Cyfrowe ziarno

Szumy matrycy światłoczułej do złudzenia przypominają znane z czasów fotografii tradycyjnej ziarno. Choć geneza zjawisk jest inna, potrafią tak samo zepsuć zdjęcie. Radzimy, jak je usunąć.

Szumy matrycy światłoczułej do złudzenia przypominają znane z czasów fotografii tradycyjnej ziarno. Choć geneza zjawisk jest inna, potrafią tak samo zepsuć zdjęcie. Radzimy, jak je usunąć.

Gdy fotografujemy w słabych warunkach oświetleniowych, zdjęcia wyglądają jak usypane z ryżu. Drobne, wielokolorowe kropeczki do złudzenia przypominają ziarno znane z tradycyjnej fotografii. Są one tym wyraźniejsze, im większą czułość ustawiliśmy w aparacie.

Zobacz również:

Owe kolorowe kropeczki to tzw. szum. Pojawia się on dlatego, że przy zwiększaniu czułości wzmacniany jest sygnał z matrycy światłoczułej. I podobnie jak w radiu zwiększenie głośności czyni i trzaski lepiej słyszalnymi, tak zwiększenie czułości czyni szumy bardziej widocznymi. Nie ma na to rady - przed zrobieniem zdjęcia możemy jedynie ustawić niską czułość. Ale odbiera nam to swobodę, jaką daje zmienna czułość matryc w aparatach. Na szczęście są programy, które pomogą walczyć z niechcianymi kropeczkami. Jednym z najlepszych jest NeatImage, który zamieściliśmy na naszej płycie CD-ROM.

Szumom dziękujemy

Instalacja programu jest bardzo prosta. Sprowadza się do uruchomienia programu NeatSetup.exe i odpowiadania twierdząco na wszystkie pytania. Później warto zainstalować profil swojego aparatu fotograficznego, który zamieściliśmy na płycie CD. Pełną listę dostępnych profili znajdziemy w Internecie pod adresem: http://www.neatimage.com/profiles.html . Profile to spakowany plik zip zawierający kilka plików dnp. Trzeba je rozpakować i umieścić w katalogu C:/Program files/Neat Image/Profiles. Nie przejmujmy się, jeśli naszego aparatu nie ma na liście dostępnych profili. To nie znaczy, że program nie będzie działał - NeatImage ma również tryb automatycznego dobierania profilu.

Po uruchomieniu programu otwiera się okno z klasycznym menu u góry i czterema zakładkami: "Input image", "Device Noise Profile", "Noise Filter Settings" i "Output image". Pracę z programem zaczynamy oczywiście od wczytania zdjęcia, które chcemy poprawić. Z prawej strony okna programu pojawi się szczegółowa informacja o fotografii, którą program odczytał z pliku. Możemy dowiedzieć się, jakim aparatem zostało zrobione zdjęcie ("Device model") i, co ważniejsze, również poznać czas naświetlania ("Exposure time") oraz czułość ustawioną w aparacie ("ISO level").

Czego uczymy

  • Usuwania szumów

  • Poziom trudności: średnio zaawansowany

  • Potrzebne umiejętności: obsługa komputera

  • Programy: NeatImage 4.0

  • Sprzęt: komputer

Teraz musimy przejść do zakładki "Noise profile". W tej części program postara się jak najlepiej określić parametry szumu naszego aparatu, by usunąć go bezboleśnie. Jeśli na liście profili znalazł się nasz aparat, to wybranie profilu sprowadza się do określenia czułości, z jaką było robione zdjęcie.

Jeśli nie mamy profilu, musimy sami go stworzyć. Najprościej przez naciśnięcie guzika "Auto profile". Wtedy najlepiej przejść od razu do zakładki "Output image" i kliknąć na "Apply". Po kilkunastu sekundach możemy podziwiać efekty. Warto wiedzieć, że w prawym górnym rogu zdjęcia jest mała lupka ze strzałeczkami, która pozwala wybrać powiększenie oglądanego zdjęcia. Z kolei kliknięcie w okienku podglądu przywołuje na chwilę wersję fotografii sprzed poprawek. W większości przypadków pójście po linii najmniejszego oporu daje zadowalające efekty.

