CEO

Czy po mezzanine ustawi się kolejka?

Jakie są perspektywy upowszechnienia w Polsce finansowania przez kapitał mezzanine? Co różni nas w tym względzie od "starej" Europy i krajów sąsiednich?

Jakie są perspektywy upowszechnienia w Polsce finansowania przez kapitał mezzanine? Co różni nas w tym względzie od "starej" Europy i krajów sąsiednich?

W poprzednim numerze przedstawiliśmy przykład finansowania intensywnego rozwoju spółki w warunkach niedostatku kapitału własnego i dłużnego ("Rozwój przez mezzanine", CXO 1/2005). Wyjście oferuje nowe na naszym rynku narzędzie - mezzanine. Obecnie zastanawiamy się nad potencjałem i ograniczeniami jego wykorzystania w kraju i regionie.

Zobacz również:

Czy w Polsce zawsze musi być trudniej

Przemysław Krych, prezes Cornerstone PartnersPrzemysław Krych, prezes Cornerstone PartnersIstnieją przesłanki, oparte zresztą zwykle na doświadczeniu, by twierdzić, że w Polsce z reguły trudniej niż gdzie indziej przeprowadzić nowe przedsięwzięcia. Wśród inwestorów i przedstawicieli private equity nie brak opinii, że dotyczy to także nowych narzędzi rynku kapitałowego, a za przykład może służyć finansowanie mezzanine. "Można powiedzieć krótko i dosadnie - polskie uwarunkowania prawne przy wykupach, z punktu widzenia zastosowania mezzanine przez private equity, są beznadziejne! Artykuł 345 Kodeksu Spółek Handlowych uniemożliwia tzw. financial assistance, czyli posiłkowanie się bilansem spółek przejmowanych do obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu ich przejęcia. Ustawodawca był w tym względzie bardzo restrykcyjny. Dlatego trzeba poszukiwać karkołomnych konstrukcji do zastosowania mezzanine" - mówi Przemysław Krych, prezes Cornerstone Partners. Jego zdaniem, co gorsza - odbiegamy od naszych bezpośrednich konkurentów, czyli państw regionu o zbliżonych parametrach gospodarczych i równie wysokich aspiracjach. "Tracimy tym samym wyraźnie w stosunku do rynków sąsiednich, np. Czech czy nieco dalej - Rumunii czy Bułgarii, do których to rynków z racji naszej tam działalności mam bezpośrednie odniesienie. Jakie to ma konsekwencje? W skrócie można ująć to następująco: takie utrudnienie ogranicza aktywność funduszy private equity, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na wolniejszy rozwój gospodarki. Generalnie w Polsce mamy na mezzanine największy rynek i najgłupsze prawo" - podkreśla Przemysław Krych.

Tę surową ocenę łagodzi przedstawiciel funduszu AMC. "Nie sądzę, by rynek transakcji lewarowanych w Polsce natrafiał na bariery prawne, które w istotny sposób hamowałyby jego rozwój. Każda jurysdykcja ma swoje ograniczenia dla rynku kapitałowego. Będąc pionierem finansowania mezzanine w Europie Zachodniej wielokrotnie mieliśmy do czynienia z podobnymi problemami. Dzięki temu mamy sprawdzone sposoby ich rozwiązania" - mówi Przemysław Szczepański dyrektor zarządzający Mezzanine Management Poland.

Wtóruje mu Monika Dziedzic, partner w kancelarii MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. "Regulacje podatkowe w Polsce nie uniemożliwiają ani nie utrudniają specjalnie finansowania mezzanine. Warto jednak dokładnie zaplanować operację, uwzględniając właśnie aspekt podatkowy, żeby nie zniweczył on dobrze zapowiadającego się pomysłu" - mówi Monika Dziedzic.

Stary i nowy kontynent finansowy

Przemysław Szczepański, dyrektor zarządzający Mezzanine Management PolandPrzemysław Szczepański, dyrektor zarządzający Mezzanine Management PolandDyskusję na temat udogodnień dla stosowania tego pożytecznego narzędzia można zresztą przenieść na poziom makro, a precyzyjniej - kontynentalny i różnic kontynentalnych w podejściu do mezzanine. Mezzanine powołano do życia w Stanach Zjednoczonych i tam upowszechnił się najbardziej. W Europie jest natomiast nadal narzędziem stosunkowo nowym i nie wszędzie stosowanym. Wyraźna jest więc także w Europie przewaga - tak pod względem liczby, jak i wartości umów - zawartych w Wielkiej Brytanii i we Francji. Według Initiative Europe, na kraje te przypada 3/4 wartości umów mezzanine w Europie. "Przewaga na kontynencie europejskim Wielkiej Brytanii i Francji ma swoje jasne uwarunkowania. Wielka Brytania to przede wszystkim najbliższy prawnie i kulturowo USA kraj, w Londynie są siedziby większości amerykańskich funduszy na Europę, które są najlepiej przygotowane do korzystania z tego instrumentu. Francja z kolei - to jakby nowy, wspaniały ląd dla private equity, co się przekłada też i na mezzanine. Jeszcze jako minister finansów, Nicola Sarkozy, przeprowadził prawo "obligujące" wręcz instytucje finansowe do inwestowania w private equity. Za to największym rozczarowaniem dla funduszy private equity, a co za tym idzie mezzanine, są w Europie Niemcy" - analizuje Przemysław Krych.

