Koaksjalny czy optyczny?

Problem: Jaki rodzaj cyfrowego połączenia audio odtwarzacza DVD z amplitunerem daje lepszy efekt - przez kabel SPDIF elektryczny (koaksjalny) czy optyczny (światłowód)? Który zapewni wierniejsze przesłanie sygnału? Michał Kalicki, Warszawa

Problem: Jaki rodzaj cyfrowego połączenia audio odtwarzacza DVD z amplitunerem daje lepszy efekt - przez kabel SPDIF elektryczny (koaksjalny) czy optyczny (światłowód)? Który zapewni wierniejsze przesłanie sygnału? Michał Kalicki, Warszawa

W teorii kabele elektryczne zapewniają lepsze parametry, ponieważ mają większą przepustowość niż kabele optyczne. A ponadto są o wiele tańsze. Jednak w praktyce rzecz przedstawia się nieco inaczej. Nośnikiem sygnału w przewodzie koaksjalnym jest prąd elektryczny, co sprawia, że tego typu kable są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Pod wpływem fal emitowanych np. przez stacje bazowe GSM, transformatory, anteny i radiostacje oraz w wyniku innych zakłóceń zewnętrznych sygnał może ulec zniekształceniu. Kabel optyczny do transmisji sygnału wykorzystuje światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne. Dzięki temu jest on całkowicie odporny na wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne. Odpowiedź, który rodzaj kabla będzie lepszy do połączenia odtwarzcza DVD z amplitunerem, zależy więc od tego, w jakich warunkach będzie ten sprzęt działał. Jeżeli mamy pewność, że w pobliżu naszego zestawu nie ma żadnych potencjalnych źródeł zakłóceń, można zdecydować się na zastosowanie przewodu koaksjalnego. Niezleżnie od przedstawionych tu argumentów, nie wolno zapominać o tym, że różnice w pracy sprzętu w zależności od rodzaju kabla zastosowanego do ich połączenia będą wyczuwalne dopiero w przypadku konfiguracji sprzętowej wyrafinowanej klasy. Nawet w przypadku konfigurowania sprzętu klasy średniej, nie mówiąc już o podstawowej, problemu wyboru rodzaju kabla nie ma, bo w praktyce takie niuanse po prostu nie będą słyszalne. Zastosowanie kabla optycznego bedzie przysłowiowym kwiatkiem do kożucha.

Zobacz również: