Ozdobne wektory

W niniejszym warsztacie przedstawiamy metody projektowania ornamentów roślinnych.

W niniejszym warsztacie przedstawiamy metody projektowania ornamentów roślinnych.

Zanim weźmiemy się do pracy, dobrze zrobić mały rekonesans google'owy dla zapoznania się z istniejącymi wzorcami. Przyglądając się im, nietrudno dostrzec dwie charakterystyczne cechy designu roślinnego: symetryczność i powtarzalność.

Pozornie skomplikowane zawijasy dają się swobodnie zredukować do znacznie prostszych elementów składowych, swoistych cegiełek, które powtarzane i odbijane w najróżniejszych kombinacjach dają złudzenie mrówczej, koronkowej pracy.

Zobacz również:

Zaczniemy od stworzenia podstawowego budulca. Wybieramy klasycznie wyglądający krój czcionki (w tym konkretnym przypadku jest to Charlemagne std) i zamieniamy go w krzywe (ctrl+shift+o). "Skrzywiona" litera S posłuży za rusztowanie, po którym puścimy wektorowe pnącze. Ewolucję takiego pnącza przedstawia zrzut 1.

Kształt głównego zawijasa można rysować dwojako, niemniej obydwie metody wymagają dokładnej znajomości posługiwania się krzywymi Béziera. Metoda pierwsza - odręczne rysowanie wszystkich zaokrągleń - wymaga tyleż znajomości narzędzia, co aptekarskiego oka i zegarmistrzowskiej precyzji w ręku - i jako taka jest dla większości grafików drogą przez mękę. My posłużymy się metodą prostszą i sprytniejszą.

1Kliknij, aby powiększyć12Kliknij, aby powiększyć2

Zaczynamy od narysowania dwóch okręgów. Duży określa główne wybrzuszenie pnącza, mniejszy zaś - jego dolny ogonek. Nożycami (c) rozcinamy obydwa okręgi w połowie i kliknąwszy piórem punkt kontrolny jednego z nich, łączymy go z węzłem okręgu drugiego (etap ten przedstawia figura 2 na zrzucie 1).

Aby złagodzić nowo utworzoną linię łączącą (w przypadku łączenia punktów kontrolnych, o ile nie towarzyszyło temu manipulowanie dźwigniami krzywych, program zawsze tworzy linie proste), wybieramy narzędzie do konwersji punktów kontrolnych (shift+c) i manipulujemy dźwigniami krzywych aż do osiągnięcia zadowalającego efektu (1 figura 3).

Górny zawijas tworzymy dokładnie tak samo, jak dolny - ustawiamy koło, rozcinamy je, łączymy punkty kontrolne i zaokrąglamy wedle uznania.

Mając gotowy kształt bazowy, komplikujemy go, dodając tu i ówdzie kolejne symulujące odnogi, zawijasy. W miejscach rozgałęzień, aby kształt był jak najbliżej swego naturalnego pierwowzoru, dorysowujemy piórem zgrubienia (wystarczy przyjrzeć się domowym kwiatkom, by zauważyć, że miejsca, z których wychodzą nowe odnogi, zawsze są nieco grubsze od pozostałych części łodygi). Gotowy, nieobrobiony jeszcze kształt pnącza przedstawia zrzut 2.

Dorysowywanie łodygom "liści" może być zajęciem tyleż kreatywnym, co dość żmudnym - dlatego też zamiast rysować je "na piechotę", posłużymy się pędzlem.

Zaczynamy od narysowania elipsy i przesunięcia (oraz zmodyfikowania) jej węzłów kontrolnych, tak by przedstawiała figurę 2 z zrzutu 4.

3Kliknij, aby powiększyć3Tak przygotowany kształt przeciągamy na paletę brushes (jeżeli nie ma jej na ekranie - wystarczy nacisnąć F5 na klawiaturze). Zapytani przez program, jaki typ pędzla chcemy utworzyć, wybieramy art brush - i oczom naszym pokazuje się paleta z kilkoma, tyleż ciekawymi, co istotnymi opcjami (widoczna na zrzucie 3.

Opcja direction określa, który z węzłów będzie definiował koniec i początek pędzla (w tym konkretnym przypadku, w którym miejscu krzywa będzie grubsza, a w którym cieńsza). Jak widać - jest możliwe zmuszenie pędzla, by układał się nie tylko wzdłuż krzywej, lecz także w poprzek niej. Zaznaczenie proportional w okienku size gwarantuje, że rozmiar pędzla będzie zawsze przeskalowywany do rozmiarów krzywej.

Okno colorization istotne jest o tyle, że decyduje o tym, czy obrys będzie utrzymywał pierwotny kolor figury, z której utworzyliśmy pędzel, czy też zmiana koloru obrysu wpłynie na zmianę koloru pędzla (przycisk tips obrazuje to w prosty sposób).

4Kliknij, aby powiększyć4Zrzut 4 przedstawia proces powstawania potrzebnego pędzla, a także próbkę jego zastosowania w praktyce.

Mając gotowy pędzel, zabieramy się do dodawania liści naszemu pnączu.

Przy użyciu nożyc rozcinamy zawijas w miejscu, w którym chcemy, aby wyrastał liść (na zrzucie 5 zaznaczony na niebiesko). Odcięty kawałek kopiujemy, po czym mając cały czas zaznaczony jego oryginał, klikamy w palecie brushes utworzony przed chwilą pędzel. Skopiowany wycinek wklejamy na miejsce (ctrl+f) i przesuwamy o jeden poziom w dół w stosie obiektów (ctrl+shift+)).

5Kliknij, aby powiększyć5Zaznaczywszy potraktowany pędzlem wycinek, usuwamy zeń edytowalność obrysu (object-expand appearance), tym samym przekształcając go z krzywej w samodzielny obiekt. Przełączywszy się w tryb szkieletowy (ctrl+y), usuwamy krzywą, na której został zbudowany, po czym powracamy do normalnego widoku. Znajdujący się poniżej oryginalny wycinek również przekształcamy z krzywej w obiekt, lecz w tym przypadku posłuży nam do tego komenda object-path-outline stroke.

Tak przygotowane wycinki łączymy w jeden obiekt za pomocą przycisku add to shape area z palety pathfinder i, zmodyfikowawszy nieco punkty kontrolne, otrzymujemy gotowy kształt zawiniętego liścia.

6Kliknij, aby powiększyć6Proces tworzenia i gotowy liść jest widoczny na zrzucie 6. Mając gotowy wzór liścia, czas zająć się tym, co nadaje smaku każdej grafice - czyli przeszkadzajkami. Widoczny na zrzucie 6 kształt, powstał wskutek ewolucji (lub, jak kto woli, blendy - ctrl+alt+b) pomiędzy dwoma kołami - większym i mniejszym. Następnie ewolucję tę poprowadzono po - narysowanej piórem - krzywej, w czym pomocna była komenda object-blend-replace spine.

Na koniec, do największego koła został dorysowany "łzopodobny" kształt.