Dłuższe "życie" projektora

Projektory to jeden z lepszych sposobów wyświetlania obrazu w kinie domowym. Kupno takiego urządzenia wiąże się jednak z poważnym wydatkiem. Dlatego też warto zadbać o to, by projektor służył nam jak najdłużej. Przypominamy kilka podstawowych zasad jego użytkowania.

Projektory to jeden z lepszych sposobów wyświetlania obrazu w kinie domowym. Kupno takiego urządzenia wiąże się jednak z poważnym wydatkiem. Dlatego też warto zadbać o to, by projektor służył nam jak najdłużej. Przypominamy kilka podstawowych zasad jego użytkowania.

Przede wszystkim ważne jest, aby projektor był używany w niezadymionych pomieszczeniach o temperaturze pokojowej, tj. ok. 18° C. Im wyższa temperatura, tym większe zagrożenie, że projektor się przegrzeje. Z tego samego powodu należy zadbać, by urządzenie było ustawione w takim miejscu, w którym nic nie zasłania jego wlotów i wylotów powietrza. Właściwa cyrkulacja powietrza zapewnia prawidłową pracę układu chłodzącego projektora. To jeden z kluczowych elementów - nagrzewanie się projektorów (a konkretnie układu optycznego) to ich największa wada. Na projektorze i obok niego nie należy też kłaść żadnych przedmiotów. To też może wpłynąć na ograniczenie przepływu powietrza, a także - w przypadku materiałów łatwo topliwych lub o niskiej temperaturze samozapłonu - może je uszkodzić lub wręcz doprowadzić do pożaru...

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyćNiezwykle ważne jest to, by projektora nie odłączać od źródła prądu tuż po zakończeniu projekcji. Wyświetlanie dwugodzinnego filmu do tego stopnia nagrzewa lampę projektora, że urządzenie po przełączeniu w tryb spoczynku potrzebuje jeszcze co najmniej kilku minut na wychłodzenie za pomocą wiatraczka, układu optycznego. Wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego sprawi, że lampa nie zostanie odpowiednio wychłodzona. To znacznie skraca jej żywotność (lub może wręcz ją definitywnie zakończyć), szczególnie jeżeli ponownie projektor włączamy, zanim zdąży się wychłodzić. Przy tak niefrasobliwym użytkowaniu projektora doprowadzimy do konieczności wymiany lampy, a być może także innych elementów urządzenia - np. matrycy LCD.

Wymiana lampy to wydatek minimum 1000 zł, gra jest więc warta świeczki. Dlatego również po przypadkowym włączeniu projektora, należy odczekać kilka chwil do pełnego rozgrzania się lampy i dopiero wyłączyć urządzenie.

Jeżeli projektor jest wyposażony w możliwość pracy w tzw. trybie ekonomicznym, należy rozważyć jego wykorzystanie. Jeśli bowiem warunki panujące w pomieszczeniu, w którym odbywa się projekcja, umożliwiają wyświetlenie wyraźnego obrazu z niższą jasnością, warto skorzystać z tego rozwiązania. Tryb ekonomiczny w projektorach wielu firm nie tylko przedłuża żywotność lampy, lecz także wpływa na komfort projekcji związany z cichszą pracą wentylatora.

Kosztowna lampa

Skoro nowa lampa do projektora to wydatek rzędu ok. 20% wartości całego urządzenia, warto o nią dbać...