BIOS kontra Windows

Zawieszanie komputera, brak określonego sprzętu w Menedżerze urządzeń... Co jest powodem? BIOS, Menedżer urządzeń czy Rejestr? Podpowiemy ci, jak Windows współpracuje z BIOS-em.

Zawieszanie komputera, brak określonego sprzętu w Menedżerze urządzeń... Co jest powodem? BIOS, Menedżer urządzeń czy Rejestr? Podpowiemy ci, jak Windows współpracuje z BIOS-em.

Standard Plug&Play umożliwia łatwe instalowanie sprzętu - umieścić podzespół w wyznaczonym miejscu, podłączyć, uruchomić system i - w razie potrzeby - udostępnić sterownik. Jednak co począć, gdy automat zawiedzie? Najpierw sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie zamontowane. Częstą przyczyną problemów bywają karty krzywo włożone w slot PCI (lub AGP). W przypadku urządzeń wyposażonych we własne zasilanie sprawdź, czy są włączone. W przeciwnym razie system nie wykryje drukarki, skanera czy zewnętrznego napędu. W dalszej kolejności spróbuj zainstalować sterownik i zaktualizować BIOS. Niekiedy rozwiązanie ukrywa się w BIOS-ie, Menedżerze urządzeń lub w Rejestrze. Ponadto warto wiedzieć, jak odbywa się wykrywanie i konfigurowanie podzespołów sprzętowych. Poniżej objaśniamy ten proces krok po kroku na podstawie uruchamiania środowiska Windows XP.

Zobacz również:

1. Pobudka!

Po włączeniu lub zrestartowaniu komputera w układach scalonych płyty głównej panuje istny chaos. Ich komórki (zwane rejestrami) zawierają losowe wartości. Procesor inicjalizuje się (przygotowuje do użytkowania) więc samodzielnie i zaczyna przetwarzać kod zapisany pod określonym adresem pamięci (F000h:FFF0h).

2. BIOS w akcji

Wspomniany obszar pamięci zawiera BIOS płyty głównej, czyli podstawowy system obsługi urządzeń zewnętrznych. Jego pierwsze zadanie polega na wykryciu podłączonego sprzętu i przygotowaniu z niego uruchamialnego systemu. Procedury diagnostyczne noszą miano Post (Power On Selft Test). Przeważająca część kodu BIOS-u jest skompresowana, aby zajmowała mniej miejsca w pamięci. Gdy BIOS zakończy analizowanie procesora, przechodzi do inicjowania chipsetu płyty głównej - w pierwszej kolejności zostaje przygotowany kontroler pamięci, bo to on umożliwia rozpakowanie BIOS-u do pamięci roboczej peceta.

3. Testy, testy...

Następnie BIOS testuje i inicjuje pozostałe podzespoły płyty głównej. Jednocześnie konfiguruje ich podstawowe ustawienia, które w większości przypadków są zgromadzone w rejestrach danych elementów. Jeżeli ustawiłeś wartość 2 w polu CAS Latency Time (patrz punkt 2 artykułu "BIOS od A do Z"), BIOS zachował ją w pamięci nieulotnej. Stąd zostaje pobrana przez procedurę Post i zapisana w rejestrze kontrolera pamięci. Od tej pory kontroler wie, jak sterować podlegającym mu modułem pamięci.

W odróżnieniu od powyższego inne parametry konfiguracyjne określają właściwości samego BIOS-u. Na przykład obrana kolejność sprawdzania napędów w poszukiwaniu systemu operacyjnego nie wpływa na rejestry chipsetu, lecz na instrukcję warunkową w procedurze Post.

