Moje, twoje, nasze

Jeśli pracujesz w sieci, możesz udostępniać innym użytkownikom zasoby swojego komputera: foldery lub całe napędy, a także drukarki.

Jeśli pracujesz w sieci, możesz udostępniać innym użytkownikom zasoby swojego komputera: foldery lub całe napędy, a także drukarki.

Jest to funkcja bardzo przydatna w wielu sytuacjach. Za jej pomocą możesz wyeliminować uciążliwe w lokalnej sieci przesyłanie pocztą dużych plików, udostępnić miejsce na wspólne pliki, używane przez wiele osób, a nawet udostępnić napęd CD tym, którzy nie mają go w swoich komputerach. Wyjaśniamy, jak zabrać się za udostępnianie plików i zrobić to bezpiecznie, żeby współdzielone zasoby były nieosiągalne dla niepowołanych. Operację opisujemy na przykładzie Windows XP. Zwróć uwagę, że ci, którym udostępniasz pliki, mogą pracować w innej wersji Windows i bez przeszkód korzystać z twoich udziałów.

Zobacz również:

Udostępnione zasoby twojego komputera rozpoznasz w Eksploratorze Windows po rysunku dłoni, który pojawi się pod symbolem danego katalogu lub napędu. Taki dostępny w sieci katalog, dysk, a także drukarka nosi nazwę udziału. Pamiętaj, że udostępniając katalog, dajesz innym użytkownikom dostęp do znajdujących się w nim plików, a także wszystkich podkatalogów. Aby korzystać z udziałów, pozostali użytkownicy sieci muszą jeszcze znać nazwę twojego komputera, ewentualnie adres IP, który jednak trudno zapamiętać.

Uprawnienia

Zwróć uwagę, że domyślne ustawienia Windows pozwalają na dostęp do zasobów wielu użytkownikom jednocześnie. Nie jest to korzystna sytuacja, bo może prowadzić do nadmiernego obciążenia komputera oraz dostania się plików w niepowołane ręce. Na szczęście system umożliwia ograniczenie maksymalnej liczby równoległych sesji oraz zdefiniowanie użytkowników, którzy będą mieli dostęp do twoich udziałów oraz tych, którym nie przyznasz dostępu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany folder lub dysk i wybierz z menu opcję Udostępnianie i zabezpieczenia. W oknie na rysunku zaznacz opcję Udostępnij ten folder. Możesz zmienić jego domyślną nazwę. Kliknij przycisk OK, a wybrany zasób pojawi się w sieci.Kliknij, aby powiększyćKliknij prawym przyciskiem myszy wybrany folder lub dysk i wybierz z menu opcję Udostępnianie i zabezpieczenia. W oknie na rysunku zaznacz opcję Udostępnij ten folder. Możesz zmienić jego domyślną nazwę. Kliknij przycisk OK, a wybrany zasób pojawi się w sieci.Aby korzystać z twoich udziałów, pozostali użytkownicy sieci muszą znać nazwę twojego komputera. Znajdziesz ją, przechodząc do Panel sterowania | System | Nazwa komputera. Jest to tekst widoczny obok opcji Pełna nazwa komputera (w tym wypadku rafal-z).Kliknij, aby powiększyćAby korzystać z twoich udziałów, pozostali użytkownicy sieci muszą znać nazwę twojego komputera. Znajdziesz ją, przechodząc do Panel sterowania | System | Nazwa komputera. Jest to tekst widoczny obok opcji Pełna nazwa komputera (w tym wypadku rafal-z).

W wypadku udziałów Windows oferuje trzy rodzaje uprawnień: Odczyt, Zmiana i Pełna kontrola. Jeśli użytkownik otrzyma uprawnienie Odczyt, będzie mógł przeglądać zawartość udziału oraz otwierać pliki w trybie Tylko do odczytu. Jeśli dodatkowo otrzyma uprawnienie Zmiana, będzie mógł wykonywać wszystkie operacje na własnych plikach (przez siebie utworzonych lub skopiowanych). Do pozostałych plików otrzyma ograniczony dostęp. Po nadaniu prawa Pełna kontrola będzie mógł również kasować i zmieniać pliki innych użytkowników, a także zmieniać uprawnienia.

Windows umożliwia sprawdzenie listy utworzonych udziałów, zarówno utworzonych przez ciebie, jak i systemowych, które pozostają niewidoczne dla użytkowników przeglądających zasoby twojego komputera. Efekt ukrycia udziału osiąga poprzez zastosowanie na końcu nazwy symbolu "$". Masz również możliwość sprawdzenia, kto w tej chwili korzysta z twoich udziałów oraz przerwania aktywnej sesji, gdy np. twój komputer jest nadmiernie obciążony.

