Trzy łyki statystyki

Arkusze kalkulacyjne, takie jak Excel, OpenOffice Calc, a nawet prosty arkusz w Worksie to wspaniałe narzędzia do szybkiego przeliczenia i zobrazowania liczb, z którymi stykamy się co dzień w mediach czy pracy zawodowej.

Arkusze kalkulacyjne, takie jak Excel, OpenOffice Calc, a nawet prosty arkusz w Worksie to wspaniałe narzędzia do szybkiego przeliczenia i zobrazowania liczb, z którymi stykamy się co dzień w mediach czy pracy zawodowej.

W OpenOffice 2.0 znajdziesz obszerną kolekcję 77 funkcji do statystyki opisowej i matematycznej.Kliknij, aby powiększyćW OpenOffice 2.0 znajdziesz obszerną kolekcję 77 funkcji do statystyki opisowej i matematycznej.Można zaryzykować twierdzenie, że znajomość pakietu biurowego to przede wszystkim umiejętność obsługiwania arkusza kalkulacyjnego. Niemal każdy potrafi ułożyć dane w tabele i chyba większość osób ogranicza się do takiego właśnie wykorzystywania programu, ale prawdziwa moc arkusza ujawnia się dopiero z chwilą zaprzęgnięcia do pracy formuł, które automatycznie przetwarzają dane - nie tylko liczbowe, jak zazwyczaj się przyjmuje, ale i tekstowe.

Zobacz również:

Bezpłatny OpenOffice Calc oferuje szerokie spektrum instrumentów automatyzujących przetwarzanie danych - wystarczy powiedzieć, że na podstawie ok. 300 wbudowanych funkcji można w nim skonstruować aplikację do niemal wszystkich możliwych zastosowań, zarówno w domu, jak i biurze, szkole czy uczelni.

Otacza nas statystyka

Gdy jeszcze w epoce dinozaurów pisałem na SGPiS, czyli dzisiejszej SGH, pracę magisterską z finansów publicznych, analiza statystyczna danych (struktury, dynamiki i korelacji całkiem sporego kwantum rozmaitych wielkości finansowych) zajęła mi, z czterodziałaniowym kalkulatorem Bolek w ręku, dobrze ponad 100 godzin pracy, czyli co najmniej dwa tygodnie ślęczenia nad grubym zeszytem z liczbami. Dzisiaj, z arkuszem kalkulacyjnym, wystarczyłby na to zapewne jeden dzień.

Przeciętny człowiek ze statystyką jest raczej na bakier, ale na szczęście w wielu szkołach średnich wprowadzono nauczanie elementów statystyki, a na studiach jest ona już dość powszechna, nawet na kierunkach humanistycznych, co stwarza przynajmniej szansę, że człowiek z formalnym wykształceniem nie będzie bezradny w obliczu potoków liczb, rozumiejąc choć podstawowe wskaźniki.

Ci, którym zależy na samodzielnej i pogłębionej interpretacji danych, mogą bez trudu sięgnąć po dostępne narzędzia - OpenOffice Calc jest wyśmienitym instrumentem do takich przeliczeń. Niewiele osób będzie potrzebowało tak potężnego narzędzia, jak pakiet Statistica - kosztowny i trudny w obsłudze.

W artykule naszkicujemy wyłącznie elementarne, intuicyjne techniki statystyki opisowej, a mianowicie fragmenty analizy struktury danych - wyczerpujący opis struktury, dynamiki i korelacji, klasycznych trzech działów statystyki opisowej, wymagałby napisania 200-stronicowej książki. Celem jest jedynie pokazanie użyteczności arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia wspomagającego zrozumienie liczbowego wymiaru zachodzących wokół nas zjawisk.

ABC formuł

Kluczem do obsługi arkusza są formuły i ich zrozumienie jest najistotniejsze - bez tego arkusz jest jedynie dwuwymiarową tabelą porządkującą dane. Najprościej ujmując, formuła arkusza kalkulacyjnego to wprowadzane przez użytkownika równanie, które automatycznie wykonuje obliczenia na wartościach zawartych w arkuszu.

Formuła (jej konstrukcja jest wyświetlana na tzw. pasku formuły, nad arkuszem) rozpoczyna się od znaku równości = i zawiera do 30 argumentów, w tym:

  • stałe - liczby lub tekst,
  • odwołania - do komórek lub ich zakresów,
  • operatory - arytmetyczne, porównania, tekstowe i odwołania,
  • funkcje - arytmetyczne, statystyczne, bazodanowe, logiczne, daty i czasu, tekstowe, finansowe i in.
Możliwe jest zagnieżdżanie jednych funkcji w innych.

Przykłady formuł:

=5^2 - podnosi liczbę 5 do kwadratu (operator potęgowania ^), po czym wyświetla wynik w komórce, do której wstawiamy formułę.

=A1+10 - dodaje wartość znajdującą się w komórce A1 (odwołanie do komórki) i liczbę 10, po czym wyświetla wynik w komórce, do której wstawiamy formułę.

=SUMA(B1:B10)/C1 - dodaje wartości komórek od B1 do B10 (funkcja SUMA) i dzieli wynik przez zawartość komórki C1, po czym wyświetla wynik w komórce, do której wstawiamy formułę.

=SUMA.JEŻELI(A1:F1;">4") - z zakresu komórek od A1 do F1 podsumowane zostaną tylko te komórki, których wartość jest większa od 4.

=JEŻELI(SUMA(A1:A12)<0; "Mamy straty"; "Nie mamy strat") - formuła wyświetli ciąg znaków Mamy straty, gdy suma wartości komórek A1:A12 (reprezentujących np. miesięczne zyski firmy) jest mniejsza od zera, a Nie mamy strat, gdy suma ta będzie nieujemna.

=JEŻELI(B2>130; PRAWDA(); FAŁSZ() - formuła wyświetli wartość logiczną PRAWDA, gdy wartość komórki B2 przekroczy 130, a FAŁSZ w przeciwnym wypadku.

Esencja formuł - funkcje

Najważniejszym elementem formuł są funkcje - to także formuły, tyle że wbudowane w arkusz. Jedne ułatwiają wykonywanie przeliczeń (prościej jest podsumować zakres wielu komórek funkcją SUMA niż wszystkie ręcznie po kolei), inne wręcz je warunkują (np. funkcje daty i czasu czy logiczne, których nie da się zastąpić ręcznymi rachunkami). 300 podzielonych na kategorie funkcji pozwala budować zautomatyzowane aplikacje i jedynie od zręczności i pomysłowości autora zależy ich wykorzystanie. Można zresztą powiedzieć, że już biegła znajomość kilkudziesięciu najważniejszych funkcji daje dużą swobodę w pracy z programem, zmieniając proste narzędzie do tabel w potężny instrument analityczny.

Kreator funkcji

Kreator funkcji ułatwia edycję skomplikowanych formuł.Kliknij, aby powiększyćKreator funkcji ułatwia edycję skomplikowanych formuł.Kreator funkcji to wygodne narzędzie OpenOffice Calc (w wersji 1.1.x jest to Autopilot:Funkcje), wspomagające wstawianie funkcji do formuł obliczeniowych tworzonych przez użytkownika arkusza. Proste formuły można wpisywać ręcznie, jednak w wypadku bardziej skomplikowanych warto się posłużyć właśnie kreatorem.

Kreator jest uruchamiany kliknięciem przycisku f(x) na pasku formuły lub naciśnięciem kombinacji klawiszy [Ctrl F2]. Okno kreatora funkcji zawiera na karcie Funkcje listę dostępnych funkcji (wszystkie lub w podziale na kategorie). Dwukrotne kliknięcie funkcji aktywizuje panel z definicją, gdzie widnieje pusta lista do 30 możliwych argumentów funkcji. Po wstawieniu kursora w pole argumentu można zaznaczyć zakres komórek w arkuszu, będących argumentem (można zminimalizować okno kreatora, klikając przycisk Pomniejsz przy argumencie). Zdefiniowanie kolejnego argumentu wymaga wstawienia kursora w następne pole argumentu w kreatorze.

Co istotne, kreator wyświetla kluczowe informacje o konstrukcji formuły i jej poszczególnych elementów, pomagając ją zdefiniować.

W polu formuły, w miarę definiowania argumentów, jest generowana bieżąca postać formuły (można ją też ręcznie edytować), w polu Wynik widoczny jest bieżący wynik działania formuły. Jeśli popełnisz jakąś omyłkę, np. podasz liczbę spoza dopuszczalnego zakresu, kreator wyświetli tu komunikat o błędzie formuły.

Karta Struktura zawiera hierarchiczną strukturę zbudowanej formuły i jest wyświetlana domyślnie, gdy dokonujesz reedycji istniejącej już formuły.Po zapisaniu formuły możliwe jest dokonanie w dowolnym momencie jej reedycji - wymaga to ustawienia kursora na komórce z formułą i naciśnięcia kombinacji klawiszy [Ctrl F2], co przywoła okno kreatora funkcji.