Wizualny OpenGL

Programowanie dynamicznej, realistycznej grafiki 3D to marzenie wielu pasjonatów. Przygotowanie wydajnego silnika graficznego wymaga wielu lat pracy i zespołu programistów, ale proste aplikacje można stworzyć w ciągu jednego wieczoru.

Programowanie dynamicznej, realistycznej grafiki 3D to marzenie wielu pasjonatów. Przygotowanie wydajnego silnika graficznego wymaga wielu lat pracy i zespołu programistów, ale proste aplikacje można stworzyć w ciągu jednego wieczoru.

OpenGL to, obok DirectX firmy Microsoft, najbardziej znana biblioteka programistyczna do tworzenia grafiki 3D (dokładniej: w DirectX za grafikę 3D odpowiada Direct3D). OpenGL nie jest, tak jak DirectX, kompletym zestawem narzędzi do tworzenia aplikacji multimedialnych, np. gier. Zajmuje się wyłącznie grafiką. Biblioteka OpenGL, początkowo nazwana IRIS GL, została przygotowana przez firmę Silicon Graphics do stacji graficznych. Niedługo później powstały wersje biblioteki na różne platformy sprzętowe i systemowe, a udostępnionemu publicznie oprogramowaniu nadano nazwę OpenGL.

Zobacz również:

Tworzenie aplikacji z grafiką 3D przy użyciu OpenGL ma wiele zalet. Najważniejszą jest uniwersalność biblioteki, za pomocą której można tworzyć programy i do Windows, i na przykład do Linuksa. W naszym warsztacie pokażemy prostą aplikację do Windows, wykorzystującą OpenGL do generowania prostej grafiki 3D. Staraliśmy się zbudować program tak, aby jego przeniesienie np. do Linuksa, nie sprawiało problemów. Na dobrą sprawę charakterystyczne dla Windows jest tylko "opakowanie" - funkcja WinMain oraz klasy odpowiedzialne za tworzenie okna programu i obsługę kolejki komunikatów. Zastosowaliśmy podstawowy szablon aplikacji w Windows, prezentowany i wykorzystywany już w poprzednich wydaniach PC Worlda.

Celem tego warsztatu nie jest szczegółowe przedstawienie podstaw programowania grafiki w OpenGL. Do tego potrzebowalibyśmy znacznie więcej miejsca, a biorąc pod uwagę konieczność wyjaśnienia niektórych zawiłości matematycznych (zwłaszcza rachunku wektorowego i macierzowego), powinniśmy na OpenGL zarezerwować właściwie całe wydanie PC Worlda. Postaramy się jednak pokazać w możliwie prosty sposób, jak utworzyć od podstaw działającą aplikację, wyświetlającą grafikę 3D. Jeśli ten temat spotka się z zainteresowaniem Czytelników, w kolejnych warsztatach postaramy się dokładnie wyjaśnić wszystkie szczegóły programowania przy użyciu OpenGL.

Pierwsza grafika wyświetlona za pomocą OpenGL. Nie wygląda nadzwyczaj efektownie, ale na jej przykładzie poznamy podstawowe funkcje biblioteki.Kliknij, aby powiększyćPierwsza grafika wyświetlona za pomocą OpenGL. Nie wygląda nadzwyczaj efektownie, ale na jej przykładzie poznamy podstawowe funkcje biblioteki.Na początek przygotujmy prostą aplikację Windows, swego rodzaju ramy potrzebne do wyświetlenia grafiki 3D za pomocą OpenGL. Wykorzystamy szablon bardzo prostego programu, opisanego w poprzednich wydaniach PC Worlda. Zakładamy, że rozdzielczość ekranu wynosi przynajmniej 1024x768 pikseli, w przeciwnym razie konieczna będzie zmiana wymiarów i położenia okna w wywołaniu funkcji CreateWindowEx (w funkcji WinMain). Warto też już teraz skompilować i uruchomić podstawowy program, aby upewnić się, że - na razie - wszystko działa.

Jak łatwo zauważyć, aplikacja będzie wyświetlać grafikę w obrębie klasycznego okna aplikacji. W przypadku gier komputerowych z reguły stosuje się okno o maksymalnych rozmiarach, wypełniające cały ekran. Jednak do zabawy z prostym OpenGL i testowania aplikacji wygodniej jest uruchamiać program w klasycznym trybie okienkowym.

Aby móc używać w programie funkcji biblioteki OpenGL, należy na początku pliku źródłowego umieścić nazwy trzech plików nagłówkowych:

#include <gl/gl.h>

#include <gl/glu.h>

#include <gl/glaux.h>

Rysowanie grafiki za pomocą OpenGL wymaga kilku dodatkowych operacji, wykonywanych podczas tworzenia okna. Po pierwsze, należy przygotować uchwyt kontekstu grafiki. Czym jest ów kontekst? Możemy traktować go jako łącznik pomiędzy systemem operacyjnym a funkcjami graficznymi OpenGL. Innymi słowy, funkcje OpenGL, identyczne dla wielu systemów operacyjnych, muszą wiedzieć, w jaki sposób komunikować się z systemem Windows.

case WM_CREATE:

// pobierz uchwyt urządzenia dla okna aplikacji

hDC = GetDC(hWnd);

ghDC = hDC; // ustaw globalny uchwyt urządzenia

UstawFormatPikseli(hDC); // ustaw format pikseli

hGC = wglCreateContext(hDC); // utwórz uchwyt grafiki

//ustaw uchwyt grafiki jako aktualnie używany

wglMakeCurrent(hDC, hGC);

break;

Specjalnie nie zagłębiamy się w szczegóły wywołań poszczególnych funkcji. Warto tylko powiedzieć kilka słów o funkcji UstawFormatPikseli().

Służy ona m.in. do określenia sposobu kodowania koloru, głębi koloru (w naszym warsztacie używamy koloru 32-bitowego) i rozmiaru Z-bufora (16 bitów).

W podstawowej części programu, w pętli wiadomości znajdującej się w funkcji WinMain(), jest jeszcze wywołanie funkcji RysujScene(). Właśnie ta funkcja zawiera sedno rysowania grafiki 3D w naszej aplikacji. W tym miejscu opuszczamy już świat funkcji Win32 API i zagłębiamy się w prawdziwy OpenGL.

Pierwszy program wyświetli tylko pojedynczy zielony kwadrat. Na tym niezbyt interesującym przykładzie pokażemy najważniejsze funkcje związane z rysowaniem sceny.

int RysujScene()

{

glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); // wybierz kolor tła

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // wyczyść bufor kolorów

glLoadIdentity();

gluLookAt(5.0, 5.0, -5.0, -100.0, -100.0, 100.0

0.0, 1.0, 0.0); // ustaw kamerę

glColor3f(0.0, 0.5f, 0.0); // ustaw kolor obiektu

glBegin(GL_QUADS);

glVertex3f(-1.0, -1.0, -10.0);

glVertex3f(-1.0, 1.0, -10.0);

glVertex3f(1.0, 1.0, -10.0);

glVertex3f(1.0, -1.0, -10.0);

glEnd();

// rozpocznij rysowanie sceny wg wcześniejszych poleceń

glFlush();

SwapBuffers(ghDC);

return 0;

}

Funkcja glClearColor() ustawia kolor tła. W naszym przykładzie jest to kolor czarny. Kolejna funkcja, glClear(), zeruje bufor koloru, a następna glLoadIdentity() - ustawia jako macierz przekształcenia widoku macierz jednostkową (o zastosowaniu macierzy powiemy za chwilę). Za pomocą funkcji glColor3f() ustawiamy kolor pędzla, którym narysujemy figurę - w tym przypadku zielony.

Kluczowe znaczenie mają funkcje glBegin() i glEnd(). Są to swoiste klamry, obejmujące proces umieszczania elementów na scenie. Pierwsza funkcja, glBegin(), wywołana jest z parametrem GL_QUADS - oznacza to, że kolejne czwórki punktów traktowane będą jako wierzchołki czworokątów. Jak łatwo się domyślić, cztery wywołania funkcji glVertex3f() to właśnie umieszczenie w scenie czterech wierzchołków kwadratu.