Czas na OpenGL

Biblioteka OpenGL jest bardzo złożonym i obszernym zestawem instrumentów. Osiągnięcie wirtuozerii w tworzeniu grafiki za pomocą tej biblioteki nie jest łatwe, ale początki nie są trudne, a nawet zachęcające.

Biblioteka OpenGL jest bardzo złożonym i obszernym zestawem instrumentów. Osiągnięcie wirtuozerii w tworzeniu grafiki za pomocą tej biblioteki nie jest łatwe, ale początki nie są trudne, a nawet zachęcające.

Uniwersalna biblioteka OpenGL zazwyczaj sprawia najpoważniejsze kłopoty na samym początku. Jak włączyć jej algorytmy w okienkową strukturę dzisiejszych programów? Jak pisać i kompilować programy w tak złożonych i sformalizowanych środowiskach, jak C++Builder czy Delphi? Jak włączać wywołania graficznych procedur w obowiązujący rytm nadchodzących do aplikacji komunikatów o zdarzeniach? Na te pytania poszukamy najprostszych odpowiedzi.

Zobacz również:

Napiszemy jednookienkowy program, wykorzystujący grafikę OpenGL. Będziemy pisać w powszechnie dostępnych środowiskach C++Builder i Delphi. Algorytmy umieścimy w pięciu funkcjach - reakcjach na zdarzenia z udziałem okna. W poszukiwaniu porządku, a także z czystej wygody sformułujemy pięć innych funkcji, w które opakujemy liczne i soczyste wywołania procedur graficznych.

Postaramy się w ten sposób uzyskać zrozumiały szkic aplikacji, który stanie się podstawą do dalszych wycieczek w świat trójwymiarowej grafiki komputerowej. Przykłady realizacji poszczególnych zadań będziemy prezentować na przemian w C++Builderze oraz Delphi, żeby pokazać, jak korzystać z OpenGL w obu tych środowiskach, zwłaszcza że różnice językowe mają w naszym przypadku raczej znaczenie formalne niż merytoryczne. Dla tych, którzy mimo wszystko wolą pozostać przy jednym języku, przygotowaliśmy wszystkie przykłady w obu wersjach. Kompletne przykłady w C++ Builderze i w Delphi można znaleźć na dołączonych do wydania płytach CD.

Zaczynamy

Najprostszy, jednookienkowy program pisze się właściwie sam. Po włączeniu środowiska, ewentualnie po wcześniejszym wydaniu polecenia New Application, wystarczy program skompilować i uruchomić. W tym celu naciskamy - jak zwykle w narzędziach Borlanda - klawisz [F9].

Po tym pierwszym, bardzo zalecanym, choć trywialnym teście wykonajmy następny, dużo poważniejszy. Pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia biblioteki OpenGL jest włączenie do programu wszystkich niezbędnych deklaracji. W standardowej instalacji C++Buildera odpowiednie pliki nagłówkowe znajdują się (a przynajmniej powinny) w podkatalogu o nazwie gl domyślnego katalogu (czyli include w katalogu instalacyjnym C++ Buildera). Dodajemy zatem u góry pliku cpp, zwyczajowo za ostatnim widocznym tam wierszem #include, takie oto wiersze:

#include "gl/gl.h"

#include "gl/glu.h"

Lokalizację tych plików możemy zweryfikować, badając bezpośrednio strukturę katalogów na swoim dysku. W Delphi pamiętamy natomiast o dołączeniu odpowiedniego modułu:

uses..., OpenGL;

To było zaledwie przygotowywanie terenu. Teraz zacznie się prawdziwa praca.

Pięć funkcji do obsługi zdarzeń

Rys. 1. Algorytmy biblioteki OpenGL umieścimy w pięciu funkcjach, wygenerowanych za pomocą Inspektora obiektów. Funkcje to reakcje na najważniejsze zdarzenia, w których bierze udział nasze okno - gdy program się zaczyna i gdy kończy pracę, gdy użytkownik nacisnął jakiś klawisz, gdy zmienił rozmiar okna i gdy trzeba odświeżyć obraz.Kliknij, aby powiększyćRys. 1. Algorytmy biblioteki OpenGL umieścimy w pięciu funkcjach, wygenerowanych za pomocą Inspektora obiektów. Funkcje to reakcje na najważniejsze zdarzenia, w których bierze udział nasze okno - gdy program się zaczyna i gdy kończy pracę, gdy użytkownik nacisnął jakiś klawisz, gdy zmienił rozmiar okna i gdy trzeba odświeżyć obraz.Algorytmy OpenGL umieścimy w pięciu funkcjach - reakcjach na zdarzenia (rys.1):

  • OnCreate (gdy program powstaje) - tutaj zainicjujemy pracę z biblioteką.

  • OnDestroy (gdy program kończy działanie) - zakończymy pracę.

  • OnResize (gdy zmieniła się powierzchnia okna) - odpowiednio zareagujemy na zmianę geometrii okna.

  • OnPaint (gdy trzeba rysować grafikę okna) - wykreślimy scenę.

