Tuning Internetu

Mało kogo satysfakcjonuje szybkość działania Internetu - wczytywania stron WWW, pobierania plików itp. Najprostszym sposobem poprawy sytuacji jest, oczywiście, zwiększenie przepustowości łącza. Są rozwiązania, które zwiększą wygodę korzystania z Internetu bez dodatkowych kosztów, nie należy się jednak spodziewać cudów.

Mało kogo satysfakcjonuje szybkość działania Internetu - wczytywania stron WWW, pobierania plików itp. Najprostszym sposobem poprawy sytuacji jest, oczywiście, zwiększenie przepustowości łącza. Są rozwiązania, które zwiększą wygodę korzystania z Internetu bez dodatkowych kosztów, nie należy się jednak spodziewać cudów.

Szybkość działania połączenia internetowego zmniejszana jest przez kilka czynników - jeden z nich to niedoskonałość standardowych rozwiązań systemu operacyjnego - brak optymalizacji ustawień, nieefektywne zarządzanie pasmem internetowym itp. Rozwój technologii internetowych - wszechobecność objętościowych grafik, animacji we Flashu - powoduje coraz większą eksploatację łączy internetowych, prowadząc często do przeciążeń. Nie należy zapominać o reklamach, spamie i niektórych fajerwerkach na stronach WWW.

Zobacz również:

Przedstawimy zatem kilka prostych rozwiązań, które poprawią efektywność pracy z Internetem. Artykuł został podzielony na trzy części - pierwsza dotyczy optymalizacji ustawień systemu operacyjnego (zalecana wszystkim użytkownikom sieci), druga przedstawia rozwiązania dla osób korzystających z modemów analogowych, a trzecia dla użytkowników łączy szerokopasmowych. Oczywiście można skorzystać ze wszystkich rozwiązań przedstawionych w tekście.

Dostrajanie Windows

Systemy operacyjne z serii Windows zawierają standardowo kilka ustawień, które mogą spowodować, iż "okno na Internet" nie jest wykorzystywane w pełni. Ze względu na różnorodność technologii programiści z Redmond musieli wybierać wartości standardowe części ustawień, które zwykle są różne dla modemów, łączy DSL, LAN itp. - postawili więc na to ostatnie, czyli optymalizację systemu pod kątem pracy w sieci lokalnej. Niestety - co dobre do LAN, nie musi być najlepsze w przypadku połączeń internetowych, dlatego aby maksymalnie zwiększyć ich przepustowość, warto dostroić system operacyjny Microsoftu.

Accelerate 2K3 pozwala na optymalizację wielu ustawień związanych z Internetem.Kliknij, aby powiększyćAccelerate 2K3 pozwala na optymalizację wielu ustawień związanych z Internetem.Najważniejszym ustawieniem, które należy predefiniować, jest MTU (ang. Maximum Transmission Unit), czyli maksymalna jednostka transmisji. Od parametru tego zależy kilka innych ustawień. MTU określa maksymalną wielkość wysyłanego pakietu danych - gdy rozmiar serii danych nie jest odpowiedni, szybkość transmisji maleje, bo pakiet zostaje zatrzymany przez router i dopiero po odpowiedniej zmianie wysłany dalej. W sieci lokalnej optymalną wartością jest 1500 bajtów, w wypadku innego sposobu połączenia z Internetem (np. za pomocą modemu bądź SDI) ustawienie to powinno być inne - odmienne dla każdego rodzaju łącza.

Wykrycie optymalnej dla łącza wartości MTU jest proste, ale czasochłonne. Najpierw trzeba uruchomić wiersz poleceń: kliknij Start | Uruchom i wpisz cmd, jeśli twój system operacyjny to Windows XP/2000/NT, albo command, jeśli pracujesz z Windows 95/98/Me.

Teraz możesz zacząć wyszukiwanie MTU - w tym celu wpisz polecenie ping -f -l 1500 http://www.strona.pl ( www.strona.pl należy zastąpić adresem strony swojego dostawcy usług internetowych, np. http://www.tpsa.pl). Wartość 1500 (w bajtach) jest największym możliwym rozmiarem jednej porcji wysyłanych danych, osiągalnym jedynie w sieciach LAN i podczas testów początkowo należy ją zmniejszać o 10 (bajtów). Jeśli wielkość ta jest zbyt duża, otrzymasz komunikat "Pakiet musi być podzielony na fragmenty, ale ustawiono opcję DF". Dopiero gdy zostaniesz poinformowany o otrzymaniu odpowiedzi z testowanego hosta ("Odpowiedź z 217.17.34.35: bajtów=1460 czas=128ms TTL=59", gdzie "217.17.34.35" będzie adresem IP strony twojego dostawcy usług internetowych, a "bajtów=1460" testowanym rozmiarem MTU), znaczy to, iż sprawdzana wartość jest odpowiednio mała, jednak niekoniecznie optymalna. Aby uzyskać najlepsze MTU, testowaną wielkość zwiększać należy teraz o 1 (bajt), aż do momentu nieotrzymania odpowiedzi z hosta - rozmiar o 1 mniejszy jest najefektywniejszy.

