Konfiguracja wstępna

Poprawnie zainstalowany system operacyjny to dopiero połowa sukcesu. Kolejny bardzo ważny etap to przygotowanie go do pełnienia roli serwera sieci. Pokazujemy, jak zwiększyć wydajność, poprawić bezpieczeństwo i przekształcić serwer w kontroler domeny.

Poprawnie zainstalowany system operacyjny to dopiero połowa sukcesu. Kolejny bardzo ważny etap to przygotowanie go do pełnienia roli serwera sieci. Pokazujemy, jak zwiększyć wydajność, poprawić bezpieczeństwo i przekształcić serwer w kontroler domeny.

Windows Server 2003 pozwala na uruchamianie wielu aplikacji w jednym czasie. Każdy z programów wymaga odpowiednich zasobów sprzętowych. Do zasobów tych zaliczamy również pamięć RAM. Po uruchomieniu aplikacji system przydziela jej odpowiednią ilość pamięci, jednocześnie dbając o to, żeby nie doszło do naruszenia przestrzeni adresowej zajętej przez inny program. Jednostką pamięci, którą posługuje się Windows, jest tzw. strona. Ma ona rozmiar 4 KB. Jeśli aplikacje wymagają więcej pamięci RAM, niż jest zainstalowane w komputerze, następuje stronicowanie: Menedżer pamięci przenosi na dysk część pamięci, żeby mogła zostać przydzielona tej aplikacji, która zgłosiła zapotrzebowanie. Plik zawierający te dane to pagefile.sys, domyślnie umieszczony w katalogu głównym pierwszej partycji, np. C:.

Zobacz również:

Dla wydajności systemu niebagatelne znaczenie ma zarówno położenie tego pliku, jak i jego rozmiar. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie pliku wymiany z partycji systemowej na inny dysk, choć ogranicza to możliwość wykonywania tzw. zrzutów pamięci podczas błędów zatrzymania (blue screen). Jeśli trzeba wykonywać zrzuty, należy utworzyć dwa pliki wymiany. Jeden, niewielkich rozmiarów, umieszczamy na partycji systemowej. Drugi, będący podstawowym plikiem wymiany, na innym dysku. Zalecany rozmiar pliku to 150 procent pamięci RAM. Gdy system ma np. 512 MB RAM-u, podczas instalacji będzie utworzony plik o rozmiarze początkowym 768 MB. Kolejnym zaleceniem jest założenie stałego pliku wymiany, czyli pliku o takim samym rozmiarze początkowym, jak końcowym, ponieważ podczas startu system stara się zaalokować ciągłą przestrzeń na plik, co zapobiega rozproszeniu danych na dysku.

Rozmiarem i położeniem pliku pagefile.sys zarządza się po otworzeniu obiektu System z Panelu sterowania. Na karcie Zaawansowane wybieramy związany z wydajnością przycisk Ustawienia. Na następnej karcie Zaawansowane klikamy przycisk Zmień. Okno Pamięć wirtualna pozwala na wybór dysku i rozmiaru pliku. Po wpisaniu zmian naciskamy przycisk Ustaw. Aby zmiany zostały wprowadzone w życie, trzeba zrestartować serwer.

Uwaga. Korzystając z dokumentacji dotyczącej Windows Server 2003, należy zwrócić uwagę na różnice w nazewnictwie partycji. Partycją systemową jest ta, z której Windows startuje (ta, na której znajdują się pliki ntldr, ntdetect.com itp), natomiast startową ta, na której są przechowywane pliki systemu operacyjnego (najczęściej katalog o nazwie Windows).

Konfiguracja środowiska startowego

Konsola MMC do zarządzania dyskami.Kliknij, aby powiększyćKonsola MMC do zarządzania dyskami.Ważnym elementem przygotowania systemu do pracy jest konfiguracja środowiska startowego: ustawienia związane z uruchamianiem serwera oraz z jego działaniem w wypadku awarii.

Jeśli Windows Server 2003 nie jest jedynym systemem zainstalowanym na naszym komputerze, podczas uruchamiania stacji musimy wybrać, który system chcemy uruchomić. Zwykle po 30 sekundach ładowany jest domyślny system operacyjny. Konfiguracja Windows związana z wystąpieniem błędów zatrzymania obejmuje takie parametry, jak wysyłanie alertów administracyjnych, miejsce i rozmiar zrzutu pamięci. Jeśli serwer "padnie", informacja o tym zdarzeniu będzie umieszczona w Podglądzie zdarzeń. Dodatkowo zostanie wysłany komunikat ostrzegawczy i w pliku memory.dmp zostanie zapisana pełna zawartość pamięci systemu. Ustawienia startowe i awaryjne możemy w prosty sposób zmodyfikować.

