Interaktywne menu filmu

Na stole montażowym czekają gotowe klipy ukończonego właśnie przez nas filmu. Zanim jednak urządzimy oficjalną premierę naszej produkcji, poświęćmy jeszcze trochę czasu na stworzenie interaktywnego menu filmu na DVD.

Na stole montażowym czekają gotowe klipy ukończonego właśnie przez nas filmu. Zanim jednak urządzimy oficjalną premierę naszej produkcji, poświęćmy jeszcze trochę czasu na stworzenie interaktywnego menu filmu na DVD.

Proste menu początkowe możemy stworzyć bardzo szybko. W Pinnacle Studio 9, który posłuży nam jako narzędzie tworzenia menu, wystarczą trzy ruchy myszką. Ta droga na skróty (o niej trochę dalej) przyda się jednak jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli chcemy, by menu miało choć odrobinę osobisty charakter, warto poświęcić mu kilka kliknięć więcej. Na początek przyjrzyjmy się, jakimi narzędziami edycyjnymi dysponujemy.

Zobacz również:

Co do czego służy

Kliknij, aby powiększyć

Menu

Czego uczymy: tworzenia interaktywnego menu filmu

Poziom trudności: początkujący

Potrzebne umiejętności: przeciąganie klipów na stół montażowy

Programy: Pinnacle Studio 9

Sprzęt: komputer

Narzędzia do tworzenia Menu dysku znajdziemy poprzez rozwinięcie listy Album. Pinnacle Studio 9 w wersji podstawowej ma cztery gotowe menu, które zostały zaprojektowane na różne okazje, w odmiennych stylach i dla projektów o różnej liczbie rozdziałów. Każde menu zapewnia rysunek tła, tytuł, zestaw przycisków rozdziałów (z gotowym miejscem na klatki-miniatury) oraz przyciski "Następna strona" i "Poprzednia strona". Liczba przycisków rozdziałów zmienia się w zależności od projektu menu, dlatego jednym z kryteriów wyboru menu może być liczba klipów, jaka będzie przez nie obsługiwana. Widzowi na ogół wygodniej jest przeglądać kilka stron menu z wieloma przyciskami na każdej z nich, niż dużą liczbę stron zawierających po kilka przycisków. Warto wziąć to pod uwagę. Dla początkującego montażysty mylące może być to, że w czasie edycji wyświetlane są wszystkie przyciski danego menu. Dopiero podczas odtwarzania widoczne są tylko te przyciski, którym przypisano łącza.

Jak opisywać klipy

Menu z mniejszą liczbą przycisków naturalnie zapewnia więcej miejsca na podpisy. Zamiast "Rozdział 1" możemy wpisać "Pierwszy zachód słońca". Natomiast menu z wieloma przyciskami wymaga użycia skróconych podpisów lub w ogóle nie zapewnia tej funkcji. Decyzja o użyciu podpisów oraz o tym, czy będą one proste czy opisowe, jest zależna od stylu tworzenia i zawartości filmu. W przypadku formatów VCD i SVCD widz musi wybierać rozdziały za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie zdalnego sterowania. Dlatego podczas tworzenia filmów tym formatom należy zapewnić podpisy przycisków z numerami rozdziałów.

Przeciąganie menu na oś czasu

Najszybszą i najprostszą metodą dodawania łącza do menu dysku jest przeciągnięcie gotowego menu na ścieżkę wideo lub ścieżkę nakładek. Podczas tej czynności program Studio zapewnia opcję automatycznego wygenerowania łączy dla wszystkich klipów wideo, jakie znajdą się po prawej stronie menu na osi czasu. Jeśli chcemy, by każdy klip naszego filmu miał swoje okienko w menu, na pytanie w oknie dialogowym, czy Studio ma utworzyć rozdział na początku każdej sceny, odpowiadamy "tak". Ponadto, jeśli nasz film bardziej przypomina zbiór luźnych etiud, niż film fabularny, można uaktywnić funkcję automatycznego powrotu do menu po zakończeniu każdej sceny. Odradzamy zaznaczanie pola wyboru "Nie zadawaj więcej tego pytania", ponieważ sprawi to, że odpowiedź "Tak" lub "Nie" stanie się domyślną akcją podczas przeciągania menu w przyszłości. Ustawienie domyślnej akcji lub przywrócenie okna potwierdzenia jest oczywiście możliwe, ale niepotrzebnie stracimy czas, przeszukując w tym celu panel Edycji. Zobaczmy, co my tu mamy?

