Bez nerwów

Ochrona awaryjnego zasilacza niewiele pomoże, jeśli zdenerwowany, że czas ucieka, trzęsącymi się rękami nie zamkniesz sprawnie stosu aplikacji, danych do nich, a wreszcie samego systemu. Lepiej powierzyć wykonanie tych czynności programowi skonfigurowanemu w spokojniejszej chwili.

Ochrona awaryjnego zasilacza niewiele pomoże, jeśli zdenerwowany, że czas ucieka, trzęsącymi się rękami nie zamkniesz sprawnie stosu aplikacji, danych do nich, a wreszcie samego systemu. Lepiej powierzyć wykonanie tych czynności programowi skonfigurowanemu w spokojniejszej chwili.

Nie ma co oczekiwać od awaryjnego zasilacza solidarności ze swym właścicielem. Kiedy zagrożone są baterie, przerywa dostarczanie prądu bez żadnych skrupułów. Jeśli nie zdążysz zapisać owoców swojej pracy na trwałych nośnikach pamięci, możesz zapomnieć o ich wykorzystaniu. Poza RAM-em komputera warto mieć na uwadze utratę informacji z coraz większej pamięci podręcznej twardego dysku, w której są trzymane przed zapisaniem na talerzach urządzenia.

Zobacz również:

Może nawet dochodzić do uszkodzenia systemu operacyjnego, przystosowanego przecież do mniej gwałtownego kończenia pracy. Zagrożone są nie tylko dane aplikacji, ale także struktury krytyczne dla funkcjonowania systemu, np. tablice alokacji plików na twardym dysku. Konieczność naprawienia takich zniszczeń po powrocie zasilania powoduje dłuższe przywracanie sprawności komputera. W najgorszym wypadku naprawa może się nie udać i pozostaną tylko środki nadzwyczajne, aż do przeinstalowania systemu.

Ile mocy?

O możliwościach zasilacza awaryjnego decydują trzy elementy: parametry prądnicy prądu zmiennego (falownika), moc ładowarki i pojemność baterii. Moc falownika musi przewyższać obciążenie odbiorników, które chroni, od mocy ładowarki zależy, jak szybko akumulatory zostaną ponownie naładowane i zasilacz po przywróceniu zasilania odzyska pełną sprawność. Jest to ważne dla pechowców, których nieszczęścia nawiedzają parami. Wreszcie pojemność baterii decyduje, jak długo system może przetrwać bez zasilania. Od wybranej strategii przetrwania awarii zależy, który z wymienionych parametrów uznamy za najważniejszy.

W niektórych modelach gniazdka są zabezpieczone jedynie przed przepięciami. Do nich podłącza się bardziej energochłonne odbiorniki, takie jak drukarka laserowa. W taki sam sposób zabezpieczone są gniazdka chroniące modem. Takich podłączeń nie uwzględnia się w bilansie mocy i pojemności.

Wielu producentów ułatwia wybór odpowiedniego zasilacza, publikując w Internecie formularze z miejscem na wpisanie charakterystyk chronionych urządzeń i pożądanego czasu podtrzymania. W odpowiedzi otrzymasz listę najbardziej odpowiednich modeli. Podobne obliczenia możesz wykonać samodzielnie. Należy pamiętać, że charakterystyczną cechą impulsowego zasilacza komputerowego jest pobieranie energii z przerwaniami. To powoduje, że możliwości zasilacza awaryjnego, wyrażone w woltoamperach (VA), powinny około 1,5 raza przekraczać sumaryczną moc chronionych urządzeń podawaną w watach (W). Tę drugą moc wyznaczysz, posiłkując się chociażby danymi z naszych testów.

Strażnik automatyczny

Współpraca komputera z zasilaczem przypomina związek notebooka z jego baterią. Podobne są także rozwiązania programowe. Przez dodatkowy interfejs - zwykle COM z zamienionymi nóżkami (w ten sposób chroni się programy przed nieautoryzowanym wykorzystaniem), a w nowszych USB - program zainstalowany na komputerze odbiera informacje o stanie zasilania i samego zasilacza. Jedne zdarzenia powinny uruchamiać poważniejsze akcje, inne mają tylko charakter informacyjny. Programowanie polega na skojarzeniu zdarzeń z odpowiednią reakcją na nie. O niegroźnej zmianie częstotliwości zasilania wystarczy wysłać informację, większy spadek napięcia i w konsekwencji przejście na pracę bateryjną powinno powodować zapisywanie danych i zamykanie systemu z takim wyprzedzeniem, aby zdążyć z koniecznymi czynnościami przed rozładowaniem akumulatorów.

Cztery i jedna dobra

Rozróżniamy cztery sposoby zamykania systemu. W najstarszym, jeszcze sprzed epoki ATX, początek końca rozpoczynał się od sekwencji wychodzenia po kolei ze wszystkich aktywnych procesów. W Windows akcja kończyła się wyświetleniem pozwolenia na wyłączenie komputera. W nowszych konstrukcjach, zamiast pokazania końcowego ekranu następowało samoczynnie całkowite wyłączenie się. Pojedyncze waty pobiera tylko monitor w stanie oczekiwania, ale nie jest to konieczny wydatek.

Nowsze sposoby zamykania są dla systemu mniej pracochłonne. Pierwszym jest hibernacja. W odróżnieniu od poprzednich nie ma sekwencji kończenia pracy każdej aplikacji z osobna. Stan całego komputera z ekranem, buforami do otwartych plików i zawartością pamięci RAM, zapisany jest na twardym dysku, w jednym zbiorze. Potem następuje zamknięcie systemu i odcięcie zasilania. Po uruchomieniu komputera przywraca się stan sprzed hibernacji. Do RAM-u wracają informacje przechowane dotąd na dysku, podobnie odżywają czynne aplikacje, ekran i pozostałe części systemu. Wyższość hibernacji nad poprzednimi sposobami zamykania, zwłaszcza w nagłych przypadkach, jest oczywista. Nie ma pracochłonnej sekwencji kolejnego kończenia aplikacji ani ich otwierania i przywracania stanu sprzed zamknięcia systemu. To raczej kontynuacja stanu poprzedniego niż rozpoczynanie od nowa. Hibernowanie w sytuacjach krytycznych zaleca większość producentów zasilaczy awaryjnych.

Zużycie za grosik

Ostatni ze sposobów przetrwania kryzysu polega na przełączeniu komputera w stan oczekiwania. Nie dochodzi do całkowitego odcięcia od zasilania, następuje raczej przejście w stan niskiego zapotrzebowania na energię. Wyłączany jest tylko monitor i niektóre układy I/O, ale zawartość RAM jest cały czas odświeżana. Powrót do pełnej sprawności komputera z tego stanu następuje bardzo szybko. Pobór mocy jest minimalny, ale nie ustaje całkowicie. W poprzednich sposobach zasilacz awaryjny mógł pracować niezależnie, w tym niezbędna jest jego współpraca. Jeśli brak zasilania przedłuża się, stan komputera powinien zostać zapisany na trwałych nośnikach, w przeciwnym razie UPS w końcu kompletnie się rozładuje i prąd będzie odcięty. Wiąże się to z przepadkiem danych i innymi konsekwencjami nagłego zamknięcia systemu.

Konfigurowanie zasilacza awaryjnego, a właściwie programu do jego obsługi pokażemy na przykładzie prostego modelu "globalnego" produkcji chińskiej, sprzedawanego pod różnymi markami. Tanie zasilacze nie mają wielu możliwości, więc duża część opcji dość mocnego narzędzia, jakim jest WinPower, głównie z grupy funkcji diagnostycznych, po prostu nie zostanie uaktywniona. Są one ważne dla komfortu pracy, żywotności urządzenia czy oszczędności baterii, ale mają mniejsze znaczenie dla samego przetrwania kryzysu w najbardziej typowych przypadkach.

1. W systemie Windows (Panel sterowania | Opcje zasilania) znajdziesz interfejs do zasilaczy awaryjnych. Oprócz kilku modeli APC na liście jest model "rodzajowy". W takich urządzeniach instalacja polega na ustaleniu polaryzacji sygnałów wysyłanych w krytycznej sytuacji.

Kliknij, aby powiększyć

2. Moment uruchomienia/zamykania systemu zależy od wytrzymałości zasilacza i czasu zwijania uruchomionych aplikacji. Te najważniejsze dane wpisz do odpowiedniego formularza. Można też wybrać sposób zamykania i ostatnią aplikację do wykonania.

Kliknij, aby powiększyć

3. WinPower także zarządza zasilaczami w sieci i ma sieciową strukturę ("agent" przypisany do zasilacza oraz "monitor" dla zarządzającego) i oprzyrządowanie, takie jak dzienniki zdarzeń i danych. Z wybraną częstotliwością - od minuty do godziny - WinPower uzupełnia bazę danych o najnowsze. Z liczb na rysunku widać, jakie są konsekwencje odcięcia prądu.

Kliknij, aby powiększyć

4. Typowy przykład konfigurowania WinPowera. W dolej części okna są wymienione zdarzenia, które mają uruchomić konkretną akcję, w tym wypadku wysłanie informacji pocztą elektroniczną. W górnej części wpisujesz adresy i dane serwera pocztowego. Co prawda, zaznaczasz rodzaj zdarzenia powodującego alarm, ale nie masz wpływu na treść wiadomości, które są standardowe.

Kliknij, aby powiększyć

5. Podobnie jak w macierzystych systemach operacyjnych, WinPower pozwala na zaplanowanie terminów włączenia i wyłączenia zasilacza, a także przeprowadzenia testu. Ten zasilacz jest zaprogramowany na wyłączanie napięcia na każdy weekend i testowanie co dwa tygodnie.

Kliknij, aby powiększyć

6. Poza doborem listy zdarzeń do konkretnej akcji WinPower pozwala także na programowanie według logiki odwrotnej. Tym razem jedno ze zdarzeń kojarzy się z listą akcji, które ma wywołać. Każdą z nich konfiguruje się w swoisty dla niej sposób w osobnym oknie.

Kliknij, aby powiększyć