Gadu-Gadu od podszewki

Chcesz być w stałym kontakcie ze znajomymi, a nie masz jeszcze numeru Gadu-Gadu? Przygotowaliśmy dla ciebie obszerny przewodnik, który nie tylko pomoże korzystać z komunikatora, ale także nauczy zmieniać jego wygląd oraz zaprezentuje bogaty zbiór dodatków.

Chcesz być w stałym kontakcie ze znajomymi, a nie masz jeszcze numeru Gadu-Gadu? Przygotowaliśmy dla ciebie obszerny przewodnik, który nie tylko pomoże korzystać z komunikatora, ale także nauczy zmieniać jego wygląd oraz zaprezentuje bogaty zbiór dodatków.

Instalacja Gadu-Gadu składa się z dwóch prostych etapów, więc z pewnością poradzą sobie z nią wszyscy. Pierwszy etap rozpoczyna się od pobrania pliku instalacyjnego. Najnowsza wersja programu zawsze znajduje się na stronie producenta ( http://www.gadu-gadu.pl ), jednak można ją pobrać również z innych serwisów internetowych (np. http://www.pcworld.pl ). Opracowując niniejszy artykuł, wykorzystaliśmy wersję 6.0.139, której plik instalacyjny znajdziesz na płycie CD dołączonej do numeru.

Zobacz również:

Po uruchomieniu instalatora zostaniesz poproszony o zaakceptowanie umowy licencyjnej, następnie możesz wybrać składniki do zainstalowania. Gdy podasz katalog docelowy, w którym zostaną umieszczone pliki niezbędne do działania programu, rozpocznie się kopiowanie plików.

Rada Jeżeli korzystasz z poprzedniej wersji programu, nie musisz jej usuwać przed instalowaniem najnowszej - wszystkie ustawienia i kontakty zostaną do niej automatycznie przeniesione.

Teraz rozpoczyna się drugi etap instalacji, który przebiega różnie, w zależności od tego, czy w danym komputerze jest lub była zainstalowana kopia Gadu-Gadu. Jeżeli korzystałeś już z komunikatora, to instalacja powinna się zakończyć i program zostanie automatycznie uruchomiony z zachowaniem wszystkich profili użytkowników. Jeśli nigdy wcześniej nie uruchamiałeś programu, w osobnym oknie rozpocznie się konfiguracja i zakładania konta.

Pierwsza konfiguracja

Kreator zakładania konta pomoże szybko przeprowadzić instalację.Kliknij, aby powiększyćKreator zakładania konta pomoże szybko przeprowadzić instalację.Gdy pojawi się okno Połączenie, należy podać szczegóły dotyczące połączenia z Internetem (tu także konfiguruje się ustawienia serwera proxy - jeżeli z niego korzystasz, to potrzebne informacje uzyskasz od administratora sieci). Również w tym miejscu zgadzasz się albo nie na bezpośrednie połączenia z innymi użytkownikami programu (ma to duże znaczenie dla bezpieczeństwa; więcej na ten temat w części "Bezpieczeństwo"). Następnie pojawi się pytanie, czy masz już numer Gadu-Gadu. Jeżeli tak, zaznacz odpowiednią opcję, następnie podaj numer oraz hasło i już możesz rozpocząć pracę z programem. Jeżeli nie masz swojego numeru, to zostaniesz przeniesiony do okna Nowy użytkownik.

Numer Gadu-Gadu przydzielany jest każdemu nowemu użytkownikowi automatycznie, więc zostaniesz tylko poproszony o zdefiniowanie hasła oraz o podanie adresu poczty elektronicznej, pod który będzie wysłane hasło (np. gdy go zapomnisz). Jeżeli zaznaczysz pole Zapamiętaj hasło w programie, to w czasie późniejszego uruchamiania komunikatora będziesz od razu zalogowany do sieci. Kliknięcie przycisku Rejestruj rozpocznie dodawanie nowego użytkownika na serwerze Gadu-Gadu. W tym czasie zostaniesz poproszony o przepisanie fragmentu kodu, co jest elementem zabezpieczeń zaimplementowanych w programie. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, zostanie otwarte okno główne komunikatora, okno z informacjami, co nowego w danej wersji programu, oraz okno Ustawienia z otwartą kartą Twoje publiczne dane. W tym miejscu możesz wpisać szczegółowe informacje o sobie. Będą przypisane do twojego numeru Gadu-Gadu i ułatwią innym użytkownikom odnalezienie cię w sieci (patrz część "Zarządzanie kontaktami"). Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk Zastosuj (dane zostaną zapisane na serwerze), a następnie przycisk OK. To kończy wstępną konfigurację i możesz już korzystać z programu.

Główne okno

Główne okno programu ułatwia dostęp do najważniejszych opcji komunikatora.Kliknij, aby powiększyćGłówne okno programu ułatwia dostęp do najważniejszych opcji komunikatora.W górnej części głównego okna widnieje nazwa obecnie załadowanego profilu oraz numer Gadu-Gadu, który został do niego przypisany. Poniżej znajduje się menu główne programu (o nazwie Gadu-Gadu) zawierające opcje:

Ustawienia - służy do zmiany ustawień programu (patrz część "Dopieszczanie Gadu-Gadu").