Standardowe MTU można zmienić za pomocą programu dostępnego pod adresem http://www.dslnuts.com/files/cmtu10017.zip . Po zrestartowaniu komputera system Windows uwzględni modyfikacje.

Poza MTU warto zmienić także standardowo ustawioną wartość RWIN (ang. receive window), ustala w bajtach maksymalny rozmiar porcji danych, którą może wysłać host otrzymujący żądanie wykonania takiej operacji - bez potwierdzenia ich odebrania przez komputer, który wystosował żądanie. W przypadku braku informacji, że dane dotarły, host nie może wysłać kolejnych fragmentów danych.

Aby zmienić to ustawienie, należy rozpocząć edycję Rejestru systemowego (kliknij Start | Uruchom i wpisz regedit) oraz zmienić klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpWindowSize="65535"* - zamiast wartości 65535 zaleca się wstawić liczbę równą (MTU - 40) * 4 (jeśli MTU równe było na przykład 1464 to (1464 - 40) * 4 = 5696).

W sieci można znaleźć wiele aplikacji poprawiających jakość połączenia użytkownika z Internetem.

Przykładowymi narzędziami do optymalizowania ustawień systemowych są Internet Cyclone ( aktualnie w wersji 1.81, dostępny pod adresem http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/3150/Internet.Cyclone.1.81.html ) oraz Accelerate 2k3, którego autorzy mówią nawet o trzykrotnym zwiększeniu prędkości działania dostępu do Sieci (program można pobrać spod adresu: http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/647/Accelerate.2k3.3.0.html ). Przeważająca część tego typu typu aplikacji automatycznie definiuje większość ustawień, ale niektóre wartości można zdefiniować ręcznie (np. MTU, RWIN itp.). Zaleca się jednak, aby użytkownik jak najwięcej parametrów określał ręcznie, gdyż zmiany wprowadzane przez programy często nie są optymalne.

Internet Explorer i inne narzędzia

Tuning Internet Explorera (bądź innej przeglądarki) może się odbywać na dwa sposoby - jednym z nich jest zmiana ustawień samego programu (np. liczba i rodzaj wyświetlanych elementów stron internetowych), a drugim wykorzystanie zewnętrznych narzędzi zwiększających efektywność wykorzystania łącza (np. menedżery pobierania plików).

Niestety, optymalizacja ustawień Internet Explorera wymaga rezygnacji z oglądania niektórych elementów witryn internetowych, np. animacji we Flashu czy "ciężkiej" grafiki. Jednak jeśli zdecydujesz się na ten krok, wczytywana strona internetowa wyświetli się kilkakrotnie szybciej.

NameserweryKliknij, aby powiększyćNameserweryAby wyeliminować część zawartości wczytywanych stron WWW przez Internet Explorer, na pasku menu kliknij Narzędzia | Opcje internetowe | Zaawansowane - pojawi się lista ustawień dotyczących działania przeglądarki. Ciebie interesują opcje z grupy Multimedia. Odznacz je według własnych upodobań, pamiętaj jednak, że im więcej elementów zdecydujesz się wyłączyć, tym mniej czasu stracisz, czekając na pobranie witryny internetowej.

Częstym problemem jest także nadmierne wykorzystanie łączy komputera oferującego jakieś zasoby. Tak się zdarza, kiedy zbyt wiele osób w jednej chwili pobiera z niego dane, których nie może wysyłać z maksymalną szybkością do wszystkich. Sama przeglądarka internetowa nie wyeliminuje tego problemu, zrobią to natomiast menedżery pobierania.

Aplikacje - takie jak GetRight, Flash-Get itp. - umożliwiają pobieranie tego samego pliku z kilku serwerów. Kiedy komputer udostępniający dane nie zapewnia maksymalnej prędkości ich wysyłania, menedżer pobierania znajdzie inne źródło. W ten sposób, wykorzystując dwa źródła, można pełniej wykorzystać łącze. Więcej na temat wspomnianych programów znaleźć można w artykule "Najlepsi z najszybszych" pod adresem http://www.pcworld.pl/artykuly/26983.html .

Menedżery cieszące się dużą popularnością to GetRight, dostępny w zasobach FTP serwisu PCWK (więcej informacji pod adresem http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/314b/GetRight.html ) oraz FlashGet, również dostępny w serwisie PCWK (najnowszą wersję wraz z krótkim opisem obierzesz po wpisaniu adresu internetowego http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/3104/FlashGet.1.60.html ).