Markowe wektory

W niniejszym warsztacie pokażemy, jak stworzyć stylową wektorową metkę za pomocą Adobe Illustratora.

W niniejszym warsztacie pokażemy, jak stworzyć stylową wektorową metkę za pomocą Adobe Illustratora.

Przed zaprojektowaniem metki warto skorzystać z google'owej wyszukiwarki grafiki, by podpatrzyć projektantów, dla których jest to zawodowy chleb powszedni.

Zobacz również:

Metki ubrań dżinsowych mają najróżniejsze kształty - od prostych, kwadratowych

czy też prostokątnych, po bogato zdobione, niemal "herbopodobne" arcydzieła sztuki projektanckiej.

Kliknij, aby powiększyćPomimo różnorodności można znaleźć kilka cech wspólnych, pojawiających się we wszystkich projektach - choćby quasi-medale - fantazyjne koła symbolizujące nagrody czy też daty, z których wynika, że producent danej odzieży od wielu lat utrzymuje się na rynku dzięki jakości swoich wyrobów.

Zaczynamy od prostego kwadratu, do którego piórem (p) dodajemy kilka punktów kontrolnych. Tworzenie kształtu bazowego sprowadza się

do odpowiedniego przesuwania punktów kontrolnych oraz zmiany kilku z nich z ostrych

na gładkie (tu przydaje się wywoływane skrótem shift+c narzędzie Convert anchor points). Ewolucję kształtu przedstawia zrzut 1.

Krok kolejny to dalsze komplikowanie bazowego, prostego kształtu. Na tym etapie niezbędna jest umiejętność posługiwania się krzywymi Béziera, gdyż sam kształt - jak widać na kolejnym zrzucie 2 - do najprostszych nie należy.

Aby ułatwić sobie pracę, najlepiej narysować jedną połowę kształtu, odbić ją w poziomie (narzędzie odbicia przywołujemy skrótem o), a następnie po zaznaczeniu zachodzących na siebie punktów kontrolnych obu połówek połączyć je skrótem ctrl+j. Wskazane jest też usunięcie niepotrzebnego punktu kontrolnego, powstałego wskutek połączenia w górnej części kształtu. W tym konkretnym przypadku niczemu on nie przeszkadza, lecz wyrabia nawyk do upraszczania krzywych, co przydaje się podczas pracy z bardziej złożonymi kształtami.

1Kliknij, aby powiększyć12Kliknij, aby powiększyć2
Mając gotowy kształt podstawowy, nadajemy mu kolor, obrys oraz wypełnienie wzorkowe (wzór wypełnienia znajduje się w dolnej części zrzutu 2). Samo stworzenie wypełnienia sprowadza się do zdefiniowania wzorku, zgrupowania go i przeciągnięcia na paletę Swatches. Następnie zaznaczamy kształt, z bocznego menu palety Appearance wybieramy opcję Add new fill, po czym klikamy w utworzone przed chwilą wypełnienie. Nasz obiekt ma zarówno wypełnienie "bazowe", jak i znajdujący się nad nim "wzorek".

Mogłoby się wydawać, że 3 przedstawia dwa prostokąty wypełnione tym samym wzorkiem. Efekty wypełnienia - jak widać - są jednak różne. Ponieważ Illustrator definiując wzorek opiera się na ramce ograniczającej jego elementy składowe, dla przygotowania wzorku z "przerwami" należy wokół kafelka utworzyć "granicę" - na przykład prostokąt pozbawiony obrysu i wypełnienia. Wówczas program zdefiniuje kafelek wzorku według tej niewidzialnej granicy.

Załóżmy jednak, że chcemy stworzyć kafelek bez "przerw". Jak widać na pierwszym prostokącie, pomimo ewidentnego braku dodatkowej granicy wokół kafelka, program i tak tworzy przerwy między kafelkami (zaznaczone kolorem czerwonym).

Na oficjalnym forum użytkowników Adobe Illustratora dowiedziałem się, że jest to zwyczajny błąd w wyświetlaniu obrazu.

Tak naprawdę przerw nie ma, tylko program wadliwie wyświetla wypełnienie. Wystarczy wyeksportować projekt do formatu *.eps, aby podejrzeć go w oknie eksportu do sieci (ctrl+shift+alt+s) i przekonać się, że żadnych przerw NIE MA.

3Kliknij, aby powiększyć34Kliknij, aby powiększyć4
Po uporaniu się z programistycznymi błędami przechodzimy do najprzyjemniejszej części projektu - dodawania "przeszkadzajek". Zaczynamy od umiejscowienia elementu głównego - w tym przypadku są nim litery "CS", napisane czcionką Birch STD. I do tego dodajemy kilka szumnych haseł.

Dotychczas biały kształt tła dzielimy na trzy części - najlepiej się nadaje wycentrowany względem kształtu prostokąt oraz znajdująca się na palecie Pathfinder (shift+F9) komenda Divide. Następnie zmieniamy kolor poszczególnych części, po czym grupujemy je i nadajemy grupie obrys, nieco ciemniejszy od tła, na którym się znajduje. Całość zobrazowana jest na zrzucie 4.

Na tym zrzucie można zauważyć po lewej stronie "medal".