W celu zmiany bieżących parametrów Windows Server 2003 należy we właściwościach obiektu System w Panelu sterowania kliknąć kartę Zaawansowane i nacisnąć przycisk Ustawienia, związany z opcją Uruchamianie i odzyskiwanie. Tam też znajdują się przełączniki konfigurujące opisywane wcześniej parametry. Jeżeli nie chcemy, aby po wystąpieniu błędu zatrzymania Windows zapisywał pełną informację o debugowaniu, należy wybrać opcję Zrzut pamięci jądra lub całkowicie wyłączyć zapisywanie. Na karcie Zaawansowane znajduje się również przycisk Raportowanie błędów. Gdy w dowolnej z aplikacji wystąpi błąd, pojawi się okno z pytaniem, czy przesłać raport do Microsoftu. Jeśli system nie jest podłączony do Internetu lub nie chcemy wysyłać żadnych informacji, należy wyłączyć raportowanie o błędach.

Konfiguracja partycji i dysków

Zmiana ustawień pliku pagefile.sys.Kliknij, aby powiększyćZmiana ustawień pliku pagefile.sys.Podczas tekstowego etapu instalacji systemu założyliśmy partycję przeznaczoną do Windows Server 2003, teraz przyszła pora na przygotowanie pozostałych partycji lub dysków do pracy. Ponieważ serwer pełni istotną funkcję w strukturze sieci, jednym z najważniejszych zadań jest należyte zabezpieczenie systemu przed awarią. Oprócz przestrzegania bezwzględnego wymogu częstego wykonywania kopii zapasowych trzeba zadbać o ochronę danych na wypadek uszkodzenia dysków.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia systemu przed uszkodzeniami są macierze dysków. Ich działanie opiera się na nadmiarowości zapisu. Oznacza to, że dane, w zależności od wersji macierzy, są zapisywane na dwóch lub więcej dyskach. Najprostsza macierz to odbicie lustrzane tzw. RAID 1. Rozwiązanie to stosuje dwa dyski, a zapis odbywa się równolegle na każdy z nich. W wypadku uszkodzenia jednego dysku przed utratą danych ochrania nas jeszcze drugi. Innym często stosowanym zabezpieczeniem jest RAID 5. W tym wypadku wykorzystywane są co najmniej trzy dyski, a każdy z nich, oprócz danych, wylicza i zapisuje informacje o parzystości. Jeśli jeden z dysków ulegnie awarii, Windows kontynuuje pracę, odtwarzając potrzebne dane z parzystości pozostałych dysków. Zmniejsza się wydajność systemu, ale to, co najcenniejsze, jest bezpieczne. W Windows Server 2003 możemy stosować macierze zarówno sprzętowe, jak i programowe. Pierwsze wymagają zakupu kontrolera RAID, działanie drugich opiera się na odpowiedniej konfiguracji systemu. Ze względu na wydajność zalecane są rozwiązania sprzętowe, jednak z powodów ekonomicznych wiele firm decyduje się na skonfigurowanie programowej odporności na uszkodzenia.

Do konfiguracji dysków i partycji służy przystawka Zarządzanie dyskami, dostępna oddzielnie, po załadowaniu konsoli mmc, albo w przystawce Zarządzanie komputerem. Najprościej ją uruchomić, wpisując w wierszu polecenia (menu Start | Uruchom) diskmgmt.msc. Chcąc założyć nową partycję, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar dysku oznaczony etykietą "Nieprzydzielone", z menu podręcznego wybrać opcję Nowa partycja, a następnie zdecydować, czy założyć partycję podstawową, rozszerzoną, czy dysk logiczny. W czasie konfiguracji można określić dodatkowe parametry partycji, takie jak oznaczenie literowe, system plików czy rozmiar jednostki alokacji. Biorąc pod uwagę wydajność oraz bezpieczeństwo, podczas formatowania powinniśmy wybierać system NTFS.

Jeżeli naszym celem jest skonfigurowanie jednej z metod odporności na uszkodzenia, wówczas pierwszym zadaniem będzie konwersja dysków na dyski dynamiczne. Jest to konieczne, ponieważ Windows pozwala na utworzenie RAID 1 lub 5 tylko wówczas, gdy używamy dysków dynamicznych. W celu przeprowadzenia konwersji klikamy prawym przyciskiem myszy etykietę dysku (np. "Dysk 0") i z menu podręcznego wybieramy opcję Konwertuj na dysk dynamiczny. Jeśli modyfikujemy ustawienia dysku, na którym znajduje się system, konieczne jest ponowne uruchomienie serwera. Dalsze postępowanie zależy od rodzaju konfigurowanej odporności na uszkodzenia. Zakładając dublowanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcemy "mirrorować", i wybrać opcję Dodaj dublowanie. Jeżeli naszym celem jest konfiguracja RAID 5, to zaznaczamy nieprzydzieloną przestrzeń na jednym z dysków i wybieramy opcję Nowy wolumin. W kreatorze zakładania woluminu wskazujemy RAID 5. Do utworzenia tej formy ochrony przed awarią musimy mieć co najmniej trzy dyski z nieprzydzieloną przestrzenią o mniej więcej tym samym rozmiarze. W tym wypadku do przechowywania danych wykorzystane będzie 2/3 pojemności, a 1/3 zostanie przeznaczona na informację o parzystości.