Z kolei według Szczepańskiego, powoli te różnice będą odgrywać coraz mniejsze znaczenie. "Stajemy się jednym paneuropejskim rynkiem kapitałowym, prawo się unifikuje. To prawda, że na przykład Anglia jest najlepszym w Europie obszarem dla rynku kapitałowego, ale nie zgodziłbym się z tym, że istnieją jakieś silne opory gdzie indziej. To wszystko jest po prostu jeszcze bardzo nowe, świeże" - mówi. Dlatego też liczba i wartość transakcji lewarowanych nie świadczy bynajmniej o istnieniu barier dla rozwoju tego rynku. W naszym regionie problemy wynikają częściej nie tyle z aspektów prawnych, ile z etapu rozwoju naszego rynku. Nie ma jeszcze podaży ani popytu takiego jak na rynkach rozwiniętych, bo często nie ma dostatecznej wiedzy, doświadczenia. Aby naocznie przekonać się o działaniu mezzanine w naszym regionie, warto przyjrzeć się działalności jedynego w Europie Środkowej i Wschodniej specjalizowanego dawcy kapitału mezzanine.

Mezzaninowy walc podatkowy

Monika Dziedzic, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy:

Z perspektywy polskich regulacji podatkowych na finansowanie mezzanine patrzymy jako na możliwość realizacji jednego z co najmniej dwóch scenariuszy. Kluczowe znaczenie ma to, od kogo trafią pieniądze funduszu mezzanine do spółki: od właściciela, który uzyskał to finansowanie od funduszu mezzanine i pożycza środki spółce, czy bezpośrednio z funduszu z zabezpieczeniem udzielonym przez właściciela w postaci np. zobowiązania do sprzedaży akcji spółki.

W pierwszej ścieżce

ważne jest to, czy właściciel/wspólnik wprowadzający mezzanine jest polski czy zagraniczny. Właściciel polski będzie musiał od dochodu ze sprzedaży akcji zapłacić 19% podatku. Dlatego przygotowanie do finansowania mezzanine w warunkach polskich polega na stworzeniu konstrukcji, która pomoże wyeliminować ten dodatkowy koszt. W większości krajów europejskich jest możliwość założenia w tym celu spółki, która nie zapłaci podatku dochodowego ze sprzedaży akcji, tzw. participation examption, ale działanie to nie ma odpowiednika polskiego. Do wprowadzenia w warunkach polskich kapitału mezzanine wykorzystuje się więc właścicieli, którzy są zagraniczni - wtedy nie trzeba płacić wspomnianych 19%. Inna kwestia, którą w tym scenariuszu należy rozważyć, to możliwość wejścia w obszar zjawiska podatkowego niedostatecznej kapitalizacji (minimum kapitału własnego spółki w stosunku do pozyskiwanego na działalność). W uproszczeniu, bo regulacje te są nadzwyczaj złożone, polska spółka, która uzyskuje pożyczkę od wspólnika lub wspólników, o stanie posiadania powyżej 25% akcji spółki, nie może tej pożyczki uznać za koszt uzyskania przychodu i zapłaci 19% podatku.

W drugiej ścieżce,

gdy fundusz nie jest wspólnikiem w spółce, pożyczki podlegają 1% opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych. Opłatę omija się, jeśli pożyczka będzie wydana na działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy. W obu przypadkach należy także dobrze zaplanować kwestie związane z obsługą zadłużenia, z reguły udzielanego przez fundusz w walucie obcej. Dlatego polska spółka bierze na siebie tzw. ryzyko kursowe. Różnice kursowe w myśl przepisów można sobie odpisać dopiero, kiedy pożyczkę spłacimy. Ale - i tutaj mamy do czynienia z bulwersującą sprawą - organy podatkowe stoją na stanowisku, że taka spłata może się dokonać jedynie gotówką.