Modelowanie prostych brył w Blenderze

Zazwyczaj proces modelowania obiektów trójwymiarowych wiąże się z angażowaniem drogich pakietów 3D, ale odkąd producent darmowego programu Blender zaczął intensywnie rozwijać i udoskonalać swój produkt, to dzięki niemu można zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Zazwyczaj proces modelowania obiektów trójwymiarowych wiąże się z angażowaniem drogich pakietów 3D, ale odkąd producent darmowego programu Blender zaczął intensywnie rozwijać i udoskonalać swój produkt, to dzięki niemu można zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Kliknij, aby powiększyćBlender to darmowa aplikacja 3D o sporym arsenale dobrych narzędzi. Dodatkowo interfejs programu został tak zaprojektowany, aby maksymalnie zwiększyć szybkość wykonywanych zadań. Trzeba przyznać, że metodologia modelowania w Blenderze naprawdę się sprawdza, zwłaszcza podczas tworzenia mniej skomplikowanych obiektów. Faktem jest, iż cały system wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń w zakresie poruszania się w środowisku narzędziowym. Warto jednak poświęcić trochę czasu na wstępne poznanie programu, można bowiem później wykonywać przeróżne czynności w lot, bez potrzeby angażowania znacznie bardziej wymagających, komercyjnych pakietów.

Zobacz również:

1 Podstawą do wykonania modelu budzika będzie prosta siatka o kształcie koła.

1Kliknij, aby powiększyć1Wciskamy klawisz 7 na numerycznej klawiaturze, aby przejść do widoku top sceny. Przyciskamy spację i rozwijamy kolejno podmenu: Add, Mesh i wybieramy Circle.

W tym momencie pojawi się okienko, w którym należy ustawić ilość wierzchołków w kole - wpisujemy wartość 8.

2 Przechodzimy do widoku front, klikając na numerycznej klawiaturze klawisz 1.

2Kliknij, aby powiększyć2Selekcji obiektów lub wierzchołków dokonujemy w Blenderze prawym przyciskiem myszy.

Po kliknięciu klawisza G przechodzimy w tryb transformacji, a klawisz S uaktywnia tryb skalowania całych obiektów lub grup punktów, a R oznacza rotację. Natomiast przycisk Tab służy w Blenderze do przechodzenia w tryb edycji obiektu.

Przechodzimy zatem w tryb edycji dla koła i wciskamy klawisz A, dokonując selekcji wszystkich wierzchołków.

Następnie wciskamy klawisz E, aby za pomocą prostego wytłoczenia (Extrude) utworzyć cylinder. Używając klawiszy X, Y, Z, określamy, w jakich kierunkach ma się dokonywać tłoczenie, transformacja, skalowanie itd.

W tym przypadku przytrzymujemy klawisz Z, aby funkcja Extrude działała tylko we właściwym kierunku. Możemy teraz użyć klawisza F9, by w dolnej części ekranu pokazał się panel kontrolny dla całego procesu edycji.

3 Pozostając w trybie edycji (klawisz Tab), wciskamy klawisz B, aby móc dokonać selekcji dowolnej grupy wierzchołków.

3Kliknij, aby powiększyć3Zaznaczamy wszystkie wierzchołki górnej części obiektu i kilkakrotnie wytłaczamy i skalujemy punkty, uzyskując odpowiednią formę.

4 W dolnej części ekranu wciskamy przycisk Sub Surf, aby uzyskać wygładzony odpowiednik naszej bryły. Pierwszy parametr (z lewej strony) dotyczy stopnia wygładzenia obiektu w czasie rzeczywistym podczas pracy w programie, drugi określa rozdzielczość obiektu podczas renderowania. Warto ustawić ten pierwszy na stosunkowo niską wartość, aby odświeżanie geometrii przebiegało w miarę płynnie.