Prawo nowych technologii w orzecznictwie polskich sądów

W niniejszym felietonie opisuję kolejne, interesujące orzeczenia polskich sądów dotyczące szeroko rozumianego prawa nowych technologii, które zapadły w ostatnim czasie.

W niniejszym felietonie opisuję kolejne, interesujące orzeczenia polskich sądów dotyczące szeroko rozumianego prawa nowych technologii, które zapadły w ostatnim czasie.

Windykacja bezprawna, czy nie?

Jak pisałem w poprzednim felietonie, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12.10.2004 r. orzekł, że nie można dokonywać cesji wierzytelności osoby fizycznej (konsumenta) bez jej zgody. Tymczasem ten sam Sąd w grudniu 2004 r. w innej sprawie uwzględnił kasację spółki Polkomtel SA i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, stwierdzający, że przekazywanie danych osobowych przy sprzedaży wierzytelności wymaga zgody dłużnika. Wobec rozbieżności w orzecznictwie NSA kwestia zgody dłużnika na przekazywanie danych osobowych przy sprzedaży wierzytelności będzie najprawdopodobniej ostatecznie wyjaśniona przez poszerzony, siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobacz również:

Ochrona danych osobowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że odnotowywanie informacji o klientach w bazie uwzględnianych reklamacji oznacza przetwarzanie danych osobowych, a zbiór tych danych podlega rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).To orzeczenie ma istotne znaczenie dla praktycznie każdej firmy prowadzącej działalność gospodarczą, ponieważ znaczna część przedsiębiorców takimi zbiorami danych zarządza, a niewielu z nich je rejestruje. Zbiór taki nie został również zarejestrowany przez spółkę X, sprzedawcę pościeli wełnianej. Uznała ona bowiem, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. A art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych w takich przypadkach zwalnia z obowiązku rejestracji zbioru. Co prawda, przyznawała ona, że odnotowuje w swojej bazie danych obniżki cen i odszkodowania wynikające z gwarancji, ale robi to wyłącznie w celach rachunkowych, aby móc wywiązać się z obowiązku składania rzetelnych sprawozdań finansowych. Z taką interpretacją nie zgodził się GIODO, według którego zupełnie czym innym jest sprawozdawczość finansowa, a czym innym ewidencjonowanie reklamacji. Sąd przyznał rację Generalnemu Inspektorowi i uznał, że wspomniana baza wymaga i, ponieważ podczas rozpatrywania reklamacji dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Wyrok nie jest prawomocny i można się spodziewać, że firma X wniesie od niego skargę kasacyjną.

Ten sam Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że administrator internetowego forum nie ma obowiązku udostępnienia numerów IP komputerów, z których wiadomości umieszczano na forum internetowym. Udostępnienia takich danych domagał się wykładowca jednej z wyższych uczelni, o którym napisano na forum, że za pieniądze pisze prace dyplomowe. Skierował on przeciwko autorom tych wypowiedzi tzw. prywatny akt oskarżenia. Nie znał jednak nazwisk pomawiających go osób, dlatego wskazał jedynie pseudonimy, pod jakimi ukrywali się na forum (Student, Wiedzący i Poważny człowiek). Sąd uznał, że akt oskarżenia wobec braku podania danych personalnych osób, przeciwko którym został wniesiony, jest bezskuteczny. Wykładowca wystąpił wtedy do administratora, by przekazał mu dane tych użytkowników forum. Administrator odmówił podkreślając, że administrator forum nie dysponuje danymi osobowymi jej użytkowników, a zna jedynie numery IP komputerów, z których wysłano wiadomości. One jednak nie muszą prowadzić do identyfikacji osób. Dopiero administratorzy sieci, z których wysłano wiadomości, mogliby ewentualnie wskazać ich dane osobowe. GIODO zgodził się, że same numery IP nie są danymi osobowymi, ale w połączeniu z adresami poczty elektronicznej mogą takie dane stanowić i nakazał ujawnienia żądanych numerów IP. Sąd przyznał rację administratorowi i uchylił decyzję GIODO, nakazującą udostępnienie numerów IP. Jak stwierdził Sąd, wskazany przez GIODO art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, w brzmieniu obowiązującym przed 1.05.2004 r. nie dawał podstaw, aby domagać się udostępnienia danych osobowych od podmiotów sektora prywatnego. Należy jednak podkreślić, że stan prawny uległ od tego czasu zmianie i gdyby wpis na forum został umieszczony po dniu 1.05.2004 r. orzeczenie Sądu mogłoby być odmienne.

Nieuczciwa konkurencja w Internecie

Słowa-klucze, dzięki którym wyszukiwarki internetowe odnajdują konkretne strony, nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji - stwierdził w precedensowym wyroku polski sąd i zakazał pozwanej firmie umieszczania w kodzie źródłowym jej strony WWW słów, które są częścią nazwy konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Rzecz w tym, że w niewidocznym nagłówku strony internetowej wpisywane są słowa, które pozwalają na odnalezienie tej strony przez wyszukiwarki sieciowe. Im więcej słów-kluczy, tym większe prawdopodobieństwo, że w czasie przeszukiwania Sieci użytkownicy trafią na daną stronę. Jedna z polskich firm umieściła w nagłówku swojej strony WWW słowa, które były częścią nazwy jej konkurenta. Powodowało to, że po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej pełnej jego nazwy, Internauci byli kierowani na stronę konkurencyjnej firmy. Sąd uznał, że takie działanie narusza ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wskazując na jej art. 16 ust. 1 pkt 2, który stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii