Nagrywanie w Windows

Do nagrywania danych i muzyki na płyty nie potrzeba dodatkowego oprogramowania. Podstawowe czynności wykonasz z poziomu systemu Windows XP. Dowiedz się, jak to robić.

Do nagrywania danych i muzyki na płyty nie potrzeba dodatkowego oprogramowania. Podstawowe czynności wykonasz z poziomu systemu Windows XP. Dowiedz się, jak to robić.

Wprawdzie środowisko Windows XP z pewnością nie zastąpi komercyjnego oprogramowania nagrywającego, jednak z powodzeniem nadaje się do elementarnych zadań z zakresu wypalania krążków CD. Dzięki łatwej obsłudze czynności te mogą być wykonywane nawet przez niezbyt doświadczonych użytkowników.

Zobacz również:

Nagrywanie danych

Przed nagrywaniem warto uporządkować materiały do wypaleniaKliknij, aby powiększyćPrzed nagrywaniem warto uporządkować materiały do wypaleniaPrzed rozpoczęciem nagrywania należy skonfigurować napęd. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, po czym wskaż prawym przyciskiem myszy nagrywarkę. Znajduje się w sekcji Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci i figuruje pod nazwą Stacja dysków CD-RW (lub podobną). Wybierz polecenie Właściwości z menu podręcznego. Przeskocz na kartę Nagrywanie. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Włącz nagrywanie dysków CD na tej stacji. W polu listy tuż poniżej wskaż partycję, na której będą buforowane pliki do zapisania na płycie. Powinna udostępniać ok. 700 MB wolnego miejsca. Potem ustaw żądaną prędkość zapisu w dolnym polu listy. System Windows XP nie oferuje możliwości weryfikowania, czy dane zostały poprawnie nagrane na nośnik. Z tego względu zaleca się stosować niższe poziomy prędkości (nieprzekraczające 20x) - szczególnie podczas zapisu cennych zasobów danych. Na koniec usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysuń dysk CD po ukończonym zapisywaniu. Dzięki temu nie będziesz musiał ponownie wsuwać tacki do napędu, aby przekonać się, że wszystkie żądane pliki są na krążku.

Przygotowanie kompilacji

Wskazujesz nagrywarkę CD lub DVDKliknij, aby powiększyćWskazujesz nagrywarkę CD lub DVDJeśli chcesz nagrać na płytę dowolne pliki i/lub foldery, otwórz okno Eksploratora. Najszybszy dostęp do funkcji nagrywania dają tzw. typowe zadania wyświetlane w lewym panelu okna. Wskaż menu Narzędzia | Opcje folderów. Upewnij się, że w rubryce Zadania na karcie Ogólne jest zaznaczona opcja Pokaż popularne zadania w folderach. Potwierdź przyciskiem OK.

Teraz możesz przystąpić do tworzenia kompilacji danych na płytę. Kliknij dwukrotnie ikonę nagrywarki. Za pomocą polecenia Utwórz nowy folder w sekcji Zadania plików i folderów w lewym panelu okna możesz zakładać katalogi i podkatalogi na nagrywanym krążku.

Wybierz elementy, które mają znaleźć się na płycie. Przejdź do partycji i foldera, w którym się znajdują i zaznacz je, klikając lewym przyciskiem myszy. Grupy sąsiadujących ze sobą plików i/lub folderów wybiera się z naciśniętym klawiszem [Shift], zaś pojedyncze elementy z naciśniętym [Ctrl]. Wszystkie elementy w obrębie danego foldera zaznaczysz za jednym zamachem, używając kombinacji klawiszy [Ctrl A]. Po wybraniu żądanych plików i/lub folderów wskaż polecenie Kopiuj zaznaczone elementy (lub Kopiuj ten plik/folder) w sekcji Zadania plików i folderów.

Kliknij, by rozpocząć nagrywanieKliknij, aby powiększyćKliknij, by rozpocząć nagrywanieSystem wyświetli okno z drzewem napędów i katalogów. Wskaż stację docelową - i ewentualnie utworzony uprzednio folder. Również na tym etapie możesz zakładać nowe katalogi na płycie. Służy do tego przycisk Utwórz nowy folder. Gdy podasz miejsce docelowe elementów, potwierdź przyciskiem Kopiuj. Dymek w prawym, dolnym narożniku ekranu powiadomi cię o umieszczeniu plików w buforze nagrywania. Nie klikaj go, dopóki system nie upora się z kopiowaniem. W przeciwnym razie przerwiesz kopiowanie, a elementy, które nie zdążyły znaleźć się w buforze, nie zostaną nagrane na płytę. Jeśli chcesz, aby elementy nagrywane na płytę były automatycznie usuwane z dysku, zamiast polecenia Kopiuj zaznaczone elementy klikaj polecenie Przenieś zaznaczone elementy. Metoda ta wiąże się jednak z pewnym ryzykiem, bo w przypadku błędnego zapisu, stracisz dostęp do nagranych zasobów.

Wypalanie

Kliknij, aby powiększyćPowtarzając powyższe czynności, umieść w kompilacji wszystkie pliki i foldery, które chcesz nagrać. Następnie kliknij dymek w obszarze powiadomień.

Na ekranie pojawi się okno kompilacji. Sprawdź, czy zawiera żądane zasoby. Omyłkowo wstawione pliki i/lub foldery możesz usunąć klawiszem [Del]. A gdy uznasz całą kompilację za nieudaną, możesz pozbyć się jej, klikając polecenie Usuń pliki tymczasowe.

