażowym. Ciąg kilku powiązanych tematycznie ujęć określa się mianem sceny. Podkreślmy, że owo powiązanie dotyczy akcji, przestrzeni i czasu. Jeśli w którymś z kolejnych ujęć zmienimy akcję, przeniesiemy ją w inne miejsce lub czas, wówczas następuje zmiana sceny. Sceny o wspólnej tematyce następujące po sobie określa się mianem sekwencji.

Plany filmowe

Plan pełnyKliknij, aby powiększyćPlan pełnySkoro terminy dotyczące budowy filmu mamy za sobą, wróćmy na moment do kompozycji kadru. Będzie nam to potrzebne w związku z pojęciem planu filmowego, które jest istotne przy opisie podstaw montażu. W tradycyjnej kinematografii plan filmowy ma podwójne znaczenie. Raz mówi się o nim w kontekście miejsca, gdzie filmowane są ujęcia, a więc gdzie znajduje się ekipa filmowa, aktorzy, kamery, reflektory. Nas będzie interesowało drugie znaczenie planu filmowego - jako swoistego miernika odległości kamery od bohatera. W zależności od tego, jaką część kadru zajmuje bohater, mówimy o różnych "planach". Znajomość tych planów jest o tyle istotna, że ułatwia odpowiednio skomponować kadr, zaś później pozwala płynnie połączyć poszczególne ujęcia. Wyróżniamy następujące plany filmowe (w kolejności od najdalszego do najbliższego):

  • generalny

  • ogólny

  • pełny

  • amerykański

  • średni

  • półzbliżenie

  • zbliżenie

  • duże zbliżenie

  • detal

  • makro.
Plany makro, detal, duże zbliżenie i zbliżenie zaliczane są do grupy planów bliskich. Półzbliżenie, plan średni oraz amerykański tworzą plany średnie, zaś plany pełny, ogólny i generalny - dalekie.

Plan amerykańskiKliknij, aby powiększyćPlan amerykańskiCzas na krótki opis poszczególnych planów. Plan generalny ma za zadanie umiejscowić akcję. Pokazuje okolicę z dużej odległości, rozróżnienie szczegółów jest trudne lub wręcz niemożliwe. Ten typ planu pojawia się często na początku lub końcu filmu, a także w chwilach, gdy akcja przenosi się z jednego miejsca do drugiego. W planie ogólnym dostrzegamy już poszczególne elementy, jesteśmy w stanie śledzić akcję oraz jej otoczenie. Plan ten pozwala na wykonywanie przelotów kamerą. Przykładem planu ogólnego w przypadku amatorskiego filmowania wideo mogą być wszelkiego rodzaju panoramy. Kolejnym, bliższym bohatera planem jest plan pełny, na którym wyraźnie widzimy postać bohatera. Nie wypełnia ona całego kadru, jest jednak na tyle istotna, że koncentrujemy się już głównie na niej, a przy tym wciąż jeszcze widzimy najbliższe otoczenie. Plan pełny często pojawia się we wszelkiego rodzaju relacjach i sprawozdaniach i chyba dominuje w materiałach wideo filmowanych przez amatorów. Pewną ciekawostką jest kolejny plan, amerykański. Postaci są na nim ucięte mniej więcej na wysokości kolan, co powodowało, że przez Plan średniKliknij, aby powiększyćPlan średnidługi czas plan ten uchodził za przykład niewłaściwej pracy operatora kamery. Okazuje się jednak, że jest to plan bardzo "naturalny", odpowiada naszemu postrzeganiu drugiej osoby w czasie rozmowy. Plan amerykański często pojawia się w scenach dialogowych, gdyż wzrasta na nim rola postaci, a scenografia przestaje mieć istotniejsze znaczenie. Plan średni to kolejne przybliżenie kamery: teraz w kadrze mieszczą się co prawda dwie osoby, ale możemy je pokazać jedynie od pasa w górę. Plan średni, podobnie jak amerykański, służy głównie do dialogów. Warto zauważyć, że plan średni jest tym, na którym istotną rolę odgrywa mimika. Kolejne plany koncentrują się już wyłącznie na twarzy: w półzbliżeniu widzimy ją wraz z ramionami, na zbliżeniu wypełnia cały kadr, zaś w dużym zbliżeniu broda i czoło są przycięte przez krawędzie kadru. Z uwagi na swą naturę, planów tych używa się głównie do podkreślenia emocji wyrażanych przez postać, mimika gra tu ogromną rolę, zaś scenografia jest praktycznie nieistotna. Dla porządku wspomnijmy o dwóch najbardziej "mikroskopowych" planach: detalu i makro. W pierwszym kadr wypełnia oko, w drugim - źrenicę. Zauważmy przy tym, że oba te plany niosą niewielki ładunek emocjonalny.