Ujęcia wielokamerowe

Problem - Na pilocie do mojego odtwarzacza DVD znajduje się klawisz z napisem ''Angle''. Mój kolega twierdzi, że to oznacza, iż mogę oglądać ten sam film w różnych ujęciach. Próbowałem kilka razy, ale nie widzę żadnej różnicy. Czy to znaczy, że mój sprzęt jest popsuty? Adam Chęciński, Kraków

Problem - Na pilocie do mojego odtwarzacza DVD znajduje się klawisz z napisem ''Angle''. Mój kolega twierdzi, że to oznacza, iż mogę oglądać ten sam film w różnych ujęciach. Próbowałem kilka razy, ale nie widzę żadnej różnicy. Czy to znaczy, że mój sprzęt jest popsuty? Adam Chęciński, Kraków

Możliwość oglądania jednej sceny z różnych kamer lub różnych wersji tej samej sceny jest jedną z ciekawszych możliwości, jakie oferuje zapis na DVD. Niestety, by z niej skorzystać, nie wystarczy tylko to, że sprzęt DVD jest w stanie zmieniać ścieżki wideo w trakcie odtwarzania. Potrzebny jest przede wszystkim odpowiednio przygotowany materiał, np. wybrana scena lub cały film muszą być filmowane jednocześnie z kilku kamer, a następnie odpowiednio zapisane na płycie w postaci oddzielnych ścieżek wideo. Alternatywne wersje obrazu są wtedy dostępne przy użyciu funkcji Angle uruchamianej dedykowanym klawiszem pilota lub z menu ekranowego. Ogólnie takich DVD jest mało, można je spotkać w zapisach koncertów (np. "Phil Collins Serious Hits... Live In Berlin"), rzadziej w filmach (np. "Morderstwo w sieci").

Zobacz również: