Komputerowe dywany

Serię artykułów Prog&Play zaczynamy od eksperymentów z algorytmami tworzącymi tzw. dywany na ustalonej powierzchni, czyli szczególnie prostą grafikę, która powstaje w wyniku zamalowywania punkt po punkcie wybranego fragmentu ekranu. Jej piękno zależy wyłącznie od tego, jak określimy kolor każdego piksela.

Serię artykułów Prog&Play zaczynamy od eksperymentów z algorytmami tworzącymi tzw. dywany na ustalonej powierzchni, czyli szczególnie prostą grafikę, która powstaje w wyniku zamalowywania punkt po punkcie wybranego fragmentu ekranu. Jej piękno zależy wyłącznie od tego, jak określimy kolor każdego piksela.

Chyba każdy z nas albo już napisał, albo niedługo napisze program, którego zadaniem jest pokrycie ekranu kolorowymi pikselami. Taka mgła pikseli może się ułożyć w ładniejszy lub brzydszy rysunek. Uroda obrazka zależy przede wszystkim od fantazji programisty, a może również od tego, jak pojmuje piękno - techniczne umiejętności są akurat mniej ważne. Algorytm tworzenia kolorowego dywanu należy bowiem do najprostszych, a przy tym najpiękniejszych zagadnień grafiki komputerowej.

Zobacz również:

Napiszemy program, którego zadaniem będzie pokrycie kolorami określonej powierzchni ekranu, powiedzmy o rozpiętości 400x400 pikseli. Każdemu punktowi z tego obszaru nadamy jakiś kolor, mając nadzieję, że całość złoży się w piękny, wielobarwny dywan.

Istotą algorytmu będzie proces przeglądania punkt po punkcie całego obszaru przeznaczonego na dywan. Będziemy musieli zastanowić się nad kolorem każdego z takich punktów. Algorytm będzie zawierał dwie pętle, umieszczone jedna w drugiej. Niech zewnętrzna pętla podaje współrzędną poziomą punktu, gdy w tym czasie pętla wewnętrzna przebiegnie po całej wysokości dywanu, ustalając współrzędną pionową. Dwie pętle ustalą dwie współrzędne kreślonego na ekranie punktu. Obiegi pętli zapewnią wykreślenie wszystkich punktów w upatrzonym obszarze.

Sformalizujmy problem kolorowania dywanu, wyrażając go w języku programowania. Na początek - dla największego uproszczenia zagadnienia - niech kolor każdego punktu dywanu będzie czerwony:

// Dywan czerwony

int MAXX = 400, MAXY = 400;

int x, y, kolor;

for( x = 0; x < MAXX; ++x)

{

for( y = 0; y < MAXY; ++y)

{

kolor = RED;

putpixel( x, y, kolor);

}

}

Ten krótki algorytm, wyrażony w jakimś najprostszym dialekcie języka C, zapewne nawet niewart wpisywania w komputer, zawiera kilka ważnych wierszy. Najpierw deklarujemy i definiujemy rozmiar naszego dywanu (MAXX i MAXY), potem deklarujemy trzy zmienne robocze, które będą oznaczały współrzędne piksela i jego kolor.

W poszczególnych implementacjach rozmiarem prawdopodobnie będzie rozmiar okna aplikacji czy może nawet całego ekranu. Dywan wcale też nie musi być kwadratowy ani tak duży, jak w naszym przykładzie. Nawet lepiej zaczynać każde przedsięwzięcie od jak najmniejszych, za to szybko wykreślanych form, stopniowo przechodząc do większych.

Wewnątrz pętli przebiegających przez obszar dywanu wybieramy kolor punktu (tutaj zawsze czerwony) i wykreślamy pojedynczy piksel. Proces ten powtarza się cyklicznie tysiące razy. Misternie pracującą tkaczkę z fabryki dywanów zastępuje procesor, bawełnianą osnowę - elektryczne przebiegi prądów, a cały proces trwa ledwie sekundę...