  • OnKeyDown, OnMouseDown (gdy naciśnięto klawisz, mysz) - dodamy programowi ewentualnej interaktywności.
Automatyczną animację utworzymy, dodatkowo umieszczając w oknie zegar (Timer) (znajdujący się na karcie System) i generując jego funkcję tyknięcia:

  • OnTimer (minął zadany czas, np. 20 milisekund) - animacja sceny, czyli zmodyfikowanie jej i ponowne wyświetlenie.
Powyższe funkcje - z wyjątkiem OnTimer - należą do formy (okna) i muszą być wygenerowane za pomocą Inspektora obiektów.

Już w tym momencie moglibyśmy zacząć rozmieszczać instrukcje OpenGL w powyższym schemacie - to byłoby dobre rozwiązanie, zwłaszcza gdybyśmy pisali jeden, okazjonalny program. Ponieważ jednak jesteśmy prawie pewni, że każdy programista, który tylko spróbuje wzbogacić swój warsztat o dynamiczną grafikę, na zawsze zostanie jej niewolnikiem, miejmy ambicję jeszcze bardziej uporządkować przedpole. Napiszmy kilka uniwersalnych funkcji o oczywistych prototypach, które opakują niezbyt przyjazne algorytmy OpenGL i umożliwią w miarę łatwe przenoszenie kodu do innych, jeszcze nienapisanych aplikacji.

Pięć funkcji z algorytmami OpenGL

Rys. 2. Nasz najprostszy program wyświetla statyczny obraz kwadratowej płytki, zbudowanej z tak zwanego prymitywu biblioteki. Mimo że efekty nie są zbyt ciekawe, spotkaliśmy się tutaj z najważniejszymi mechanizmami OpenGL.Kliknij, aby powiększyćRys. 2. Nasz najprostszy program wyświetla statyczny obraz kwadratowej płytki, zbudowanej z tak zwanego prymitywu biblioteki. Mimo że efekty nie są zbyt ciekawe, spotkaliśmy się tutaj z najważniejszymi mechanizmami OpenGL.Oto nazwy proponowanych funkcji - opakowań algorytmów OpenGL, zapowiedziane w sekcji prywatnej klasy naszego okna, która w C++Builderze jest zadeklarowana w pliku źródłowym z rozszerzeniem .h:

...

private: // User declarations

HDC hdc;

HGLRC hrc;

bool otworz_OpenGL(void);

oid inicjuj_projekcje(void);

void inicjuj_scene(void);

void rysuj_scene(void);

void zamknij_OpenGL(void);

...

Niemal identyczne brzmienie tych deklaracji w Delphi można znaleźć w plikach źródłowych na dołączonej płycie CD.

W deklaracji tej widzimy zapowiedź pięciu czytelnie nazwanych funkcji i dwóch zmiennych, które zapewnią kontakt między nimi. Nie wdając się w niepotrzebne na tym etapie szczegóły, domyślmy się tylko, że zmienna hdc jest stosowanym w systemie Windows uchwytem urządzenia graficznego, natomiast hrc - jego odpowiednikiem, wyrażonym w dialekcie OpenGL.

Funkcja otwórz_OpenGL() nada wartości tym zmiennym i szeroko otworzy bramę do świata grafiki trójwymiarowej. Jest jasne, że będzie musiała wejść do gry pierwsza, dużo wcześniej niż jakikolwiek algorytm rysowania, dlatego powiążemy ją ze wspominanym zdarzeniem OnCreate - gdy aplikacja startuje.

Przeciwieństwem tej funkcji jest ostatnia na naszej liście zamknij_OpenGL(). Ta funkcja posprząta po programie - pożegna się z biblioteką, zapewne zwolni jakieś obszary pamięci. Powiążemy ją ze zdarzeniem OnDestroy - gdy aplikacja przestaje działać.

Funkcja inicjuj_projekcje() obejmie algorytmy jednorazowo definiujące geometrię widzenia sceny (rzut perspektywiczny, może w prostszych zastosowaniach płaski rzut cieniowy, pilnowanie kolejności wzajemnego zasłaniania się obiektów, rodzaj użytego koloru, obszar okna przeznaczony na grafikę). Będą to te wszystkie czynności, które musimy zrobić wtedy, gdy użytkownik programu określi techniczne warunki projekcji. Funkcję tę wywołamy obowiązkowo na początku programu, ale także zawsze po zmianie rozmiaru okna (czyli powiążemy ją ze zdarzeniem OnResize), bo zazwyczaj wraz z rozmiarem zmienia się tzw. graniastosłup widzenia sceny.

Te trzy krótko zarysowane funkcje są złem koniecznym, wstępem i epilogiem do tego, co w OpenGL najciekawsze. Za to funkcja inicjuj_scene() to już niezła zabawa - tutaj rozstawimy światła, zdefiniujemy rodzaje powierzchni (tak zwanych tekstur), ustalimy kolor dalekiego tła. Będziemy się starali wywoływać ją niezbyt często, podobnie jak niezbyt często zmienia się dekorację w teatrze...

A w funkcji rysuj_scene() tchniemy w nasz program życie. Tutaj znajdą się algorytmy przemieszczania obiektów, przesuwania, obracania i na koniec wyświetlania ich na ekranie. Ta funkcja będzie bezustannie wywoływana. Wywołania jej umieścimy w funkcjach-reakcjach na naciśnięcia klawiszy, może na jakieś akcje myszy, może na automatyczne tyknięcia zegara, generowane np. 20 razy na sekundę. To będzie najciekawszy kawałek naszego programu.