Photoshop dla początkujących

Każdy aparat cyfrowy jest sprzedawany z oprogramowaniem do komputera. Oprócz sterowników zawsze znajdziemy program do obróbki zdjęć. Najczęściej będzie to Adobe Photoshop Elements, ale bywa też Jasc Paint Shop Pro albo Adobe Photoshop LE. Wszystkie przykłady w tekście oparliśmy na tym pierwszym programie, ale przedstawione narzędzia są także w pozostałych programach. Jedyną różnicą jest inny wygląd okien dialogowych.

Każdy aparat cyfrowy jest sprzedawany z oprogramowaniem do komputera. Oprócz sterowników zawsze znajdziemy program do obróbki zdjęć. Najczęściej będzie to Adobe Photoshop Elements, ale bywa też Jasc Paint Shop Pro albo Adobe Photoshop LE. Wszystkie przykłady w tekście oparliśmy na tym pierwszym programie, ale przedstawione narzędzia są także w pozostałych programach. Jedyną różnicą jest inny wygląd okien dialogowych.

Otwieranie

Zdjęcie w programie graficznym możemy otworzyć na wiele sposobów. Najprostszy to wybranie opcji Open z menu File. Ale można też przeciągnąć ikonkę oznaczającą zdjęcie na ikonkę programu graficznego na pulpicie. Wtedy program się uruchomi i od razu otworzy zdjęcie.

Zobacz również:

Kadrowanie

Narzędzie do kadrowania, bardzo proste w obsłudze, pomaga wyciąć właściwy kawałek obrazu z wyjściowego zdjęcia. W pasku kontekstowym, który pojawia się po wybraniu z przybornika tego narzędzia, możemy (ale nie musimy) ustawić następujące parametry: szerokość przyciętego zdjęcia (Width), wysokość (Height) oraz rozdzielczość docelową (Resolution) w pikselach na cal lub centymetrach na cal. Kliknięcie na przycisk Front Image spowoduje wstawienie w okienka rozmiarów zdjęcia wyjściowego, a Clear czyści wszystkie pola. Wysokość i szerokość możemy wskazać albo w centymetrach (wpisujemy np. "10 cm"), albo w pikselach (wówczas piszemy "100 px").

OtwieranieKliknij, aby powiększyćOtwieranieKadrowanieKliknij, aby powiększyćKadrowanie

NarzędziaKliknij, aby powiększyćNarzędziaKadrowanie polega na narysowaniu prostokąta oznaczającego kadr docelowy, tzn. wprowadzamy strzałkę w obszar zdjęcia, naciskamy przycisk myszy i przeciągamy tak, by prostokąt, który rysujemy, miał dobre rozmiary. Nie musimy -spinać sięî, by od razu narysować prawidłowo, bo cały czas mamy możliwość korekty. Służą do tego małe kwadraciki pojawiające się na obrysie. Jeśli najedziemy na któryś z nich kursorem, zmieni on kształt na dwie malutkie strzałki. Teraz, gdy naciśniemy przycisk myszy, możemy dowolnie zmieniać obszar kadrowania. Ponadto przy narożnych kwadracikach kursor może przybrać kształt zagiętych strzałek - wtedy mamy możliwość obrócenia kadru.

Gdy już właściwy obszar jest wybrany, wystarczy nacisnąć klawis Enter, by obraz został przycięty.

Balans bieli

Nader częstą wpadką przy fotografowaniu aparatem cyfrowym jest złe ustawienie balansu bieli. W Photoshop Elements do korekty tego błędu jest specjalne narzędzie. Wybieramy polecenie Enhance->Adjust Color->Color Cast. Pokazują się okienko i mała pipetka. Korekta sprowadza się do pokazania na zdjęciu miejsca, które naszym zdaniem powinno być szare albo białe (w tym przypadku tło).

Balans bieliKliknij, aby powiększyćBalans bieliPoziomyKliknij, aby powiększyćPoziomy

Poziomy

Bardzo często zdjęcia z aparatów cyfrowych mają złą rozpiętość tonalną. Dzieje się tak wtedy, gdy ani biały kolor nie jest na fotografii prawdziwie biały, ani czarny prawdziwie czarny. Do korekty takich problemów służy narzędzie Levels, które znajdziemy w każdym programie graficznym. W Photoshop Elements, by otworzyć właściwe okno, trzeba wybrać z menu Enhance -> Adjust Brightness/Contrast->Levels (to samo możemy osiągnąć, naciskając klawisze "Ctrl+L").

Wykres na obrazku na poziomej osi ma odznaczone kolejne jasności pikseli, a na pionowej - liczbę pikseli o określonej jasności. W okolicach liczby 180 kończą się jakiekolwiek punkty obrazu. By skorygować rozpiętość tonalną, chwytamy prawy trójkąt pod osią poziomą i przeciągamy go tam, gdzie kończy się wykres, czyli w okolice punktu 180. Poprawę widać na pierwszy rzut oka. Możemy jeszcze ruszyć środkowy suwak służący do określenia, jak szybko następuje przejście od czarnego do białego. Zachęcam do eksperymentów.

Zapisywanie

Oczywiście, poprawione zdjęcie warto zapisać. Dobrze jest pozostawić sobie oryginał, a obrobione zdjęcie zapisać pod nową nazwą. Służy do tego polecenie Save As. Po wybraniu tego polecenia pojawia się okno dialogowe, w którym mamy podać nową nazwę pliku. Zmiany zatwierdzamy, klikając na OK lub wciskając Enter. W okienku dialogowym, które się pojawi, ważna jest tylko strefa Image Options, w której program spyta o wielkość kompresji. Przesunięcie suwaka w prawo, w kierunku Large File powoduje, że zapisany na dysku komputera plik będzie duży, ale za to jakość będzie bardzo dobra. Przesuwanie suwaka w lewo w kierunku Small File powoduje, że wprawdzie zmniejszymy objętość zapisanych danych, ale będzie spadać jakość zdjęcia.

ZapisywanieKliknij, aby powiększyćZapisywanieWarstwyKliknij, aby powiększyćWarstwy

Warstwy

Jednym z najważniejszych narzędzi służących do operowania obrazami w programach graficznych są warstwy. Praca na warstwach przypomina blok rysunkowy pełen zamalowanych kartek. Kartki możemy zrobić przeźroczystymi, niewidzialnymi, wycinać z nich fragmenty itp. Możliwe jest malowanie tylko na jednej kartce naraz, ale do stworzenia rysunku możemy wykorzystać ich dowolnie dużo. Do kontroli warstw służy specjalna paleta, która zwykle jest umieszczona z prawej strony programu graficznego (możemy ją przestawić w dowolne miejsce). Nie sposób omówić wszystkie możliwe operacje na warstwach. Po prostu przez kolejne odcinki tego podręcznika przewijać się będzie pojęcie warstwy, z którym musimy się oswoić. By nie być gołosłownym, przejdziemy od razu do rzeczy.