Webcast - prezentacje dla każdego

Wraz z rozwojem przepustowości łącza statystycznego Kowalskiego można kierować do niego przekaz coraz bardziej zaawansowany technologicznie. Okazuje się, że popularne media strumieniowe można wykorzystywać do przeprowadzenia prezentacji czy nawet... prowadzenia zajęć szkoły internetowej.

Wraz z rozwojem przepustowości łącza statystycznego Kowalskiego można kierować do niego przekaz coraz bardziej zaawansowany technologicznie. Okazuje się, że popularne media strumieniowe można wykorzystywać do przeprowadzenia prezentacji czy nawet... prowadzenia zajęć szkoły internetowej.

Webcast jako metoda e-learningu w serwisie WSS.PL.Kliknij, aby powiększyćWebcast jako metoda e-learningu w serwisie WSS.PL.Obecnie - szczególnie w takich krajach, jak Stany Zjednoczone czy Japonia, gdzie szerokopasmowy dostęp do Internetu to praktycznie standard - wielką karierę robią tzw. webcasty, czyli prezentacje multimedialne, przekazywane przy użyciu mediów strumieniowych. Za pomocą technologii webcast można łatwo i szybko przygotować np. wykład z wybranej dziedziny - nie będzie to jednak ogromny objętościowo plik wideo, który trzeba w całości pobrać przed obejrzeniem. Idea webcastów polega na tworzeniu interaktywnych stron internetowych, na których wyświetlana jest prezentacja - taka witryna najczęściej zawiera spis treści, film z nagraniem wykładu oraz zsynchronizowaną z nim dowolną liczbę slajdów. Do webcastu można dołączyć spis treści, za pomocą którego użytkownik będzie mógł się przenieść do wybranej części prezentacji. Zastosowanie technologii mediów strumieniowych pozwala na oglądanie prezentacji zanim zostanie pobrana w całości.

Zobacz również:

Webcasty mają wiele zalet. Przede wszystkim ułatwiają przekazanie materiału szerszej grupie odbiorców za pomocą strony internetowej. Ponadto stosunkowo krótko trwa oczekiwanie na wyświetlenie prezentacji w komputerze odbiorcy, co daje szansę, że nie uśnie on przed klawiaturą w trakcie pobierania webcastu (chociaż nie gwarantuje, że nie stanie to się podczas jej trwania). Trzeba także pamiętać o możliwości przygotowania prezentacji łączącej film z zazwyczaj łatwymi do zapamiętania slajdami - tak przekazaną informację szybciej się przyswaja niż sam wykład w formie wideo.

Zrób sobie webcast

Taka metoda synchronizacji slajdów z materiałem filmowym jest dużo wygodniejsza niż ręczna zmiana ustawień na osi czasu.Kliknij, aby powiększyćTaka metoda synchronizacji slajdów z materiałem filmowym jest dużo wygodniejsza niż ręczna zmiana ustawień na osi czasu.Prezentację typu webcast najprościej wykonać, posługując się bezpłatnym dodatkiem do popularnego składnika pakietu Office XP, PowerPointa 2003. To dostępne w witrynie Microsoftu narzędzie nosi nazwę Producer 2003 i można je pobrać ze strony www.microsoft.com/office/powerpoint/producer/prodinfo/default.mspx po kliknięciu odnośnika Download Producer 2003. Ważną cechą Producera jest kompleksowość - za jego pomocą szybko przebrniesz przez wszystkie etapy montażu dźwięku, dodawania plików wideo, efektów specjalnych i animacji. W dodatku pozwala łatwo skopiować i wykorzystać materiał na przykład z kamery cyfrowej lub kilkoma kliknięciami umieścić aplikację na wybranym serwerze stron internetowych. Za pomocą Producera bez trudu utworzysz profesjonalny webcast - wystarczy mieć prezentację zgodną z formatem PowerPointa.

Ponieważ nie ma róży bez kolców, są też ograniczenia. Prezentację można obejrzeć w przeglądarce Internet Explorer (wersja 5.0 i wyższe) albo Netscape Navigator 7.0 - niestety, webcast Producera nie uruchomi się w popularnej Operze czy Firefoksie.

Upraszczanie spisu treści

Jeśli webcast składa się z wielu slajdów, czasem trzeba uporządkować jego spis treści oraz opisy poszczególnych, zawartych w nim pozycji. W tym celu należy kliknąć menu View | Table of Contents Tab, aby wyświetlić specjalne okno programu. Można w nim zmienić tytuł webcastu wraz z innymi danymi (wymienionymi w punkcie 3. w ramce "Kreator webcastu w Producerze") oraz tytuły poszczególnych slajdów, które będą widoczne w spisie treści. Można również usunąć odnośniki do poszczególnych slajdów, aby spis był jak najbardziej przejrzysty.

Dodanie plików HTML

Spis slajdów w trakcie ich porządkowania.Kliknij, aby powiększyćSpis slajdów w trakcie ich porządkowania.W zależności od wybranego szablonu program Microsoft Producer 2003 pozwala na umieszczenie w prezentacji odpowiednio dużego pola zawierającego kod HTML, w którym można umieścić np. specjalnie przygotowaną stronę WWW (rozszerzenie .html), zawierającą odnośniki do serwisów internetowych związanych z materiałem. Omawiany element najprościej dodasz, klikając menu File | Import i wybierając odpowiedni plik - należy pamiętać o uwzględnieniu zaimportowanej pozycji na osi czasu. Oczywiście można dodać kilka takich plików, które będą wyświetlane w różnych momentach prezentacji.

Dodatkowe tło dźwiękowe

Tworząc prezentację w Producerze 2003, poza standardowym dźwiękiem zawartym w pliku wideo bez trudu dodasz tło dźwiękowe, np. spokojną muzykę, która urozmaici webcast. Wystarczy zaimportować odpowiedni plik audio (menu File | Import) i na osi czasu umieścić go w kategorii Audio2. Co ważne, obsługiwana jest większość popularnych typów plików dźwiękowych i rzadko trzeba konwertować dźwięk do wybranego, zgodnego z aplikacją kodeka. Warto pamiętać o możliwości przyciszenia wstawionego tła dźwiękowego - opcja wyboru głośności poszczególnych ścieżek audio dostępna jest po kliknięciu menu Tools | Audio Levels.

Zmiana szablonu

Spis slajdów w trakcie ich porządkowania.Kliknij, aby powiększyćSpis slajdów w trakcie ich porządkowania.Czasem w trakcie wyświetlania webcastu trzeba zmienić szablon, na przykład aby zamiast materiału wideo, spisu treści oraz slajdów PowerPointa widoczny był tylko film. W Producerze 2003 zrobisz to szybko i łatwo - wystarczy kliknąć menu Tools | Presentation Templates, wybrać pożądany szablon oraz umieścić go na osi czasu. Należy przy tym określić, kiedy (i jak długo) dany schemat będzie wykorzystywany.

Statystyki

W trakcie prac nad prezentacją warto sprawdzić jej rozmiar - na przykład webcast przeznaczony dla "modemowców" powinien mieć jak najmniejszą objętość. Aby sprawdzić, jaki rozmiar będzie miała przygotowywana prezentacja oraz jak długo użytkownicy poszczególnych rodzajów łączy internetowych będą musieli czekać na jej załadowanie, kliknij menu File | Properties i wybierz kartę Statistics.

Publikowanie

Przykładowa statystyka.Kliknij, aby powiększyćPrzykładowa statystyka.Producer oferuje również opcje pozwalające na opublikowanie przygotowanej w nim prezentacji np. w otoczeniu sieciowym lub na serwerze stron WWW.

Aby udostępnić webcast odbiorcom, kliknij menu File | Publish Presentation i wybierz odpowiednią opcję z trzech poniżej omówionych. My computer - po wybraniu tej opcji wszystkie pliki niezbędne do początku. Opcja ta jest niedostępna w kodekach Windows Media w wersji 8 i w celu jej użycia trzeba wybrać kodowanie zgodne ze standardem Windows prawidłowego funkcjonowania prezentacji zostaną zapisane w wybranym miejscu na twardym dysku komputera.

My Network Places - po wybraniu tej opcji pliki zostaną zapisane w dowolnie wybranej lokalizacji intranetowej lub witrynie w sieci MSN.

Twórca prezentacji może wybrać kilka metod kompresji, co pozwala lepiej zarządzać wyświetlaniem webcastu u użytkowników różnych łączy internetowych.Kliknij, aby powiększyćTwórca prezentacji może wybrać kilka metod kompresji, co pozwala lepiej zarządzać wyświetlaniem webcastu u użytkowników różnych łączy internetowych.Web server - ta opcja pozwala umieścić webcast na dowolnie wybranym serwerze stron WWW. Korzystając z niej po raz pierwszy, trzeba podać dane użytkownika, nazwę serwera, a także miejsce, gdzie mają być przechowywane pliki. Niestety, do skorzystania z tej opcji potrzebny jest serwer obsługujący publikację plików bezpośrednio z aplikacji Microsoft Publisher. Oczywiście można też opublikować webcast na stronie WWW - w tym celu należy zapisać pliki lokalnie (opcja My komputer), po czym przenieść utworzony folder na serwer WWW, korzystając z protokołu FTP.

Po wybraniu metody zapisu plików Microsoft Publisher jeszcze raz wyświetli dane prezentacji (wymienione w 3. punkcie w ramce "Kreator webcastu w Producerze") do ostatecznego zweryfikowania.