Użytkownik - umożliwia dodanie nowego użytkownika (procedura będzie przebiegać dokładnie tak, jak opisujemy w części "Pierwsza konfiguracja") lub usunięcie dotychczasowego.

Import/Eksport - pozwala wczytać lub zapisać listę kontaktów.

Wygląd - służy do zmiany wyglądu interfejsu programu (patrz część "Dopieszczanie Gadu-Gadu").

Wyślij program - pozwala wysłać kopię komunikatora do znajomych.

O programie - udostępnia informacje o wersji komunikatora.

Zakończ - kończy pracę programu.

Pod menu głównym są trzy rozwijane menu, które służą do wysyłania wiadomości (Wiadomości), zarządzania kontaktami (Kontakty) oraz pozwalają otworzyć w przeglądarce internetowej stronę producenta (Strona WWW). Poniżej znajduje się pole z listą kontaktów oraz dwa przyciski: Mój status i przycisk zmiany kolorów okna programu (patrz część "Dopieszczanie Gadu-Gadu").

Mój status

Hasło podane w oknie Nowy użytkownik zostanie przypisane do nowego numeru.Kliknij, aby powiększyćHasło podane w oknie Nowy użytkownik zostanie przypisane do nowego numeru.Status w programie Gadu-Gadu określa zakres czynności, jakie może wykonać użytkownik, oraz ma charakter informacyjny. Do wyboru są opcje:

Dostępny - możesz wysyłać i odbierać wiadomości oraz widzieć status użytkowników znajdujących się na liście kontaktów.

Zaraz wracam - możesz wykonać wszystkie czynności opisane w trybie Dostępny, ale informujesz innych użytkowników, że może nie być cię chwilowo przy komputerze.

Niewidoczny - inni użytkownicy widzą, że masz status Niedostępny, ale możesz wysyłać i odbierać wiadomości oraz widzisz status innych użytkowników.

Niedostępny - nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości, nie widzisz statusu innych użytkowników (wszyscy mają status Niedostępny).

W menu Mój status znajdziesz również status dodatkowy o nazwie Opis, który służy do dodania krótkiego komentarza do każdego z czterech statusów opisanych wyżej. Komentarz ten może być różny w zależności od wybranego statusu i zostanie wyświetlony każdemu użytkownikowi, który umieścił cię na swojej liście kontaktów. Zaznaczenie opcji Pokazuj status tylko znajomym spowoduje, że twój prawdziwy status zostanie pokazany tylko tym osobom, które znajdują się na twojej liście kontaktów (każdy użytkownik spoza listy będzie widział twój status jako Niedostępny).

Bardzo ciekawą modyfikacją jest wprowadzenie tzw. statusów pionowych. Program nie umożliwia prostego przejścia do kolejnego wiersza podczas tworzenia komentarzy w statusie opisowym. Jak umieścić tam dłuższy tekst albo wielopoziomowy wzór złożony ze znaków tekstowych? Należy go najpierw zaprojektować i zapisać w pliku tekstowym (np. korzystając z Notatnika). Potem można skorzystać z programu Pionowy Status (lub np. Statusek), który automatycznie pobierze wzór ze wskazanego pliku i dostosuje go do wymagań Gadu-Gadu. Pozostanie ci wklejenie go w odpowiednie pole opisu.

Rada Aby inni użytkownicy widzieli twój pionowy opis, powinni zaznaczyć opcję Opis statusu pod kontaktami w menu Ustawienia | Komunikator.

Zarządzanie kontaktami

Dodawanie nowych kontaktów odbywa się szybko i bezproblemowo. Grupując kontakty, zwiększysz przejrzystość ich listy.Kliknij, aby powiększyćDodawanie nowych kontaktów odbywa się szybko i bezproblemowo. Grupując kontakty, zwiększysz przejrzystość ich listy.Do zarządzania listą kontaktów służy w komunikatorze menu Kontakty. Jeżeli nie znasz numeru Gadu-Gadu swojego znajomego, skorzystaj z wyszukiwarki kontaktów. W tym celu wybierz menu Kontakty | Szukaj znajomych.

W wyświetlonym oknie możesz wpisać szczegółowe informacje o poszukiwanej osobie (imię, nazwisko, pseudonim, płeć, wiek, miejscowość, numer Gadu-Gadu). Im więcej danych, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego rezultatu. Zatem bardzo istotne jest podanie dokładnych informacji w sekcji Twoje publiczne dane podczas konfigurowania programu (patrz część "Pierwsza konfiguracja") - dzięki temu znajomi łatwiej odszukają twój numer. Gdy klikniesz przycisk Szukaj, wyszukiwarka rozpocznie działanie. Jeżeli w sieci znajduje się ten, kogo poszukujesz (nie musi być w danej chwili dostępny), znajdzie się na liście odnalezionych osób. Zobaczysz też jego numer Gadu-Gadu oraz - jeżeli podał te dane - jego wiek oraz miejscowość, w której mieszka.