Własne pomysły

Obszar podglądu po lewej stronie narzędzia przedstawia wygląd menu, ale nie jest to obraz statyczny. Można od razu sprawdzić, jak prezentują się wybrane wcześniej w edytorze animacje i podświetlenia. Elementy sterujące podglądem menu zostały umieszczone poniżej obszaru podglądu. Więcej uwagi warto poświęcić przyciskowi "Edytuj Menu" w prawym górnym rogu narzędzia, który otwiera menu w Edytorze tytułów. W tym miejscu można zmienić właściwie wszystko. Zamiast proponowanego tła wstawić swoje zdjęcie, zaimportować własnoręczne rysunki, by służyły jako przyciski, lub po prostu zmienić czcionkę i treść podpisów. Dowolnie możemy też manipulować kształtami, kolorami i cieniami nie tylko napisów, ale i ramek, linii itp.

Opcje "Typ menu"

Opcje te decydują o tym, czy za organizację łączy rozdziałów będzie odpowiedzialny użytkownik czy program Studio. Po wybraniu opcji "Automatyczny Indeks Scen" program Studio sprawdza, czy łącza rozdziałów w menu występują w identycznej kolejności jak w samym filmie, nawet jeśli zmieniono kolejność klipów w oknie filmu. Po wybraniu ustawienia "Ręczne", kolejność wyświetlania rozdziałów w menu jest zależna od użytkownika. Tu mała uwaga. Aby posortować łącza rozdziałów, zachowując jednak w przyszłości kontrolę nad ich kolejnością, można kliknąć najpierw ustawienie "Automatyczny Indeks Scen" (w celu posortowania łączy), a następnie ustawienie ręczne.

Istotne niuanse

Kliknij, aby powiększyćPole tekstowe "Podpis przycisku" umożliwia edycję podpisu bieżącego przycisku bez przełączania się do Edytora tytułów. To bardzo ułatwia pracę, tym bardziej że edytor ten spowalnia pracę słabszych komputerów. Znaku "#" w podpisie przycisku nie można kasować, gdyż program Studio zastępuje go numerem kolejnym przycisku. Użycie tej funkcji pozwoli zapewnić właściwą numerację przycisków niezależnie od zmian dokonanych w układzie menu. Jeśli oprócz nazwy przycisku, chcielibyśmy zmienić także inne jego właściwości, jak położenie, czcionka i styl, należy kliknąć przycisk "Edytuj menu", co spowoduje wywołanie Edytora tytułów. Jeśli jednak nie mamy zastrzeżeń do graficznej strony menu, przechodzimy do przycisku "Ustaw miniaturę". Domyślnie klatka miniatury wyświetlana w ramce przycisku menu jest pierwszą klatką klipu, do którego prowadzi przycisk. Jako miniatury możemy użyć dowolnej klatki z filmu. W tym celu należy przesunąć wskaźnik osi czasu do żądanej klatki (pokazywanej w odtwarzaczu) i kliknąć przycisk "Ustaw miniaturę". Możemy jeszcze bardziej zaszaleć i wybrać opcję "Ruchome miniatury". Wybór ten sprawi, że przyciski menu będą wyświetlały ruchome wideo z docelowych rozdziałów, a nie statyczną klatkę miniatury. Ponieważ funkcja ta wymaga wstępnego renderowania ruchomych miniatur, jej wyniki nie będą natychmiast widoczne podczas wyświetlania podglądu filmu w odtwarzaczu. Zamiast nich na osi czasu ponad klipem menu pojawi się pasek postępu "renderowanie w tle". Pasek ten stopniowo zmienia kolor z niebieskiego na żółty wraz z postępem operacji, a edycja nie jest na szczęście przerywana.

Elementy sterujące edycji rozdziału

Elementy sterujące z tego obszaru służą do wybierania i modyfikowania poszczególnych przycisków rozdziałów w menu. Przyciski "Ustaw rozdział" tworzą lub usuwają łącze pomiędzy aktualnie wybranym przyciskiem rozdziału w menu i jego klipem docelowym. Aby w ramce przycisku pojawił się wybrany przez nas rozdział filmu, suwak osi czasu należy ustawić na odpowiednim klipie, a następnie kliknąć przycisk "Utwórz rozdział". W przypadku klipów wideo i obrazów nieruchomych punkt rozdziału jest ustawiany w dokładnym położeniu suwaka wewnątrz klipu. Jeśli zmienimy zdanie, klikamy "Usuń rozdział" i po sprawie. Ostatnią istotną opcją tego panelu jest przycisk Ustaw powrót. Tworzy on łącze typu "powrót do menu" na końcu bieżącego klipu, czyli tam, gdzie w większości przypadków jest ono potrzebne. Podczas odtwarzania łącze to powoduje natychmiastowe wykonanie skoku do właściwego menu. Aby utworzyć łącze powrotu do menu poprzez narzędzie Właściwości klipu, należy umieścić suwak osi czasu w żądanym klipie, a następnie kliknąć przycisk Ustaw powrót do menu. Natomiast jeśli chcemy dodać łącze powrotu do menu po każdym rozdziale, wybieramy Powróć po każdym rozdziale. Wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje usunięcie wszystkich łączy powrotu do menu dla danego menu, niezależnie od tego, czy zostały one dodane automatycznie czy ręcznie.

Jak to będzie wyglądać?

Jeśli chcemy sprawdzić jak za pomocą pilota będzie działać nasze menu, można to zrobić w prawym okienku podglądu. Odtwarzacz w programie Studio zapewnia specjalny zestaw elementów sterujących do wyświetlania podglądu filmów zawierających menu. Układ tych elementów przypomina przyciski na typowym pilocie zdalnego sterowania odtwarzacza DVD. Aby przełączyć odtwarzacz do trybu DVD, należy kliknąć przycisk przełącznika DVD pod okienkiem podglądu. Przełączenie do tego trybu symuluje włożenie dysku DVD do tradycyjnego odtwarzacza. Poniżej ekranu podglądu odtwarzacza zostaje wyświetlony gotowy do użycia pilot DVD. Można nim sterować z klawiatury numerycznej komputera. Jeśli wszystko działa jak należy, praca nad naszym menu dobiegła końca. Teraz goście mogą już do nas zapukać.