4. Każdemu po trochu

Do ostatnich zadań procedury Post należy wykazanie dostępnych zasobów. Później zostaną podzielone na urządzenia Plug&Play. O wyborze, który element ma przejąć rozdzielanie zasobów, decyduje ustawienie w polu Plug & Play OS. Jeśli widnieje w nim opcja Disabled, BIOS zakłada, że ma być uruchamiany system operacyjny nieobsługujący standardu Plug&Play. W tej sytuacji usiłuje samodzielnie zaopatrzyć wszystkie urządzenia w wymagane zasoby. Jeżeli w powyższym parametrze wybrano opcję Enabled, BIOS przydziela zasoby tylko tym podzespołom, które biorą udział w uruchamianiu systemu (np. kontrolerowi EIDE czy karcie sieciowej, lecz nie karcie dźwiękowej). W większości przypadków możesz pozostawić tu opcję Disabled.

5. Operacja "system"

Na zakończenie Post przeczesuje napędy podane w BIOS-ie jako startowe, szukając sektora MBR (Master Boot Record). Procesor rozpoczyna wykonywanie zawartego w nim kodu. W tym momencie Post przekazuje pałeczkę systemowi operacyjnemu. Na przykład w Windows XP sterowanie procesem uruchamiania przejmuje NTLdr (NT Loader). Najpierw wykonuje program NTDETECT.COM, który dokonuje analizy komputera. Jednocześnie pobiera informacje z BIOS-u i zapisuje je w Rejestrze (klucz "HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Description").

6. Podwozie ważna rzecz

Zainstalowana wersja HAL figuruje w Rejestrze (punkt 6).Kliknij, aby powiększyćZainstalowana wersja HAL figuruje w Rejestrze (punkt 6).W dalszej kolejności NTLdr wczytuje tzw. HAL (Hardware Abstraction Layer). Jest to najniższa warstwa oddzielająca systemy operacyjne rodziny NT od płaszczyzny sprzętowej. Rodzaj warstwy HAL kopiowanej na twardy dysk podczas instalowania systemu Windows zależy od liczby procesorów (liczą się także wirtualne zdefiniowane dzięki hiperwątkowości), kontrolera przerwań i od BIOS-u.

Kontrolery przerwań występują w dwóch wariantach. Wersja standardowa, PIC (Programmable Interrupt Controller), nadaje się tylko do komputerów jednoprocesorowych i oferuje 15 przerwań. Obecne komputery są wyposażane w rozbudowaną wersję o nazwie APIC (Advanced PIC), która udostępnia 24 przerwania (lub więcej) i obsługuje platformy wieloprocesorowe. Jeśli w polu APIC ustawień BIOS-u figuruje opcja Disabled lub w polu Interrupt Mode znajduje się opcja PIC, kontroler APIC działa dokładnie tak jak PIC.

W BIOS-ie istotną rolę (dla warstwy HAL) odgrywa obsługa interfejsu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). W niektórych BIOS-ach występuje parametr ACPI. Jeśli jest ustawiony na Disabled, BIOS zataja, że obsługuje standard ACPI.

Po zainstalowaniu systemu Windows nie powinieneś zmieniać ustawień w obu polach wymienionych powyżej. W przeciwnym razie mogą się zdarzać problemy z uruchamianiem systemu.

Wersja warstwy HAL zainstalowana w komputerze jest zapisana w Rejestrze. Znajdziesz ją w kluczu "HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\ResourceMap\Hardware Abstraction Layer". Na przykład wpis ACPI 1.0 - APIC platform UP oznacza komputer z obsługą ACPI, APIC i z jednym procesorem (UP, Uniprocessor). Ta sama informacja, choć w nieco innej postaci, figuruje w gałęzi Komputer Menedżera urządzeń. Związek wersji HAL i nazewnictwa opisano pod adresem http://support.microsoft.com/?kbid=309283 .

