Chmury jak marzenie

Ludzkie oko jest najdoskonalszym obiektywem. Doświadczamy tego podczas fotografowania, gdy widzimy to, czego nie widzi obiektyw. Częstym jednak problemem jest brak możliwości jednoczesnego uchwycenia interesujących detali na ziemi i chmur na niebie.

Ludzkie oko jest najdoskonalszym obiektywem. Doświadczamy tego podczas fotografowania, gdy widzimy to, czego nie widzi obiektyw. Częstym jednak problemem jest brak możliwości jednoczesnego uchwycenia interesujących detali na ziemi i chmur na niebie.

Kliknij, aby powiększyćGdy w czasie fotografowania krajobrazu niebo jest idealnie niebieskie, kontrast między niebem a ziemią jest bardzo duży i wyraźnie zaznaczony. Gdy zaś niebo pokryte jest chmurami, zniekształcona zostaje także relacja tonalna kolorów między niebem a ziemią. Przy czystym niebie różnice w jasności są niewielkie. Gdy chmury pokrywają całe niebo, stają się źródłem światła i jeśli uwzględnimy je w kadrze, powstaną problemy z kontrastem.

Zobacz również:

Innymi słowy, jeśli kadr zawiera horyzont, to prawie na pewno stracimy detale na niebie lub ziemi. Jeśli parametry aparatu zostaną ustawione prawidłowo względem obiektów na ziemi, niebo wyjdzie białe, bez widocznych chmur.

Chmury przez filtr

Wielu fotografów stara się unikać zdjęć tego typu, ale często nie mają wyjścia. Wówczas konieczne może być zastosowanie tzw. filtru szarego (Neutral Density, ND), nakładanego w specjalnej ramce (np. w systemie Cokin) na obiektyw.

Filtr ma dwa obszary (lub więcej) o różnym stopniu szarości. Z reguły jeden obszar jest biały, pozostałe zaś szare. Krawędzie między poszczególnymi obszarami są miękkie, i dzięki systemowi ramek filtr można ustawić tak, aby krawędź szarości filtra schodziła się z krawędzią horyzontu.

Filtry szare zmniejszają natężenie przepuszczanego światła, nie zmniejszając jednocześnie równowagi barw. Pozwala to na wydłużenie czasu naświetlania z zachowaniem nastawienia przysłony lub większy otwór przysłony w tym samym czasie.

Chociaż chmury można później przyciemnić w programie graficznym, korzystniej jest uwydatnić je od razu, wykorzystując do tego celu filtry - uzyskamy więcej detali. Dostępne są filtry o różnym stopniu nasilenia (szczegóły w tabelce).

Wykorzystamy filtry:

1, 2, 3, 4Kliknij, aby powiększyć1, 2, 3, 4ND 0.3 (przyciemnia obraz o jeden stopień przysłony) i ND 0.6 (przyciemnia obraz o dwa stopnie przysłony).

W systemach ramkowych można umieszczać kilka filtrów, można więc je mieszać (nakładać, odwracać).

1 Filtr ND 0.3.

2 Filtr ND 0.6.

3 Dwa filtry nałożone na siebie.

4 Dwa filtry odwrócone.

Łączenie dwóch ekspozycji

Istnieje też rozwiązanie w pełni cyfrowe, które stosujemy, jeśli w czasie fotografowania korzystamy ze statywu i przez dłuższy okres możemy zachować ten sam kadr.

Wówczas wykonujemy dwie fotografie - jedną z nastawami właściwymi dla detali na ziemi 5, drugą zaś ciemniejszą, z mniejszym otworem przysłony, aby uwydatnić kształt chmur 6. Następnie w programie do edycji zdjęć łączymy odpowiednie części obu fotografii.

5Kliknij, aby powiększyć56Kliknij, aby powiększyć6
Na zdjęciu z krajobrazem fotografowi zależało na przedstawieniu szczegółów w dolinie, co powodowało, że chmury były prześwietlone. Dlatego wykonał drugie zdjęcie, ale odpowiednio przyciemnione, aby można je było nałożyć na siebie (stąd tak ważne jest wykorzystanie statywu). W Photoshopie zdjęcie ze szczegółami doliny zostało umieszczone w górnej warstwie, w dolnej zaś zdjęcie przedstawiające szczegółowo chmury 7. W górnym zdjęciu precyzyjnie usuwamy powierzchnię zajmowaną przez chmury 8, aby w ten sposób umożliwić wyświetlenie chmur z dolnego zdjęcia.

7Kliknij, aby powiększyć78Kliknij, aby powiększyć8
Żeby uwydatnić niektóre odcienie kolorów, można poprawić ustawienia w oknie Curves (krzywe) 9.

9Kliknij, aby powiększyć9