Gdy uporasz się z przygotowywaniem kompilacji, kliknij polecenie Zapisz te pliki na dysku CD. Ujrzysz okno Kreatora zapisywania na dysku CD. W polu Nazwa dysku CD podaj dowolną etykietę płyty.

Gdy potwierdzisz przyciskiem Dalej, system wypali na krążku zasoby ujęte kompilacją. Windows nagrywa domyślnie w trybie wielosesyjnym, zastępując dublety (pliki o takich samych nazwach). W przypadku, gdy na płycie znajduje się więcej niż jedna sesja, system może mylnie podawać ilość zajmowanego miejsca.

Wybierz utwory do wypalenia i wybierz w oknie po lewej opcję Kopiuj do dysku CD audioKliknij, aby powiększyćWybierz utwory do wypalenia i wybierz w oknie po lewej opcję Kopiuj do dysku CD audioNa liście nagrywania widać czasy poszczególnych utworów muzycznychKliknij, aby powiększyćNa liście nagrywania widać czasy poszczególnych utworów muzycznych

Nagrywanie muzyki

W opcjach nagrywania wybierasz szybkość zapisu. Najlepiej nie przekraczać prędkości 20xKliknij, aby powiększyćW opcjach nagrywania wybierasz szybkość zapisu. Najlepiej nie przekraczać prędkości 20xZa nagrywanie muzyki w systemie Windows odpowiada multimedialna centrala Windows Media Player. Poniższe wskazówki dotyczą wersji 10, jednak w pozostałych edycjach odtwarzacza opisywane czynności wykonuje się w podobny sposób. Kompilacje muzyczne tworzy się niemalże tak samo jak kompilacje danych. Przejdź w Eksploratorze do okna z plikami dźwiękowymi do nagrania. Wskaż polecenie Kopiuj wszystkie elementy na dysk CD audio w rubryce Zadania muzyki, aby nagrać wszystkie pliki, lub zaznacz żądane utwory z naciśniętym klawiszem [Ctrl] i kliknij polecenie Kopiuj do dysku CD audio. Alternatywnie kliknij wybrane pliki prawym przyciskiem i wybierz polecenie Dodaj do listy nagrywania. System uruchomi Windows Media Player. Przeskocz na kartę Nagraj i sprawdź kompilację. W dolnej części okna odtwarzacz poda przybliżony czas wszystkich plików. W przypadku konwencjonalnych nośników CD nie powinien przekraczać 80 minut. Zbędne utwory usuniesz klawiszem [Del] lub poleceniem Usuń z menu podręcznego. Przeciągając utwory za pomocą myszy, możesz zmieniać ich kolejność w obrębie listy. Zainicjuj zapis przyciskiem Rozpocznij nagrywanie.

Kolorowy pasek pokazuje, który utwór jest aktualnie zgrywany i jaki jest procentowy postęp procesuKliknij, aby powiększyćKolorowy pasek pokazuje, który utwór jest aktualnie zgrywany i jaki jest procentowy postęp procesuOd tego ustawienia zależy jakość utworów oraz wielkość zapisanych plikówKliknij, aby powiększyćOd tego ustawienia zależy jakość utworów oraz wielkość zapisanych plików

Z CD na CD

Gdy zechcesz umieścić w kompilacji utwory z innej płyty CD Audio, musisz najpierw zgrać je na twardy dysk. Włóż krążek do napędu i przywołaj odtwarzacz, klikając menu Start | Programy | Akcesoria | Rozrywka | Windows Media Player. Przywołaj menu Narzędzia | Opcje i wskaż kartę Zgraj muzykę. Kliknij przycisk Zmień w rubryce Zgrywanie muzyki do tej lokalizacji, jeżeli chcesz przenieść na inną partycję bufor gromadzący tymczasowo pliki audio. Jeśli zależy ci na maksymalnej jakości dźwięku, wybierz opcję Bezstratne Windows Media Audio w polu listy Format. Potwierdź ustawienia przyciskiem OK i przeskocz na kartę Zgraj. Wybierz utwory i rozpocznij proces przyciskiem Zgraj muzykę.

Opisywanie muzyki

Dysponując podłączeniem do Internetu, możesz pobrać z Sieci takie informacje, jak tytuł albumu i wykonawca, a także tytuły utworów. Kliknij w tym celu przycisk Znajdź informacje o albumie. Alternatywnie możesz wpisać te dane ręcznie. Kliknij pierwszy utwór prawym przyciskiem i wskaż polecenie Edytuj. Przemieszczaj się między poszczególnymi polami za pomocą klawisza [Tab].

Kierowco! Zwolnij!

Jeśli chcesz zmienić domyślną prędkość nagrywania, otwórz menu Narzędzia | Opcje, przejdź do karty Urządzenia, zaznacz nagrywarkę i kliknij przycisk Właściwości. Na karcie Nagrywanie znajdziesz pole listy z dostępnymi poziomami prędkości.

Czyszczenie płyt CD-RW

W przypadku płyt wielokrotnego zapisu rubryka Zapisywanie na dysku CD zawiera polecenie Wymaż ten dysk CD-RW. Użyj go, gdy zechcesz usunąć dotychczasową zawartość płyty, aby zwolnić miejsce na nowe zasoby danych.

Windows usunie tablicę TOC (Table Of Contents), swoisty spis treści płyty, uniemożliwiając tym samym dostęp do nagranych plików.

Znaki dymne

Dymek powiadamiający o plikach do nagrania znika po określonym czasie. Aby uzyskać ponownie dostęp do bufora nagrywania, kliknij dwukrotnie ikonę nagrywarki w oknie Mój komputer lub przejdź do katalogu C:\Documents and Settings\<użytkownik> \Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\ Nagrywanie dysków CD.