7. Dwójka ze sternikiem

W tym module znajdziesz cenne informacje o zainstalowanych sterownikach (punkt 7).Kliknij, aby powiększyćW tym module znajdziesz cenne informacje o zainstalowanych sterownikach (punkt 7).Na kolejnym etapie NTLdr wczytuje sterowniki urządzeń wymaganych do uruchomienia systemu. Są umieszczone w Rejestrze - w obrębie klucza "HKEY LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\". Rozpoznasz je po cyfrze 0 przyporządkowanej wartości "Start". Nazwa pliku sterownika jest wyszczególniona w wartości ciągu "ImagePath". Potem NTLdr uruchamia jądro systemu Windows - plik NTOSKRNL.EXE - ten zaś wczytuje wszystkie sterowniki, których wartość "Start" ma przypisaną cyfrę 1. Sterowniki o wartości "Start" 2 i 3 są ładowane później lub tylko w razie potrzeby.

Informacje o sterownikach są zgromadzone również w module Informacje o systemie. Znajdziesz je w gałęziach Środowisko oprogramowania | Sterowniki systemowe i Środowisko oprogramowania | Podpisane sterowniki. Aby przywołać Informacje o systemie, kliknij menu Start | Uruchom i wpisz polecenie Msinfo32.

Warto dodać, że podczas uruchamianiu systemu w trybie awaryjnym (trzeba nacisnąć klawisz [F8] i wybrać polecenie Tryb awaryjny) są wczytywane tylko sterowniki wyszczególnione w kluczu "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal". Jeśli wybierzesz z kolei polecenie Ostatnia znana dobra konfiguracja, Windows XP zastąpi dotychczasowy klucz "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet" tym, który podaje klucz "HKEY LOCAL MACHINE\System\Select\LastKnownGood".

8. Nowe rozdanie

Na koniec Windows XP uaktywnia swoje procedury Plug&Play. Sposób wykonania tej czynności zależy od warstwy HAL. W większości przypadków opiera się na standardzie ACPI, więc Windows XP lekceważy podział zasobów dokonany przez BIOS. Wedle uznania przegrupowuje urządzenia PCI, nie dając użytkownikowi możliwości zmiany ustawień. Zazwyczaj nie wynika z tego nic złego, nawet gdy system przydzieli dwóm urządzeniom to samo przerwanie. Niemniej jednak zdarzają się wyjątki. Problemy występują przy miernie zaprogramowanych sterownikach, a także przy aplikacjach, które zbyt szybko reagują na opóźnienia. Spróbuj wówczas pozamieniać karty PCI miejscami, bo przerwania są przydzielane konkretnym slotom (gniazdom).

9. Wszystko pod nadzorem

Menedżer sprzętu wyświetla listę zainstalowanego sprzętu, prezentując w przejrzysty sposób zawartość kluczy "HKEY LOCAL MACHINE\Hardware" i "HKEY LOCAL MACHINE\System". Co prawda, interfejs ACPI znacznie ogranicza możliwość ingerencji w bieżącą konfigurację, jednak Menedżer urządzeń i tak powinien być pierwszą instancją w razie konfliktów sprzętowych. Jak przewidują ustawienia domyślne, Menedżer urządzeń pokazuje tylko te urządzenia, które są w danej chwili podłączone do komputera.

W Windows XP możesz włączyć wyświetlanie wszystkich zainstalowanych urządzeń. Przywołaj okno wiersza poleceń i wpisz polecenie:

set devmgr_show_nonpresent_devices=1

Potem przywołaj Menedżera urządzeń, klikając Start | Uruchom i wpisując polecenie devmgmt. msc. Na koniec wskaż menu Widok | Pokaż ukryte urządzenia. Jeśli chcesz, aby takie ustawienie obowiązywało nie tylko w bieżącej, lecz również w przyszłych sesjach Windows, otwórz okno Właściwości systemu (wystarczy kliknąć prawym przyciskiem ikonę Mój komputer i wybrać polecenie Właściwości), wybierz kartę Zaawansowane i kliknij przycisk Zmienne środowiskowe. Następnie załóż zmienną o nazwie devmgr_show_nonpresent_devices i przypisz jej wartość 1.