Żeby zobaczyć zawartość udziału, użytkownik musi otworzyć Eksplorator Windows i w pole adresu wpisać następującą sekwencję: \\nazwa komputera\nazwa udziału. W naszym wypadku będzie to \\rafal-z\Wspólny Projekt.Kliknij, aby powiększyćŻeby zobaczyć zawartość udziału, użytkownik musi otworzyć Eksplorator Windows i w pole adresu wpisać następującą sekwencję: \\nazwa komputera\nazwa udziału. W naszym wypadku będzie to \\rafal-z\Wspólny Projekt.Po wpisaniu samej nazwy komputera pojawi się lista wszystkich udziałów danego komputera. Kliknij wybrany udział, aby zobaczyć jego zawartość. Gdyby ten schemat nie zadziałał w twojej sieci, poproś o pomoc administratora lub sprawdź konfigurację firewalla.Kliknij, aby powiększyćPo wpisaniu samej nazwy komputera pojawi się lista wszystkich udziałów danego komputera. Kliknij wybrany udział, aby zobaczyć jego zawartość. Gdyby ten schemat nie zadziałał w twojej sieci, poproś o pomoc administratora lub sprawdź konfigurację firewalla.

Problemy z firewallem

Jeśli masz zainstalowany firewall, mogą wystąpić trudności z udostępnianiem plików w twoim komputerze, jak i z dostępem do udziałów w innych komputerach. Rozwiązaniem jest zmiana konfiguracji zapory sieciowej, która blokuje dostęp do udziałów. Wymaga to zezwolenia na komunikację poprzez porty 139 oraz 445, których używa protokół SMB (Server Message Block = blok komunikatów serwera), służący do współdzielenia zasobów w sieci lokalnej. Sposób konfiguracji zależy od stosowanego firewalla.

Aby zdefiniować grono korzystających, kliknij w oknie z rysunku 1 przycisk Uprawnienia. Pojawi się powyższe okno. Zaznacz niechcianych użytkowników i usuń ich z listy przyciskiem Usuń. Kliknij przycisk Dodaj, aby dopisać nowych użytkowników.Kliknij, aby powiększyćAby zdefiniować grono korzystających, kliknij w oknie z rysunku 1 przycisk Uprawnienia. Pojawi się powyższe okno. Zaznacz niechcianych użytkowników i usuń ich z listy przyciskiem Usuń. Kliknij przycisk Dodaj, aby dopisać nowych użytkowników.Możesz wpisać nazwy użytkowników, którym chcesz udostępnić dany przydział. Jednak wygodniej jest kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie Znajdź teraz, aby zobaczyć listę wszystkich użytkowników. Wpisani użytkownicy pojawią się w oknie Uprawnienia.Kliknij, aby powiększyćMożesz wpisać nazwy użytkowników, którym chcesz udostępnić dany przydział. Jednak wygodniej jest kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie Znajdź teraz, aby zobaczyć listę wszystkich użytkowników. Wpisani użytkownicy pojawią się w oknie Uprawnienia.

Udostępnianie drukarki

W sieci możesz udostępnić również drukarkę podłączoną do twojego komputera. W tym celu przejdź do Panel sterowania/Drukarki i faksy, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną drukarkę i kliknij opcję Udostępnianie. W nowym oknie zaznacz pole Udostępnij tę drukarkę. Jeśli chcesz ograniczyć godziny, w których drukarka będzie dostępna dla innych użytkowników, przejdź do zakładki Zaawansowane. Zaznacz pole Dostępna od i wpisz godziny "urzędowania" drukarki. Jeśli dokument zostanie wysłany poza godzinami jej dostępności, trafi do bufora. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

Nowym użytkownikom system może nadać pełne prawa dostępu do udziału. Aby to zmienić, zaznacz użytkownika, a następnie w polu Uprawnienie dla..., w kolumnie Zezwalaj zaznacz uprawnienie, np. Odczyt - w ten sposób użytkownik będzie mógł tylko odczytywać pliki.Kliknij, aby powiększyćNowym użytkownikom system może nadać pełne prawa dostępu do udziału. Aby to zmienić, zaznacz użytkownika, a następnie w polu Uprawnienie dla..., w kolumnie Zezwalaj zaznacz uprawnienie, np. Odczyt - w ten sposób użytkownik będzie mógł tylko odczytywać pliki.Chcąc sprawdzić, jakie udziały utworzyłeś w komputerze, rozwiń menu Start, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz opcję Zarządzaj. W nowym oknie przejdź do Foldery udostępnione | Udziały. Pojawi się lista udziałów.Kliknij, aby powiększyćChcąc sprawdzić, jakie udziały utworzyłeś w komputerze, rozwiń menu Start, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz opcję Zarządzaj. W nowym oknie przejdź do Foldery udostępnione | Udziały. Pojawi się lista udziałów.