Wykorzystaj krzywe

Większość zdjęć w profesjonalnych broszurach i magazynach jest podretuszowana w takim samym stopniu, jak niektóre gwiazdy z Hollywood.

Większość zdjęć w profesjonalnych broszurach i magazynach jest podretuszowana w takim samym stopniu, jak niektóre gwiazdy z Hollywood.

Najczęściej do tego celu wykorzystywany jest program Adobe Photoshop, który zapewnia wiele funkcji edycji zdjęć. Najbardziej przydatne i elastyczne będzie polecenie Curves, które pozwala, między innymi, na rozjaśnianie i przyciemnianie zdjęć, a także ukrywanie i wyświetlanie szczegółów.

Zobacz również:

Obsługa tego narzędzia może być jednak dość skomplikowana, dlatego przedstawiamy metody wykorzystania krzywych do obróbki rzeczywistych zdjęć. Zrozumienie zasady działania polecenia Curves pozwoli przygotować do druku nawet niezbyt dobre zdjęcia.

1 Przygotowanie narzędzi

Kliknij, aby powiększyćZanim rozpoczniemy obróbkę zdjęć, powinniśmy wybrać właściwy tryb edycji.

Photoshop przedstawia poziomy jasności zdjęcia na dwa sposoby - jako światło lub atrament; są to tak zwane tryby poprawek. Większość fotografików woli pracować ze światłem, natomiast graficy przygotowujący prace do druku preferują tryb atramentu. Możliwe jest jednak wybranie dowolnego trybu pracy, niezależnie od przeznaczenia zdjęcia.

Otwieramy zdjęcie ze skalą szarości i wybieramy polecenie Image: Adjustments: Curves (lub naciskamy ¤-M), aby wyświetlić okno dialogowe Curves.

Poziomy pasek na dole nowego okna dialogowego zawiera wszystkie odcienie szarości, jakie mogą być użyte w normalnym, 8-bitowym zdjęciu. Ponieważ w zdjęciu otworzonym w trybie pracy ze skalą szarości, biel znajduje się po lewej stronie paska. Oznacza to, że Photoshop pracuje w trybie atramentu. Kliknij ikonę z dwoma strzałkami na środku paska, aby biel znalazła się po prawej stronie a. Teraz pracujemy w trybie światła. Będzie on używany w całym artykule, choć oczywiście wybór sposobu pracy jest zależny od użytkownika.

Powyżej poziomego paska znajduje się siatka z przekątną linią, która jest nazywana krzywą, choć początkowo jest zwyczajną prostą b. Porównajmy tę krzywą z odcieniami szarości na pasku poziomym. Krzywa rozpoczyna się na dole obszaru wykresu, ponieważ monitor nie potrzebuje światła do wyświetlenia czerni. Krzywa rośnie dla jaśniejszych odcieni szarości, bo do ich wyświetlenia potrzeba coraz więcej światła.

2 Dostosowanie poziomów jasności

Kliknij, aby powiększyćMożemy modyfikować krzywą, aby zmniejszać lub zwiększać ilość światła używanego do wyświetlenia zdjęcia.

Aby dostosować zdjęcie, klikamy w dowolnym miejscu krzywej. Spowoduje to dodanie kropki, nazywanej punktem kontrolnym a, którą można przeciągnąć w górę lub dół. Podczas przeciągania w górę, obraz jest rozjaśniany dzięki dodaniu światła. Przeciągnięcie krzywej w dół powoduje zmniejszenie ilości światła, a w konsekwencji przyciemnienie zdjęcia.

W czasie przesuwania punktu kontrolnego należy obserwować pionowy pasek po lewej stronie okna dialogowego Curves b.

Pasek przedstawia odcienie szarości, które staną się dostępne po przeciągnięciu krzywej do określonej wysokości.

Możliwe jest użycie maksymalnie 16 punktów kontrolnych. Aby usunąć punkt, należy kliknąć go z naciśniętym klawiszem z lub przeciągnąć go poza obszar siatki.

3 Wybranie celu

Aby ułatwić precyzyjną edycję zdjęcia, Photoshop może samodzielnie dodać punkt kontrolny.

Jeżeli chcemy skoncentrować się na edycji określonego obszaru zdjęcia, możemy odszukać zakres jasności tego obszaru na pasku poziomym, a następnie zmodyfikować fragment krzywej, który jest wyświetlany bezpośrednio nad tą częścią paska.

Aby wybrać określone miejsce na zdjęciu, po prostu je klikamy. Na krzywej pojawi się okrąg sygnalizujący zasięg działania poziomu jasności wybranego fragmentu zdjęcia. Klikamy z wciśniętym klawiszem ¤ w to samo miejsce na zdjęciu, aby zmienić okrąg w punkt kontrolny. Używamy klawiszy strzałek, aby przesunąć ten punkt w górę lub w dół. Zauważmy jednak, że nie można używać metody dodawania punktów kontrolnych podczas pracy w trybie CMYK. Inne metody precyzyjnej pracy w oknie dialogowym Curves przedstawiono w ramce "Dopasowanie jasności".

4 Ocena zmian

Kliknij, aby powiększyćAby oszacować wpływ krzywej na zdjęcie, porównujemy zmodyfikowaną krzywą z oryginalną linią przekątną.

Wszystkie części krzywej, które nie są zgodne z linią początkową, oznaczają zmiany dokonane w zdjęciu. Przykładamy do ekranu ołówek reprezentujący oryginalną linię, a następnie patrzymy, gdzie krzywa odchyla się od tego "wzorca". Odchylenie w górę oznacza zwiększenie jasności, natomiast odchylenie w dół powoduje przyciemnienie zdjęcia.