Prawo a Internet

Rozwój Internetu oraz wygoda korzystania z niego powoduje, że coraz więcej osób i firm podejmuje działalność w zakresie szeroko rozumianego handlu elektronicznego. Żaden inny sposób nie zapewni przecież dotarcia - przy minimalnych nakładach - do milionów potencjalnych klientów. Popularne staje się również świadczenie usług, a także pracy za pośrednictwem sieci. Należy jednak pamiętać, że taka ''wirtualna'' działalność jest specyficzna i rządzi się szczególnymi prawami.

Rozwój Internetu oraz wygoda korzystania z niego powoduje, że coraz więcej osób i firm podejmuje działalność w zakresie szeroko rozumianego handlu elektronicznego. Żaden inny sposób nie zapewni przecież dotarcia - przy minimalnych nakładach - do milionów potencjalnych klientów. Popularne staje się również świadczenie usług, a także pracy za pośrednictwem sieci. Należy jednak pamiętać, że taka ''wirtualna'' działalność jest specyficzna i rządzi się szczególnymi prawami.

Tak jak prowadząc "tradycyjną" działalność gospodarczą należy podjąć określone działania: uzyskać NIP, REGON, zgłosić działalność do ZUS-u itp., tak prowadząc działalność "internetową" należy również dopełnić określonych formalności.

Zobacz również:

Poniżej przedstawię podstawowe regulacje prawne, z którymi powinien się zapoznać każdy, kto zamierza w jakikolwiek sposób wykorzystać Internet w swojej pracy.

Usługi świadczone przez Internet

18.07.2002 roku została uchwalona ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest to kluczowy akt prawny dla każdego, kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem sieci, a więc praktycznie dla wszystkich firm, które mają swoje witryny WWW . Dlaczego? Podmioty te świadczą bowiem - choć bardzo często nie zdają sobie z tego w ogóle sprawy-usługi drogą elektroniczną! Polegają one na udostępnianiu na indywidualne żądanie użytkownika informacji umieszczonych na określonym serwerze poprzez wyświetlanie strony o danym adresie URL. Wspomniana ustawa reguluje 3 zasadnicze kwestie:

 1. obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 2. zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
W artykule 10 ustawa wprowadza zakaz spammingu, czyli przesyłania nie zamówionych informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, będącego bardzo często formą działającego w sieciach otwartych marketingu bezpośredniego. Zakaz przesyłania tego rodzaju informacji może być uchylony tylko w drodze uzyskania od potencjalnego odbiorcy zgody na przekazanie mu takich informacji.

Sprzedaż towarów przez Internet

Zanim otworzymy sklep internetowy, zapoznajmy się z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także z ustawą z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpwiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Oba te akty prawne regulują prawa i obowiązki sprzedawcy, w tym podmiotu prowadzącego sprzedaż towarów przez Internet. Warto w tym miejscu wspomnieć o zasadniczych kwestiach poruszonych w tych ustawach, a które są stosunkowo mało znane:

 • sklep internetowy nie może nałożyć na kupującego obowiązku zapłaty ceny przed faktycznym otrzymaniem towaru, dopuszczalne są ewentualne zaliczki

 • witryna każdego sklepu internetowego powinna zawierać kilkanaście informacji przydatnych kupującym. Informacje znajdują się najczęściej w regulaminie sklepu internetowego, ale zdarzają się również sklepy, które w ogóle regulaminu nie mają. Podchodźmy do zakupów w takich sklepach z dużą ostrożnością:

 • przy zakupach w internetowym sklepie klient może większość towarów zwrócić bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni, nawet jeżeli są one pełnowartościowe

 • sprzedawca odpowiada za wadliwość zakupionego towaru, tzn. jest obowiązany go naprawić lub wymienić na nowy, jeżeli wada wyjdzie na jaw w terminie dwóch lat od otrzymania towaru przez

  kupującego.

Dane osobowe

W wielu miejscach w Internecie podajemy nasze dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp. Warto wiedzieć, czy są one odpowiednio zabezpieczone oraz czy nie zostaną wykorzystane także w innym celu niż na potrzeby, dla których je podaliśmy. Może się bowiem okazać, że nasze dane zostaną przekazane innemu podmiotowi lub wykorzystane dla celów marketingowych lub promocyjnych. Aby temu zapobiec, zapoznajmy się z Polityką Prywatności umieszczoną na witrynie internetowej i jeżeli jej postanowienia nam nie odpowiadają, nie podawajmy naszych danych.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały umieszczone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych. Przepisy te są bardzo rygorystyczne i nakładają na podmiot administrujący danymi osobowymi szereg obowiązków.

Najważniejsze z nich to:

 1. obowiązek informacyjny - osobę, której dane zamierza się przetwarzać, trzeba o tym poinformować

 2. obowiązek zabezpieczenia danych - systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe, muszą być zabezpieczone w sposób określony w ustawie i jej aktach wykonawczych

 3. obowiązek zgłoszenia - podmiot przetwarzający dane osobowe powinien zgłosić zbiór danych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Przytoczone wyżej przepisy są bardzo istotne dla każdego podmiotu wykorzystującego w swojej działalności sieć Internet, ale nie są to jedyne regulacje, które odnoszą się do takiej działalności.

O pozostałych napiszę w kolejnym tekście.

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii.