Świat natury - Symulujemy deszcz

Wyobraźmy sobie, że stoimy na zimnym deszczu z drogą lustrzanką w ręku i próbujemy zrobić zdjęcie. To jest raczej mało zachęcające zadanie. Co jednak zrobić, gdy naprawdę potrzebujemy zdjęcia wykonanego w warunkach jesiennej aury?

Wyobraźmy sobie, że stoimy na zimnym deszczu z drogą lustrzanką w ręku i próbujemy zrobić zdjęcie. To jest raczej mało zachęcające zadanie. Co jednak zrobić, gdy naprawdę potrzebujemy zdjęcia wykonanego w warunkach jesiennej aury?

Kliknij, aby powiększyćNa szczęście odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta - wystarczy użyć Photoshopa. Symulacja deszczu w tym programie nie jest skomplikowanym zadaniem. Posłużymy się przede wszystkim filtrem Noise, który zapewnia odpowiedni poziom losowości. Wiatr, który wpływa na kierunek padania deszczu, jest generowany za pomocą filtru Motion Blur. Aby ukryć naszą interwencję, użyjemy także prostej warstwy mieszającej.

Zobacz również:

1. Pracę rozpoczynamy od otwarcia zdjęcia. Naciśnięcie skrótu klawiszowego Ctrl-D (lub z-D) powoduje ustawienie domyślnych kolorów pierwszego planu i tła. Dodajemy nową warstwę, nadajemy jej nazwę Rain Layer i zapełniamy, używając polecenia Edit: Fill: Use: White. Następnie wybieramy opcję Filter: Noise: Add Noise i wprowadzamy ustawienia 95, Uniform i Monochromatic.

1.Kliknij, aby powiększyć1.2.Kliknij, aby powiększyć2.

2. Ponieważ efekt jest zbyt gęsty, wybieramy polecenie Image: Adjustments: Level. Przeciągamy suwak punktu czerni w prawo, aby ustawić wartość 71. Spowoduje to zwiększenie kontrastu warstwy Noise.

3. Rozmywamy delikatnie warstwę Noise, używając polecenia Filter: Blur: Gaussian Blur z ustawieniem Radius równym 0,5 piksela.

3.Kliknij, aby powiększyć3.4.Kliknij, aby powiększyć4.

Aby efekt był bardziej rzeczywisty, wybieramy polecenie Filter: Blur: Motion Blur z ustawieniem Angle równym 63 i Distance równym 49.

4. Filtr Plastic Wrap pozwala bardziej urozmaicić "strukturę" deszczu. Wybieramy więc polecenie Filter: Artistic: Plastic Wrap i ustawiamy następujące wartości: Highlight Strength 20, Detail 14 i Smoothness 3. Oczywiście można poeksperymentować z własnymi ustawieniami. Teraz wybieramy polecenie Filter: Other: High Pass i ustawiamy Radius na 72 piksele.

5.Kliknij, aby powiększyć5.6.Kliknij, aby powiększyć6.

5. Stosujemy ponownie filtr Motion Blur z ustawieniami z poprzedniego kroku.

Tryb mieszania dla warstwy Rain ustawiamy na Hard Light.

6. Klikamy warstwę tła, wybieramy polecenie Layer: New Adjustment Layer: Levels i klikamy przycisk OK. Musimy delikatnie przyciemnić zdjęcie, aby zintensyfikować warstwę Rain. W tym celu przeciągamy suwak środkowego punktu lekko w prawą stronę.

7. Powracamy do warstwy Rain i wybieramy polecenie Image: Adjustments: Levels.

7.Kliknij, aby powiększyć7.8.Kliknij, aby powiększyć8.

Suwak punktu bieli przeciągamy lekko w lewą stronę, aby zwiększyć jasność deszczu.

9.Kliknij, aby powiększyć9.8. Aby dodać odbicia, wybieramy narzędzie Rectangular Marquee i klikamy warstwę tła. Przeciągamy myszą na dolnej części budynku, a następnie klikamy prawym przyciskiem zaznaczony obszar i wybieramy polecenie Layer Via Copy. Wybieramy teraz polecenie Edit: Transform: Flip Vertical. Za pomocą narzędzia Move przeciągamy warstwę Reflections w dół, tak aby umieścić ją na bruku z przodu budynku.

9. Tryb mieszania warstwy Reflections ustawiamy na Soft Light. Za pomocą narzędzia Eraser wymazujemy tę część warstwy, która nakłada się na meble znajdujące się na pierwszym planie. Spłaszczamy teraz zdjęcie za pomocą polecenia Layer: Flatten Image. Właśnie udało się nam zrobić deszczowe zdjęcie bez wychodzenia z ciepłego domu.