Zawijanie obrazu

Najnowsza wersja programu Adobe Photoshop CS 2 została wyposażona w wiele ciekawych funkcji. Jedną z nich jest możliwość prostego zawijania obrazu.

Najnowsza wersja programu Adobe Photoshop CS 2 została wyposażona w wiele ciekawych funkcji. Jedną z nich jest możliwość prostego zawijania obrazu.

Za pomocą funkcji Image Warp można owinąć grafikę wokół obiektów, a w połączeniu z nowymi inteligentnymi obiektami (Smart Objects) uzyskany obiekt pozostaje w pełni edytowalny.

Zobacz również:

W naszym przykładzie zaprojektujemy puszkę na napój.

1. Pracę rozpoczynamy od otwarcia obrazów, z którymi będziemy pracowali. W tym przypadku jest to obraz blaszanej puszki i gotowa kompozycja. Naszym celem będzie owinięcie tej kompozycji wokół puszki, tak aby wyglądała jak nadruk.

1Kliknij, aby powiększyć12Kliknij, aby powiększyć2

2. Przeciągamy kompozycję na rysunek puszki 2 i wybieramy pierwszą warstwę tej kompozycji, klikając odpowiednią miniaturę na palecie Layers 1. Następnie wybieramy polecenie Edit: Transform: Warp, aby uaktywnić funkcję Image Warp 3.

3Kliknij, aby powiększyć34Kliknij, aby powiększyć4

3. Na pasku opcji klikamy menu rozwijane Warp styles i wybieramy pozycję Arch 4. Zmieniamy ustawienie Bend na 32 proc. Pozwala to sprawdzić mniej więcej, w jaki sposób kompozycja zostanie owinięta wokół puszki 5.

5Kliknij, aby powiększyć56Kliknij, aby powiększyć6

4. Zmieniamy pozycję w menu rozwijanym Warp styles na Custom, aby wyświetlić uchwyty krzywych Béziera i punkty narożne 6. Przeciągając te uchwyty i wewnętrzne kwadraty siatki możemy dopasować efekt 7. Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników klikamy przycisk Commit, aby zatwierdzić operację 8.

7Kliknij, aby powiększyć78Kliknij, aby powiększyć8

9Kliknij, aby powiększyć95. Klikamy prawym przyciskiem myszy ikonę maski warstwy Layer 1 i wybieramy pozycję Enable Layer Mask, aby utworzyć maskę dla górnej i dolnej części puszki. Aby zakończyć pracę, klikamy ponownie prawym przyciskiem myszy warstwę Layer 1 i wybieramy pozycję Create Clipping Mask, a następnie zmieniamy tryb mieszania na Multiply.

Gotowy efekt jest widoczny na rysunku 9.