Pozostaje jeszcze wybranie sposobu kompresji strumienia wideo i audio. Producer oferuje automatyczne wygenerowanie odpowiednich plików - po zaznaczeniu pozycji Use suggested settings (recommended), ale my nie rekomendujemy tego rozwiązania. Program przeważnie wybiera najmniejszą kompresję i tworzy za duże pliki. Zaznaczając opcję Choose publish settings for different audiences, będziesz mógł dostosować kodowanie plików do potrzeb i wybrać z listy nawet kilka rodzajów kompresji, aby odbiorcy została wyświetlona wersja, która najlepiej odpowiada parametrom jego łącza internetowego. Ponadto warto (a nawet należy) zastosować opcję Enable rich-media streaming, dzięki czemu prezentację będzie można udostępnić odbiorcom w postaci strumieniowej. Pozwala to nie tylko rozpocząć odtwarzanie przed zakończeniem pobierania prezentacji, ale także odtwarzać dowolne jej części bez pobierania danych od Media 9.

Kreator webcastu w Producerze

1. Do utworzenia prezentacji typu webcast potrzebny będzie przygotowany wcześniej plik w formacie PowerPointa (rozszerzenie .pps). Po uruchomieniu Producera 2003 możesz wykonać projekt całkowicie samodzielnie lub skorzystać z prostego w użyciu kreatora, dającego dobrą podstawę do późniejszego poznania bardziej zaawansowanych funkcji aplikacji. Kreator rozpoczyna od zaoferowania około czterdziestu szablonów prezentacji, które różnią się wielkością okien. Dokonując wyboru, miej na uwadze rozmiar materiału wideo, potrzebną wielkość widocznych slajdów itp.

2. Drugi etap to wybór typu czcionki, która będzie użyta w tworzonej prezentacji, rozmiaru oraz koloru tekstu, barwy tła, na którym wyświetlany jest materiał filmowy, a także koloru tła części strony związanej ze slajdami. Należy wykorzystać najbardziej popularne typy, bo jeśli zastosujesz krój pisma niedostępny w komputerze odbiorcy, jego przeglądarka użyje standardowego zamiennika, który zwykle źle wygląda w prezentacji. Dobierając kolory czcionek oraz tła, staraj się o możliwie największą czytelność.

3. Kolejny etap pracy z kreatorem Producera to: podanie podstawowych danych o prezentacji (tytuł oraz informacje o osobie prowadzącej wykład), wskazanie obrazka na stronę tytułową webcastu (np. fotografia wykładowcy) i jego opisu. Po przejściu do następnego etapu trzeba dodać pliki graficzne oraz prezentację PowerPointa. Dodając kilka plików, należy określić kolejność ich wyświetlania - aby ją zmienić, wystarczy skorzystać z przycisków Move Up (w górę) oraz Move Down (w dół), przy czym na samej górze znajduje się pierwszy wyświetlany plik.

4. W kolejnym oknie kreatora dodajesz pliki zawierające podkład dźwiękowy lub film - znów należy pamiętać o kolejności wyświetlania materiału. W tym miejscu można także bezpośrednio przechwycić dźwięk z mikrofonu, wykonać odpowiednie zrzuty ekranu itp. Na koniec kreator zapyta, czy chcesz zsynchronizować obraz z plikami zaimportowanymi w punkcie drugim - kliknij Tak. Teraz należy skorzystać z osi czasu i odpowiednio skracać (lub wydłużać) okres wyświetlania określonego slajdu, aby pokrywał się z treścią filmu.

Prosta synchronizacja w Producerze

Poza sposobem opisanym w ramce "Kreator webcastu w Producerze" jest inna, dla wielu wygodniejsza metoda synchronizowania slajdów utworzonych w PowerPoincie (oraz zwykłych grafik) z przedstawianym materiałem filmowym.

Aby skorzystać z omawianej funkcji, należy kliknąć menu Tools | Synchronize. Pojawią się dwa panele - w jednym zobaczysz slajd (bądź obraz), który wyświetlany będzie w czasie prezentacji filmu (drugi panel).

W celu rozpoczęcia synchronizacji należy kliknąć przycisk odtwarzania oraz w momencie, gdy dany etap filmu zacznie dotyczyć tematyki kolejnego slajdu, kliknąć przycisk Next Sidle > - w ten sposób slajd zostanie przypisany do określonego miejsca na osi czasu i będzie zgodny z wyświetlanym materiałem wideo. To samo narzędzie pozwala skorzystać z opcji Preview slide timing, czyli szybko sprawdzić poprawność synchronizacji.

Formaty plików obsługiwane przez Microsoft Producer 2003

Pliki audio AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV, WMA

Pliki HTML HTM, HTML

Pliki graficzne BMP, DIB, EMF, GIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, WMf

Pliki PowerPointa PPS, PPT

Pliki wideo ASF, AVI, M1V, MP2, MP2V, MPE, MPEG, MPG, MPV2, WM, WMV