Świat natury - Pada śnieg, pada śnieg

Potrzebujemy zdjęcia z zimową scenerią, a dostępna fotografia przedstawia krajobraz w lecie. Aby zmienić porę roku, musimy pozbyć się zielonej trawy i liści, a także zmienić ogólny klimat ujęcia. Następnie można dodać małą zadymkę śnieżną, pokrywającą wszystko grubą czapą śniegu. Jest to prosta technika korzystająca z kilku typowych funkcji Photoshopa. Wynik końcowy jest jednak zaskakujący.

Potrzebujemy zdjęcia z zimową scenerią, a dostępna fotografia przedstawia krajobraz w lecie. Aby zmienić porę roku, musimy pozbyć się zielonej trawy i liści, a także zmienić ogólny klimat ujęcia. Następnie można dodać małą zadymkę śnieżną, pokrywającą wszystko grubą czapą śniegu. Jest to prosta technika korzystająca z kilku typowych funkcji Photoshopa. Wynik końcowy jest jednak zaskakujący.

1. Najpierw musimy wygenerować warstwę śniegu pokrywającą grunt i drzewa. Wybieramy narzędzie Eyedropper i klikamy zdjęcie, aby uzyskać próbkę zielonego koloru. Musimy teraz dokonać zaznaczenia na podstawie dystrybucji tego koloru w całym obrazie. Wybieramy polecenie Select: Color Range. Suwak Fuzziness ustawiamy na 132 i wybieramy opcję Sampled Color z listy Select, a następnie klikamy przycisk OK.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć1.Kliknij, aby powiększyć1.

2. Dodajemy nową warstwę i nadajemy jej nazwę Snow. Aby utworzyć efekt śniegu, musimy wypełnić aktywne zaznaczenie kolorem białym. Wybieramy polecenie Edit: Fill i wybieramy ten kolor dla opcji Contents. Naciskamy klawisze Control-D (z-D), aby anulować zaznaczenie. Na palecie Layers zmieniamy tryb mieszania warstwy Snow na Hard Light.

2.Kliknij, aby powiększyć2.3.Kliknij, aby powiększyć3.

3.Zdjęcie powinno być trochę zimniejsze. Tworzymy kolejną warstwę, nazywamy ją Gradient i klikamy przełącznik koloru pierwszego planu, wybierając mocny kolor niebieski, wpadający w fiolet.

4.Kliknij, aby powiększyć4.5.Kliknij, aby powiększyć5.

Wybieramy narzędzie Gradient, klikamy Gradient Picker i wybieramy ustawienie Foreground To Transparent. Klikamy przyciskiem myszy na dole zdjęcia i przeciągamy pionowo w górę. Ustawiamy tryb mieszania dla tej warstwy na Hue, a jej przezroczystość na 80 procent.

4.Nadszedł czas na dodanie śniegu.

Tworzymy kolejną warstwę o nazwie Snowfall. Wypełniamy warstwę szarym kolorem z ustawieniem 50 proc., wybierając polecenie Edit: Fill: Contents: 50 proc. Grey.

6.Kliknij, aby powiększyć6.7.Kliknij, aby powiększyć7.

Aby rozpocząć tworzenie zadymki śnieżnej, musimy dodać trochę losowych zniekształceń na tej warstwie. Naciskamy klawisz D, aby powrócić do domyślnych kolorów,a następnie wybieramy polecenie Filter: Noise: Add Noise.

5.W oknie dialogowym Add Noise przeciągamy suwak Amount na 50 proc.

Wybieramy opcję Gaussian i zaznaczamy pole wyboru Monochromatic, a następnie klikamy przycisk OK. Ponieważ uzyskany efekt jest zbyt drobny, stosujemy efekt Filter: Blur: Gaussian Blur dla tej warstwy. Opcję Blur Radius musimy ustawić na 5 pikseli.

6.Teraz konieczne jest dostosowanie kontrastu zdjęcia za pomocą polecenia Image: Adjustments: Levels.

8.Kliknij, aby powiększyć8.9.Kliknij, aby powiększyć9.

W oknie dialogowym Levels przeciągamy znacznik punktu bieli w lewą stronę, tak aby znalazł się poniżej szczytu na histogramie.

Następnie przeciągamy znacznik punktu czerni, tak by praktycznie zniknął za znacznikiem punktu bieli. Klikamy przycisk OK.

7.Tryb mieszania warstwy Snowfall ustawiamy na Screen i zmniejszamy jej przezroczystość do 50 proc., dzięki czemu krajobraz będzie widoczny nawet pomimo padającego śniegu. Aby rozmyć delikatnie śnieg i nadać mu wrażenie ruchu spowodowanego wiatrem, wybieramy polecenie Filter: Blur: Motion Blur. Opcję Angle ustawiamy na 65 stopni, a Distance na 13 pikseli.

8.Teraz możemy dodać trochę dużych płatków śniegu. Duplikujemy warstwę Snowfall (klawisze Control-J lub z-J) i wybieramy polecenie Edit: Transform: Flip Horizontal. Używamy narzędzia Zoom do pomniejszenia zdjęcia i wybieramy polecenie Image: Transform: Scale. Klikamy ikonę z łańcuchem na pasku Options, aby zablokować proporcje, a następnie przeciągamy narożny uchwyt do zewnątrz. Naciśnięcie klawisza Enter potwierdza transformację.

9.Wybieramy zduplikowaną warstwę Snowfall i wybieramy polecenie Filter: Blur: Motion Blur. Aby śnieg poruszał się w innym kierunku, ustawiamy Angle na -59 stopni, a Distance na 31. Jeśli krajobraz nie jest zbyt dobrze widoczny, modyfikujemy delikatnie ustawienia przezroczystości obydwu warstw Snowfall.