Odkrywamy Sieć na nowo

Mogłoby się wydawać, że po upływie 15 lat od powstania koncepcji witryny internetowej wiemy już wszystko o surfowaniu po Sieci. Nie jest to jednak prawda. Przede wszystkim dlatego że przeglądarki stają się coraz lepsze i bardziej rozbudowane. W tym artykule podamy wskazówki umożliwiające pełne wykorzystanie przeglądarek Safari i Firefox. Przedstawimy również pewne niedrogie i bezpłatne narzędzia służące do tworzenia witryn internetowych.

Mogłoby się wydawać, że po upływie 15 lat od powstania koncepcji witryny internetowej wiemy już wszystko o surfowaniu po Sieci. Nie jest to jednak prawda. Przede wszystkim dlatego że przeglądarki stają się coraz lepsze i bardziej rozbudowane. W tym artykule podamy wskazówki umożliwiające pełne wykorzystanie przeglądarek Safari i Firefox. Przedstawimy również pewne niedrogie i bezpłatne narzędzia służące do tworzenia witryn internetowych.

Sekrety Safari 2.0

Skąd się tu wziąłeś Pole Spotlight Comments w oknie Info pozwala szybko sprawdzić źródło pliku pobranego z Internetu.Kliknij, aby powiększyćSkąd się tu wziąłeś Pole Spotlight Comments w oknie Info pozwala szybko sprawdzić źródło pliku pobranego z Internetu.Najnowsza wersja Safari, czyli przeglądarki internetowej rozwijanej przez Apple'a, zapewnia wiele nowych i przydatnych funkcji. Również Firefox cieszy się coraz większą popularnością wśród użytkowników Macintoshy, głównie dzięki możliwości dostosowania go do własnych potrzeb.

Zobacz również:

Użytkownicy Macintoshy mają całkiem spory wybór przeglądarek internetowych, ale i tak większość z nich decyduje się na korzystanie z Safari, które jest instalowane wraz z systemem operacyjnym. Jednak nawet tak dobry program można rozszerzyć o nowe funkcje, które przedstawiamy w ramce: "Rozszerzamy Safari".

Wysyłanie stron internetowych

Przed pojawieniem się Mac OS-a X 10.4 nie była dostępna żadna prosta metoda wysłania komuś odsyłacza do strony internetowej. Oznaczało to konieczność skopiowania adresu URL, przełączenia do używanego programu pocztowego, utworzenia nowej wiadomości i wklejenia do niej adresu URL. Pewnym rozwiązaniem tego problemu były specjalne skrypty JavaScript, ale większość użytkowników nie miała o tym pojęcia.

Safari 2.0 znacznie upraszcza ten proces. Po wyświetleniu interesującej strony można nacisnąć klawisze z-shift-I lub wybrać z menu polecenie File: Mail Link To This Page. Spowoduje to otwarcie domyślnego programu pocztowego i utworzenie nowej wiadomości e-mail zawierającej adres URL oraz tytuł strony w polu tematu. Po dodaniu adresu odbiorcy można błyskawicznie wysłać wiadomości. Użytkownicy programu Apple Mail mogą także wysyłać treść całej strony. Do tego celu służy skrót klawiaturowy z-I lub polecenie File: Mail Contents Of This Page. Wydaje się jednak, że pierwsza metoda jest wygodniejsza, gdyż unikamy w ten sposób wysyłania ogromnej wiadomości zawierającej obrazki i odsyłacze.

Dodawanie zdjęć z Internetu do programu iPhoto

Wszystkie wiadomości Aby wyświetlić wiele wątków w pojedynczym oknie, należy zgromadzić je w wybranym folderze i wybrać polecenie View All RSS Articles.Kliknij, aby powiększyćWszystkie wiadomości Aby wyświetlić wiele wątków w pojedynczym oknie, należy zgromadzić je w wybranym folderze i wybrać polecenie View All RSS Articles.Jeśli w czasie surfowania po sieci napotkamy interesujące zdjęcie lub obrazek, możemy szybko zapisać jego kopię w programie iPhoto. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy (lub kliknąć z naciśniętym klawiszem Ctrl) i wybrać polecenie Add Image To iPhoto Library. Spowoduje to natychmiastowe dodanie obrazu do biblioteki iPhoto. Jeśli naciśniemy dodatkowo klawisz Option, uzyskamy możliwość wybrania miejsca zapisu obrazka.

Zapisanie na później

W starszych wersjach Safari wybranie opcji zapisu strony internetowej powodowało zapisanie tylko kodu źródłowego HTML. Na szczęście Apple naprawił tę funkcję w Safari 2.0. Teraz polecenie Save As zawiera opcję Web Archive, za pomocą której można zachować praktycznie całą zawartość strony, włącznie z obrazami.

