Szablony stron internetowych w Macromedia Dreamweaver MX 2004

Jak szybko przygotować kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt stron internetowych opartych o jeden/kilka układów graficznych? Jak sprawić, by w jednej chwili łatwo i szybko zmodyfikować wygląd wszystkich stron jednocześnie? Jak szybko aktualizować linki nawigacyjne? Odpowiedź jest prosta - spróbujmy wykorzystać szablony, fantastyczne narzędzie programu Macromedia Dreamweaver.

Jak szybko przygotować kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt stron internetowych opartych o jeden/kilka układów graficznych? Jak sprawić, by w jednej chwili łatwo i szybko zmodyfikować wygląd wszystkich stron jednocześnie? Jak szybko aktualizować linki nawigacyjne? Odpowiedź jest prosta - spróbujmy wykorzystać szablony, fantastyczne narzędzie programu Macromedia Dreamweaver.

Wykorzystanie szablonów stron doskonale ułatwia pracę z witryną. Nawet w sytuacji, gdy nasz serwis składa się jedynie z kilku stron, użycie szablonów daje możliwość nie tylko szybkiego przygotowania stron, lecz przede wszystkim ogromną łatwość ich modyfikacji.

Zobacz również:

Szablony stron internetowych w programie Macromedia Flash MX 2004 pozwalają zapisać część elementów wspólnych dla wszystkich (lub pewnej grupy) stron naszego serwisu, co w znaczący sposób ułatwia i przyspiesza tworzenie kolejnych stron, opartych o ten sam układ graficzny. W ten sposób nie ma potrzeby budowania stałych, powtarzających się elementów każdorazowo na oddzielnej stronie serwisu, gdyż są one zapisane już w szablonie. I w ten sposób automatycznie będą dostępne na wszystkich stronach, których wygląd będzie oparty o wybrany wzorzec.

Co więcej, na stronach serwisu WWW opartych o przygotowany wcześniej szablon, Dreamweaver automatycznie blokuje dostęp do części elementów szablonu. W ten sposób elementy zapisane w szablonie nie mogą ulec przypadkowym, błędnym modyfikacjom. Wprowadzanie treści i edycja właściwej części strony odbywa się w specjalnie utworzonych częściach strony, zwanych w Macromedia Dreamweaver - obszarami edytowalnymi strony.

Podczas budowy kolejnych stron witryny (w oparciu o przygotowany szablon) musimy jedynie wprowadzić ich właściwą treść. Wprowadzamy ją jedynie w obszary edytowalne strony, elementy szablonu są zablokowane do edycji. Jeśli podczas tworzenia szablonu strony zamieściliśmy elementy typu logo, panel nawigacyjny, stopkę informacyjną, to na kolejnych stronach nie musimy ponownie ich budować i co więcej, mamy pewność, że nawet niechcący nie wprowadzimy niechcianych zmian w obszarze budowanej strony.

Największą zaletą szablonów stron, jest to, że zmiany dokonywane na szablonie są automatycznie nanoszone na wszystkie strony zbudowane w oparciu o edytowany szablon. Inaczej mówiąc, jeśli zachodzi konieczność pewnych zmian na stronie, wystarczy zmodyfikować szablon, a wszystkie strony naszego serwisu są automatycznie uaktualnione.

Możemy (a nawet musimy) do prac nad jednym serwisem WWW przygotować kilka lub nawet kilkanaście różnorodnych szablonów. Możemy je łączyć, zagnieżdżać, a także wykorzystać kilka specjalnych funkcji programu Dreamweaver do budowy specjalnych typów szablonów. W ten sposób możemy przygotować zestaw stron wzorcowych, spełniający wymogi utworzenia nawet najbardziej zaawansowanych serwisów WWW.

Szablon (Template) przechowuje tak zwane stałe elementy strony, które zwykle są stałe i nie zmieniają się na kolejnych stronach przygotowanych w oparciu o ten szablon. Podczas budowy szablonu niezbędne jest określenie zmiennych, czyli edytowalnych obszarów, które pozwalają na wprowadzenie treści na kolejnych podstronach serwisu.

Uwaga! Strony internetowe tworzone na podstawie szablonów uniemożliwiają edycję stałych obszarów (elementy szablonu). Wprowadzanie treści i merytorycznej zawartości strony możliwe jest tylko w przygotowanych wcześniej obszarach edytowalnych (Editable Region) szablonu. Szablon bez zdefiniowanych obszarów edytowalnych jest całkowicie zablokowany do edycji i w żaden sposób nie spełnia swoich zadań.

Tworzenie szablonów - informacje ogólne

Aby utworzyć funkcjonalny szablon strony WWW, należy przygotować odpowiedni układ strony wraz z elementami graficznymi i tekstowymi, które mają być stałe na każdej stronie serwisu. Dodatkowo wprowadzamy właściwą treść strony, dodajemy arkusze stylów kaskadowych.

1Kliknij, aby powiększyć12Kliknij, aby powiększyć2

W ten sposób powstaje nam w zasadzie cała, kompletna strona WWW 1. W kolejnych krokach trzeba bezwzględnie zdefiniować jeden z kilku typów obszarów edytowalnych. W tym celu program Macromedia Dreamweaver MX 2004 udostępnia następujące narzędzia 2:

Editable Region 3 - to zwykły, prosty obszar edytowalny, gdzie można wprowadzać dowolne treści. To najbardziej uniwersalny typ obszaru edytowalnego. Wyznacza on granice, gdzie użytkownik podczas tworzenia kolejnych stron serwisu może dokonywać zmian i wprowadzać treść. W takim obszarze możliwe jest wprowadzanie dowolnych elementów strony WWW (tabele, formularze, teksty, zdjęcia, pliki SWF czy inne).

3,4,5,6,7Kliknij, aby powiększyć3,4,5,6,78Kliknij, aby powiększyć8

Optional Region 4 - opcjonalny obszar, który może być widoczny lub nie na naszej stronie. Tego typu obszar zawiera stałą treść. Podczas tworzenia strony na podstawie szablonu zawierającego taki obszar, sami ustalamy, czy będzie on na niej widoczny, czy raczej nie (np. brak danych w tej kategorii). Sam w sobie opcjonalny region nie daje możliwości zmiany zawartości. Aby możliwe było modyfikowanie obszaru opcjonalnego, należy wprowadzić w nim Editable Region lub użyć (zalecane) Editable Optional Region.

Repeating Region 5 - cyklicznie powtarzający się obszar, z automatycznie generowanymi polami powtórzeń.

9,10,11,12,13,14Kliknij, aby powiększyć9,10,11,12,13,1415Kliknij, aby powiększyć15

Editable Optional Region 6 - opcjonalny i edytowalny obszar, który może być widoczny lub nie na naszej stronie. To bardziej zaawansowana forma obszaru edytowalnego i opcjonalnego w jednej, oddzielnej postaci. Region ten może być widoczny lub ukryty na dowolnej stronie serwisu i jednocześnie może zawierać różnorodne treści i elementy w swoim polu edytowalnym.

Repeating Table 7 - automatycznie tworzona tabela o powtarzającej się strukturze. Fantastyczne narzędzie do tworzenia strony ze spisem, krótkim opisem, zdjęciem i ceną produktu. Obszar taki automatycznie generuje regiony edytowalne w każdej komórce tabeli, umożliwiając dowolne ich zmiany.

Uwaga! Podczas tworzenia edytowalnych obszarów szablonu należy pamiętać o elementarnych zasadach tworzenia stron WWW. W przypadku, gdy korzystamy z tabeli, jej rozmiary należy oczywiście sztywno (lub odpowiednio do potrzeb) zdefiniować w panelu Properties. W ten sposób unikniemy sytuacji, w której nowa strona tworzona na podstawie szablonu "rozjedzie się" po wprowadzeniu np. większego bloku tekstu.

Po utworzeniu szkieletu strony i zdefiniowaniu obszarów edytowalnych 8 szablon jest gotowy do zapisu.

W tym celu należy wykorzystać polecenie Save as Tamplate z menu górnego File 9 lub przycisk Make Tamplate 10 w górnej części okna Insert (przycisk rozwijany - Tamplates). Otworzy to okno zapisu szablonu 11. Szablon zostanie zapisany w katalogu Templates 12.

Aby utworzyć nową stronę w oparciu o przygotowany wcześniej szablon, należy wykorzystać jeden z poniższych sposobów:

  • w panelu Assets/Templates wskazujemy prawym klawiszem wybrany szablon i wybieramy polecenie New from Tamplate 13

  • wybieramy polecenie File/New (Ctrl N), w oknie New Document przechodzimy do zakładki Tamplates 14 i wskazujemy wybrany szablon.
Każda nowa strona tworzona na podstawie szablonu w prawym górnym narożniku zawiera żółty podpis z informacją o nazwie szablonu, z jakiego pochodzi 15. Strona taka ma część edytowalną, dostępną jedynie w miejscach, które jako takie oznaczyliśmy. Wszystkie inne obszary strony są zablokowane. W ten sposób część nawigacyjna, zawierająca linki, stopka informacyjna strony zwykle są niedostępne do edycji.

Stronę zbudowaną na podstawie szablonu można od niego odłączyć. W ten sposób wszystkie zmiany poczynione na szablonie nie będą na niej widoczne.