Firefox - krótki przewodnik

Mozilla Firefox zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników Macintoshy. Przyczyn tego jest kilka - program jest szybki, dostępny za darmo i elastyczny, a do tego w polskiej wersji językowej w ciągu kilku dni od pojawienia się nowej wersji. Warto również wspomnieć o wygodnym blokowaniu wyskakujących okien. Interfejs Firefoksa jest bardzo prosty, ale można go w prosty sposób zmodyfikować, dodając nowe rozszerzenia i zmieniając wygląd. Wszystkie przedstawione tu porady zostały przetestowane w programie Firefox 1.0.6, ale powinny działać również w nowszych wersjach.

Mozilla Firefox zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników Macintoshy. Przyczyn tego jest kilka - program jest szybki, dostępny za darmo i elastyczny, a do tego w polskiej wersji językowej w ciągu kilku dni od pojawienia się nowej wersji. Warto również wspomnieć o wygodnym blokowaniu wyskakujących okien. Interfejs Firefoksa jest bardzo prosty, ale można go w prosty sposób zmodyfikować, dodając nowe rozszerzenia i zmieniając wygląd. Wszystkie przedstawione tu porady zostały przetestowane w programie Firefox 1.0.6, ale powinny działać również w nowszych wersjach.

Korzystanie z kart

Podobnie jak większość nowoczesnych przeglądarek, Firefox umożliwia otwieranie wielu stron WWW na kartach w pojedynczym oknie. Program zapewnia również pewne narzędzia do nawigacji po kartach, o których wielu użytkowników zapomina:

Zobacz również:

- Aby przejść do następnej karty, naciśnij klawisze Control-Page Down lub Control-Tab. Aby przejść do poprzedniej karta, użyj klawiszy Control-Page Up lub Control-Shift-Tab.

- Aby szybko zapisać adresy wszystkich otwartych kart, wybierz polecenie Bookmarks: Bookmark This Page (lub naciśnij klawisze z-D), a następnie zaznacz opcję Bookmark All Tabs In A Folder, wprowadź nazwę i kliknij przycisk Add. Firefox utworzy folder zakładek z użyciem podanej nazwy. Aby otworzyć wszystkie zakładki, przejdź do tego folderu w menu Bookmarks i wybierz polecenie Open In Tabs.

- Firefoksa można skonfigurować w taki sposób, aby po kliknięciu przycisku Home otwierał wiele stron internetowych na oddzielnych kartach. W tym celu otwórz te strony, przejdź do preferencji przeglądarki, kliknij ikonę General i zaznacz opcję Use Current Pages w sekcji Home Page.

Wpisywanie i wyszukiwanie

Szybkie szukanie Wpisanie tekstu na pasku wyszukiwania Firefoksa powoduje natychmiastowe podświetlenie odpowiedniego ciągu na stronie internetowej.Kliknij, aby powiększyćSzybkie szukanie Wpisanie tekstu na pasku wyszukiwania Firefoksa powoduje natychmiastowe podświetlenie odpowiedniego ciągu na stronie internetowej.Aby szybko znaleźć tekst na bieżącej stronie, należy nacisnąć klawisze z-F (podobnie jak w większości aplikacji na Maca) lub klawisz / (ukośnik). Spowoduje to pojawienie się paska wyszukiwania na dole okna (patrz zrzut: "Szybkie szukanie"). Wpisany tekst zostanie podświetlony na stronie. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć wyszukiwanie, można zaznaczyć opcję Find As You Type. W tym celu należy otworzyć preferencje przeglądarki, kliknąć ikonę Advanced i wybrać opcję Begin Finding When You Begin Typing w sekcji Accessibility.

Przypisanie słów kluczowych do zakładek

Jeśli używamy dużej liczby zakładek pogrupowanych w zagnieżdżonych folderach, szybkie wyszukanie określonej zakładki może być dość trudne. Aby tego uniknąć, można przypisać słowa kluczowe do często używanych zakładek. Załóżmy, że chcemy utworzyć skrót do witryny www.digit.pl. W tym celu wybieramy polecenie Bookmarks: Manage Bookmarks, zaznaczamy żądaną zakładkę i klikamy przycisk Properties na pasku narzędzi. W polu Keyword wprowadzamy krótki ciąg tekstowy (na przykład dig) i klikamy przycisk OK. Aby odwiedzić naszą witrynę internetową, wystarczy w pasku adresowym wpisać dig i nacisnąć klawisz Return.

Przypisywanie słów kluczowych do wyszukiwania

Klucz do wyszukiwarki Po przypisaniu słowa kluczowego do pola wyszukiwania na dowolnej stronie internetowej można wpisać wybrane słowo kluczowe i szukany ciąg w pasku adresowym Firefoksa.Kliknij, aby powiększyćKlucz do wyszukiwarki Po przypisaniu słowa kluczowego do pola wyszukiwania na dowolnej stronie internetowej można wpisać wybrane słowo kluczowe i szukany ciąg w pasku adresowym Firefoksa.Za pomocą słów kluczowych można także uprościć sposób wyszukiwania.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wyświetlić stronę zawierającą pole wyszukiwania, a następnie wybrać polecenie Add A Keyword For This Search z menu rozwijanego dla tego pola (patrz zrzut: "Klucz do wyszukiwarki"). W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę w polu Name i krótkie słowo kluczowe w polu Keyword, a następnie klikij przycisk Add. Od tej chwili do wyszukiwania za pomocą tej strony można użyć paska adresowego Firefoksa (a nie pola wyszukiwania) - wystarczy wprowadzić wybrane słowo kluczowe, a następnie szukane słowa lub frazę.

Firefox udostępnia także funkcję umożliwiającą wyszukiwanie słów na stronie http://Dictionary.com .

W tym celu należy wpisać w pasku adresowym słowo kluczowe dict, spację, a następnie szukane słowo. Po chwili w głównym oknie przeglądarki zostanie wyświetlona definicja szukanego słowa.

Zmiana kompozycji

Rozszerzenia (patrz ramka: "Rozszerzamy Firefoksa") umożliwiają dodawanie nowych funkcji do przeglądarki. Można także zmienić wygląd interfejsu tego programu, włącznie z ikonami, czcionkami, kolorami, kształtem przycisków i innymi elementami, takimi jak paski przewijania. Aby dodać nową kompozycję, należy wybrać polecenie Tools: Themses i kliknąć odsyłacz Get More Themes na dole okna. Wybór kompozycji jest ogromny, ale trzeba pamiętać, że część z nich jest przeznaczona tylko dla systemu Windows.

Kompozycje są instalowane w ten sam sposób co rozszerzenia. Aby uaktywnić wybraną kompozycję, należy kliknąć trzecią ikonę od lewej na dole okna Themes, a następnie uruchomić ponownie Firefoksa.

Mistrz klawiatury

Firefox zapewnia ogromną liczbę skrótów klawiaturowych, które umożliwiają surfowanie po Sieci bez użycia myszy. Wiele z tych skrótów nie jest widoczna w menu programu. Aby uzyskać ich pełną listę, należy przejść na stronę http://www.mozilla.org/support/firefox/keyboard/ .