Przeszukiwanie historii

Do tej pory wyszukiwanie w widoku Bookmarks powodowało zwrócenie wyników zarówno z zakładek, jak i z historii. W Safari 2.0 można określić sposób przeszukiwania, wybierając tylko jedną z tych grup. Aby przeszukać tylko historię, należy wybrać polecenie Bookmarks: Show All Bookmarks (lub kliknąć ikonę zakładki na pasku Bookmarks), a następnie kliknąć pozycję History w panelu Collections po lewej stronie. Teraz wystarczy kliknąć ikonę z lupą obok pola wyszukiwania na dole okna, ustawić menu rozwijane na In History, wprowadzić słowo kluczowe i nacisnąć klawisz Return. Tę samą procedurę można powtórzyć, aby przeszukać określoną kolekcję zakładek. Niestety, Safari nie umożliwia przeglądania zawartości witryn w historii - informacje są wyszukiwane tylko w dwóch wyświetlanych kolumnach, czyli Bookmark i Address. Do przeszukiwania zawartości odwiedzonych stron internetowych można użyć programu HistoryHound firmy St. Clair Software (20 USD, http://www.stclairsoft.com ).

Sprawdzanie pochodzenia pobranego pliku

Aby sprawdzić, z jakiej witryny pobrano określony plik, należy zaznaczyć go w Finderze i wybrać polecenie File: Get Info (lub nacisnąć klawisze z-I). Zostanie wyświetlone okno Info zawierające pole Spotlight Comments, w którym znajduje się adres URL oryginalnej strony (patrz zrzut: "Skąd się tu wziąłeś").

Importowanie zakładek z innych przeglądarek

Aby zaimportować zakładki z innej przeglądarki, takiej jak OmniWeb, Firefox lub Internet Explorer, wystarczy wybrać polecenie File: Import Bookmarks, przejść do pliku zakładek wybranej przeglądarki i kliknąć przycisk Import.

Po zakończeniu procesu importowania Safari przełączy się do widoku Bookmarks, w którym pojawi się nowa kolekcja zakładek o nazwie Imported <data>, zawiera ona wszystkie zaimportowane zakładki. Można przenieść je do własnych folderów lub na pasek Bookmarks w Safari.

Największy problem sprawia zwykle znalezienie pliku zakładek do zaimportowania. Jeśli używana jest przeglądarka Internet Explorer, odpowiedni plik nosi nazwę Favorites.html i znajduje się w teczce /nazwa_użytkownika/Library/Preferences/Explorer. W przypadku Firefoksa należy znaleźć plik bookmarks.html w teczce /nazwa_użytkownika/Library/Application Support/Firefox/Profiles/ciąg.default, gdzie ciąg to losowy ciąg znaków, który różni się dla każdego użytkownika. Z kolei plik zakładek programu OmniWeb nosi nazwę Bookmarks.html i znajduje się w teczce /nazwa_użytkownika/Library/Application Support/OmniWeb.

Łączenie wątków RSS

Nowe funkcje wyświetlania wiadomości w formacie RSS umożliwiają wygodne śledzenie ulubionych witryn. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że możliwe jest wyświetlanie wielu wątków RSS w pojedynczym oknie.

W tym celu należy utworzyć nowy folder na pasku Bookmarks, nadając mu dowolną nazwę. Następnie trzeba otwierać kolejno wątki RSS, dodając ich zakładki do nowego folderu zakładek.

Ta operacja jest wykonywana jednorazowo. Po jej zakończeniu wystarczy kliknąć folder na pasku Bookmarks i wybrać w menu polecenie View All RSS Articles (patrz zrzut: "Wszystkie wiadomości"). Wszystkie wiadomości z poszczególnych źródeł zostaną wyświetlone w pojedynczym oknie. Do ich filtrowania służą opcje znajdujące się po prawej stronie tego okna.

Tworzenie dostosowanych wycinków

Po wyświetleniu wątku RSS lub grupy takich wątków można użyć polecenia Search Articles do wyszukania wszystkich artykułów zawierających określone słowo lub frazę. Dodatkowo można utworzyć zakładkę dla wyników tego wyszukiwania, które będą aktualizowane na bieżąco. Program Safari będzie automatycznie śledził wybrane wątki, wyszukując nowe artykuły zawierające wybrane słowa kluczowe. Użytkownik zostanie poinformowany o pojawieniu się nowych wiadomości.

Wyłączenie wyświetlania plików PDF

Kliknięcie odsyłacza do dokumentu PDF powoduje automatyczne załadowanie tego dokumentu w bieżącym oknie Safari 2.0. Może to być czasochłonne, jeśli plik jest bardzo duży. Czasami też chcemy zapisać plik na dysku, a nie wyświetlać natychmiast w przeglądarce.

Na szczęście można zmienić domyślne zachowanie Safari z czasów wersji 1.0, dzięki czemu pliki PDF będą automatycznie zapisywane w teczce z plikami pobranymi z Internetu. Dlatego należy zamknąć Safari, otworzyć Terminal i wpisać następującą komendę:

defaults write com.apple.Safari WebKitOmitPDFSupport -bool -YES

Po naciśnięciu klawisza Return i ponownym uruchomieniu przeglądarki wszystkie pliki PDF będą zapisywane na dysku twardym. Aby przywrócić dotychczasowe zachowanie Safari, należy w powyższej komendzie podać słowo NO zamiast YES.