Dywan ten z wiadomych powodów nazywamy dywanem na ustalonej powierzchni - wszak do jego utkania potrzebujemy zawczasu określonego fragmentu ekranu. Wkrótce zajmiemy się dywanami rozłożonymi w nieograniczonym, wirtualnym świecie - będziemy mogli je skalować, wycinać ciekawsze fragmenty, powiększać, pomniejszać. Będą to niezmiernie interesujące dywany nieograniczone.

Rysunek 1. Dywanem na ustalonej powierzchni nazywamy grafikę komputerową, powstającą w wyniku systematycznego kolorowania pikseli w wydzielonym fragmencie okienka. Ten i inne widoczne na zdjęciach dywany zostały utworzone programami znajdującymi się na naszych płytach.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Dywanem na ustalonej powierzchni nazywamy grafikę komputerową, powstającą w wyniku systematycznego kolorowania pikseli w wydzielonym fragmencie okienka. Ten i inne widoczne na zdjęciach dywany zostały utworzone programami znajdującymi się na naszych płytach.Rysunek 2. Nieciekawy dywan o pseudolosowym kolorze pikseli ilustruje, czym jest komputerowa szarość. Zwłaszcza gdy patrzymy na niego z daleka i pojedyncze piksele nie są już widoczne.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. Nieciekawy dywan o pseudolosowym kolorze pikseli ilustruje, czym jest komputerowa szarość. Zwłaszcza gdy patrzymy na niego z daleka i pojedyncze piksele nie są już widoczne.

Wróćmy do naszego czerwonego dywanu. Niech kolor punktu, rzecz tutaj najistotniejsza, nie będzie już ustalony - niech zależy od współrzędnych punktu. Oznacza to, że dywan w jednym punkcie będzie na przykład niebieski, w innym zielony, w jeszcze innym żółty...

Zapewne spora grupa Czytelników już rzuciła się w stronę swoich maszyn, aby napisać program tkający dywan o kolorze maksymalnie zróżnicowanym i przypisywanym do punktu bez żadnego zastanowienia, czyli dywan o kolorze przypadkowym... Gdy opowiadam o dywanach, zawsze ktoś wpada na ten dobrze zapowiadający się pomysł. Zgoda, napiszmy dywan o kolorze pseudolosowym, a przy tym zróbmy małą dygresję na temat postrzegania takiego "barwowego" chaosu.

Będziemy potrzebowali nowej funkcji, która może podać kolor przypadkowy. Zagadnienie to w różnych językach programowania wygląda różnie i trzeba samodzielnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. W niektórych językach są gotowe funkcje, dostarczające przypadkowego koloru, ale w Delphi i C++Builderze, a zapewne i w większości innych systemów trzeba nieco pokombinować. Otóż jest niezwykle wartościowa funkcja, składająca kolor z trzech podstawowych barw ("kineskopowych"):

TColor RGB( int r, int g, int b);

Funkcja ta syntetyzuje kolor z trzech amplitud, podanych jako jej argumenty. Argumenty zmieniają się w zakresie od 0 (w ostatecznym kolorze nie ma składnika barwy) do 255 (składnik barwy występuje z maksymalną intensywnością). Oto kilka przykładowych i oczywistych wywołań funkcji mieszającej kolory podstawowe:

RGB( 255, 0, 0); //czysta czerwień

RGB(0, 255, 0); //czysta zieleń

RGB( 127, 127, 127); //szarość "średnia"

Rysunek 3. Nie ma gotowego przepisu na dobry dywan. Funkcję podającą kolor trzeba zgadywać, kierując się własnym poczuciem smaku i elementarną znajomością matematyki.Kliknij, aby powiększyćRysunek 3. Nie ma gotowego przepisu na dobry dywan. Funkcję podającą kolor trzeba zgadywać, kierując się własnym poczuciem smaku i elementarną znajomością matematyki.Rysunek 4. Pikselowe współrzędne punktów warto zastąpić takimi zmiennymi, aby środek dywanu miał współrzędne (0, 0) - łatwiej wtedy kreślić grafikę symetryczną.Kliknij, aby powiększyćRysunek 4. Pikselowe współrzędne punktów warto zastąpić takimi zmiennymi, aby środek dywanu miał współrzędne (0, 0) - łatwiej wtedy kreślić grafikę symetryczną.