Shadery w EI Universe

Coraz doskonalsze i bardziej realistyczne tekstury proceduralne oferowane przez producentów oprogramowania w znacznym stopniu ułatwiają życie grafika 3D.

Coraz doskonalsze i bardziej realistyczne tekstury proceduralne oferowane przez producentów oprogramowania w znacznym stopniu ułatwiają życie grafika 3D.

Shadery w EI Universe to rozbudowane narzędzie. Stosując je można zaoszczędzić sporo czasu zarówno podczas procesu tworzenia ilustracji, jak i renderingu sceny. W wielu przypadkach można z powodzeniem zastąpić nimi bitmapy, których stosowanie - jak wiadomo - bywa problematyczne.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

1. Wymodelowanie rakiety to stosunkowo proste zadanie, zwłaszcza gdy ma mieć ona charakter kreskówki. Tworzymy ją w Universe Modeler z prostych brył typu Primitives.

1Kliknij, aby powiększyć1

2. Używając odpowiednio operacji logicznych Booleans, narzędzi przycinania Knife oraz oczywiście opcji zaokrąglania krawędzi Round, uzyskujemy porządaną formę.

2Kliknij, aby powiększyć2

3. Eksportujemy model w formacie FACT do Universe Animator, pamiętając o ustawieniu wcześniej odpowiednich parametrów Tassellation odpowiedzialnych za podział brył typu solid na wielokąty.

3Kliknij, aby powiększyć3

4. Mając już przygotowany model, wczytujemy go do Universe Animator. Na początku ustawiamy światła i kamerę. W tym przypadku trzy lampy typu radial wystarczą. Rozmieszczamy je zgodnie z zasadą trzypunktowego oświetlenia, czyli keylight, filllight oraz rimbacklight.

4Kliknij, aby powiększyć4

5. Mając ustawiony kadr i oświetlenie, możemy zająć się materiałami. Do ich zdefiniowania posłużymy się bardzo pomocnymi shaderami, które są standardowo dołączane do EI Universe.

Otwieramy okno Project Window (Ctrl+L), wybieramy z listy i klikamy dwukrotnie środkową część rakiety. W oknie Object Info klikamy miniaturkę materiału w lewym górnym rogu okna. W oknie Material przechodzimy do zakładki Diffuse i klikamy w sekcji Diffuse Maps przycisk Add. Teraz musimy odszukać na dysku katalog z shaderami (Universe/Animator/EI Shaders). Wybieramy shader o nazwie: CheckerBoard.shd. Klikamy dwukrotnie wczytaną mapę i otwieramy w ten sposób okno z dostępnymi opcjami mapy. Przechodzimy do zakładki Specjal i klikamy przycisk Procedural. Możemy teraz ustawić gęstość naszej szachownicy Density 4.0 oraz określić kolory, z których będzie zbudowana.

5Kliknij, aby powiększyć5

6. Przechodzimy teraz do zakładki Geometry w oknie Material i dodajemy następny shader, klikając przycisk Add w sekcji Geometry Maps. Wybieramy shader o nazwie Eroded. Powtarzając powyższą procedurę dochodzimy do okna Procedural i ustawiamy parametry shadera: Density 10, Bump Strength 2.0, Hole Min 0,3, Hole Max 0,4. Włączamy również opcję Erode Holes. W tym przypadku kolory nie mają znaczenia, gdyż mapujemy tylko kanał wypukłości obiektu. Zaznaczamy mapę Erored w sekcji Geometry Maps, kopiujemy ją (Ctrl+C) i wklejamy kolejno w kanały: Specular i Reflectivity.

7. Z głównego Menu wybieramy Material i Add Master Material - będzie to wspólny materiał dla wszystkich czerwonych elementów w scenie. W oknie Project Window (Ctrl+l) klikamy utworzony materiał, aby ustawić jego parametry. W kanał Diffuse wczytujemy shader Eroded i wprowadzamy następujące wartości w oknie Procedural #Density 5.0, Bump Strength 1.0, Hole Min1.0, Hole Max 0,4 i ustawiamy kolory jak na obrazku. Tak zdefiniowany shader kopiujemy i wklejamy w kanały: Geometry, Specular i Reflectivity.

Aby przypisać Master Material grupie obiektów, wybieramy je z listy w Project Window i gdy mamy je wszystkie wyselekcjonowane klikamy ikonkę Link To Master Material w palecie Tool Pallete. Kiedy to zrobimy, wyświetli się komunikat i program poprosi o wskazanie Master Material, do którego chcemy przypisać grupę wybranych obiektów.

Klikamy więc ikonkę materiału na liście Project Window.

7Kliknij, aby powiększyć7

8. Opisana procedura dotyczy wszystkich pozostałych elementów w scenie. Różnorodność Shaderów w EI Universe jest duża i zapewnia elastyczność podczas procesu tworzenia. Można dzięki nim ograniczyć stosowanie bitmap w scenie, co oczywiście skraca czas renderowania.

9Kliknij, aby powiększyć9

9. Na zakończenie, aby poprawić efekt końcowy, posłużymy się jedną bitmapą jako globalną mapą Reflection. W oknie Project Window klikamy ikonę World i w zakładce Global Reflection wybieramy przycisk Add. Wczytujemy dowolną bitmapę z niebem, chmurami lub z wręcz abstrakcyjną grafiką, czyli to, czym dysponujemy. Aby Global Reflection był widoczny we wszystkich materiałach, w których chcemy zobaczyć odbicia, włączamy opcję Use Global Maps w kanale Reflectivity. Stopień intensywności odbić określamy ustawiając parametr Reflectivity Amoun. Pozostało już tylko

odpalić rendering sceny (Ctrl+R), wybrać rozdzielczość i kliknąć Go.