1. Narzędzia do tworzenia menu dysku znajdziemy poprzez rozwinięcie listy Album. Program Studio 9 w wersji podstawowej posiada dwa gotowe menu.Kliknij, aby powiększyć1. Narzędzia do tworzenia menu dysku znajdziemy poprzez rozwinięcie listy Album. Program Studio 9 w wersji podstawowej posiada dwa gotowe menu.2. Gotowe menu zapewnia rysunek tła, tytuł, zestaw przycisków rozdziałów (z gotowym miejscem na klatki-miniatury) oraz przyciski: Następna strona i Poprzednia strona.Kliknij, aby powiększyć2. Gotowe menu zapewnia rysunek tła, tytuł, zestaw przycisków rozdziałów (z gotowym miejscem na klatki-miniatury) oraz przyciski: Następna strona i Poprzednia strona.3. Jeśli menu chcemy od początku do końca tworzyć sami, w panelu (który pojawi się po wybraniu z przybornika Ustaw łącza menu) wybieramy Tworzenie menu i odznaczamy Otwórz edytora menu.Kliknij, aby powiększyć3. Jeśli menu chcemy od początku do końca tworzyć sami, w panelu (który pojawi się po wybraniu z przybornika Ustaw łącza menu) wybieramy Tworzenie menu i odznaczamy Otwórz edytora menu.
4. Widzowi na ogół wygodniej jest przeglądać kilka stron menu z wieloma przyciskami na każdej z nich, niż dużą liczbę stron zawierających po kilka przycisków.Kliknij, aby powiększyć4. Widzowi na ogół wygodniej jest przeglądać kilka stron menu z wieloma przyciskami na każdej z nich, niż dużą liczbę stron zawierających po kilka przycisków.5. Menu z mniejszą liczbą przycisków zapewnia jednak więcej miejsca na podpisy. Zamiast Kliknij, aby powiększyć5. Menu z mniejszą liczbą przycisków zapewnia jednak więcej miejsca na podpisy. Zamiast "Rozdział 1" możemy wpisać "Pierwszy zachód słońca".6. Zamiast proponowanego tła można wstawić np. swoje zdjęcie lub zaimportować własnoręczne rysunki, by służyły jako przyciski.Kliknij, aby powiększyć6. Zamiast proponowanego tła można wstawić np. swoje zdjęcie lub zaimportować własnoręczne rysunki, by służyły jako przyciski.
7. W edytorze możemy także zmienić krój czcionki oraz treść podpisów. Łatwiej wówczas ocenić, czy napis prezentuje się godnie, czy musimy wymyślić coś innego.Kliknij, aby powiększyć7. W edytorze możemy także zmienić krój czcionki oraz treść podpisów. Łatwiej wówczas ocenić, czy napis prezentuje się godnie, czy musimy wymyślić coś innego.8. Najszybszą metodą jest przeciągnięcie gotowego menu na ścieżkę wideo lub ścieżkę nakładek. Program automatycznie wygeneruje łącza dla wszystkich klipów, jakie znajdą się po prawej stronie menu na osi czasu, ale...Kliknij, aby powiększyć8. Najszybszą metodą jest przeciągnięcie gotowego menu na ścieżkę wideo lub ścieżkę nakładek. Program automatycznie wygeneruje łącza dla wszystkich klipów, jakie znajdą się po prawej stronie menu na osi czasu, ale...9. ... na pytanie programu trzeba kliknąć Tak. A jeśli nasz film bardziej przypomina zbiór luźnych etiud niż film fabularny, można uaktywnić funkcję automatycznego powrotu do menu po zakończeniu każdej sceny.Kliknij, aby powiększyć9. ... na pytanie programu trzeba kliknąć Tak. A jeśli nasz film bardziej przypomina zbiór luźnych etiud niż film fabularny, można uaktywnić funkcję automatycznego powrotu do menu po zakończeniu każdej sceny.
10. W obszarze podglądu po lewej stronie narzędzia można sprawdzić, jak prezentują się wybrane wcześniej w edytorze animacje i podświetlenia. Elementy sterujące zostały umieszczone poniżej obszaru podglądu.Kliknij, aby powiększyć10. W obszarze podglądu po lewej stronie narzędzia można sprawdzić, jak prezentują się wybrane wcześniej w edytorze animacje i podświetlenia. Elementy sterujące zostały umieszczone poniżej obszaru podglądu.11. Aby w ramce przycisku pojawił się wybrany przez nas rozdział filmu, suwak osi czasu należy ustawić na odpowiednim klipie, a następnie kliknąć przycisk Utwórz rozdział.Kliknij, aby powiększyć11. Aby w ramce przycisku pojawił się wybrany przez nas rozdział filmu, suwak osi czasu należy ustawić na odpowiednim klipie, a następnie kliknąć przycisk Utwórz rozdział.12. W prawym okienku podglądu możmy sprawdzić, jak za pomocą pilota będzie działać nasze menu. Odtwarzacz zapewnia specjalny zestaw elementów sterujących do wyświetlania podglądu filmów zawierających menu.Kliknij, aby powiększyć12. W prawym okienku podglądu możmy sprawdzić, jak za pomocą pilota będzie działać nasze menu. Odtwarzacz zapewnia specjalny zestaw elementów sterujących do wyświetlania podglądu filmów zawierających menu.