PrzedKliknij, aby powiększyćPrzed PoKliknij, aby powiększyćPo

Polerowanie obrazu

Jeśli program źle poradzi sobie z określeniem profilu szumu, musimy zrobić to ręcznie. Trzeba wrócić do zakładki "Noise profile" i wybrać region zdjęcia, w którym najlepiej widać jak wygląda szum. Musimy wybierać jednolite płaszczyzny na fotografii, pozbawione całkowicie wzorów. Najlepsze są ściany i sufity, najlepiej tonące w mroku (albo zacienione). Klikając myszką, rysujemy prostokąt w takim miejscu do momentu, gdy z prawej strony napis "Selection is small" (zaznaczenie jest za małe) nie zmieni się na "Selection can be analyzed" (zaznaczenie może być przeanalizowane). Gdy już zaznaczyliśmy właściwy fragment, trzeba kliknąć na "Auto profile". Teraz komputer lepiej wyliczy profil.

Tym razem efekt prawie na pewno będzie zadowalający. Pozostaje jedynie zapisać wyczyszczony obraz. Od dziś koniec z szumami!

1 Wczytujemy obraz

Pracę rozpoczynamy od wczytania zdjęcia, które chcemy skorygować. Najprościej nacisnąć guzik "Open input image",. Wyświetli sie wówczas okienko dialogowe, w którym wskazujemy właściwy plik. Powiększamy wyświetlany obszar do 100% za pomocą strzałek przy ikonie symbolizującej lupkę, tak by szum był dobrze widoczny.

Kliknij, aby powiększyć

2 Dobieramy profil

Jeśli mamy profil szumu do naszego aparatu, wybór sprowadza się do rozwinięcia listy w okienku "Device Noise Profile" i wybrania czułości odpowiadającej zdjęciu, które zrobiliśmy. Brakującego profilu można szukać na stronie http://www.neatimage.com . Program może mieć profile dowolnej liczby aparatów. Można je umieścić w podkatalogu Profiles, katalogu w którym program się zainstalował.

Kliknij, aby powiększyć

3 Własny profil

Jeśli program nie ma profilu naszego aparatu, musimy sami taki stworzyć. Wybieramy jednolity obszar obrazu, na którym dobrze widać szumy. W wybraniu właściwego miejsca bardzo pomaga włączenie negatywu. Obszar musi być w jednolitym kolorze i o jednolitej jasności - nie może być na nim żadnych szczegółów. Najlepsze są ściany lub podłogi.

Kliknij, aby powiększyć

4 Analiza

Znalezienie obszaru nadającego się do analizy szumów nie jest zbyt proste, bo obszar powinien być stosunkowo duży. Jeśli zaznaczony obszar jest za mały, w palecie z prawej strony będzie napis "Selection is small". Zaznaczony obszar będzie właściwej wielkości, gdy napis zmieni się na "Selection can be analyzed". Klikamy wówczas na guzik przy napisie, a potem na guzik "Auto fine-tune".

Kliknij, aby powiększyć

5 Ustawienie filtra

Przechodzimy do zakładki "Noise Filter Settings". Z listy w prawym panelu wybieramy rodzaj usuwania szumu. Najlepszy jest Remove All Noise. Działanie filtra sprawdzamy, rysując prostokąt w okienku podglądu. Warto poeksperymentować z innymi ustawieniami. Najciekawsza jest funkcja "Very low freq.", dzięki której możemy usunąć niedoskonałości obrazu powstające w wyniku kompresji JPEG.

Kliknij, aby powiększyć

6 Koniec pracy

Gdy wyniki są zadowalające, pozostaje przejść do zakładki "Output image" i kliknąć na guzik "Apply". Usuwanie szumu trwa nawet kilkadziesiąt sekund. Gdy jesteśmy usatysfakcjonowani z jakości obrazu, pozostaje kliknąć na "Save output image", by zapisać pracę. Jeśli nie osiągnęliśmy zadowalających efektów, wracamy do punktu 5.

Kliknij, aby powiększyć

Wskazówka - Ziarno

Warto wiedzieć, że NeatImage równie dobrze co z szumem radzi sobie też z ziarnem fotograficznym widocznym na starych fotografiach tradycyjnych. Jedyną niedogodnością jest fakt, że nie istnieją profile dla filmów fotograficznych, trzeba samemu je generować.