Ożywić kolor

Oszałamiająco nasycone kolory robią wrażenie. Pomimo tego, że często z rzeczywistoćcią nie mają wiele wspólnego, to chętnie widzielibyśmy kilka takich ujęć w rodzinnym albumie.

Oszałamiająco nasycone kolory robią wrażenie. Pomimo tego, że często z rzeczywistoćcią nie mają wiele wspólnego, to chętnie widzielibyśmy kilka takich ujęć w rodzinnym albumie.

Programy do edycji zdjęć oferują wiele możliwości "podciągania" koloru, począwszy od prostego wzmocnienia saturacji, na skomplikowanych metodach stosowanych przez profesjonalistów kończąc. My pokażemy, jak wzmocnić kolory, używając kanałów kontrolujących przedziały kolorystyczne w systemie barwnym LAB. Metoda ta pozwala ożywić kolor selektywnie oraz przytłumić go w miejscach, gdzie uważamy, że jest on zbyt intensywny. Efekty zależne są oczywiście od materiału wyjściowego - im bardziej na zdjęciu kolory są zbliżone do naturalnych, tym osiągniemy lepsze wyniki.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyćWiększość producentów cyfrówek kładzie ogromny nacisk na to, by produkowane aparaty oddawały barwy w sposób jak najbardziej naturalny. Ewentualne przypadki przekłamań kolorystycznych starają się sprowadzić do minimum.

Wybierając aparat, dobrze jest sprawdzić, czy oprócz dużej matrycy i odpowiadającego nam zakresu ogniskowej rejestrowane przez cyfrówkę barwy wiernie oddają kolory rzeczywiste. Dlaczego? Stosunkowo prosto można "podkręcić" kolory, ale przywrócenie ich do stanu naturalnego nie jest najłatwiejszym zadaniem i zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. Dlatego sprzęt, który "przekłamuje" kolory jest urządzeniem zdecydowanie złym. Czasem jest jednak i tak, że gdy aparatowi przydarzy się jakaś "kolorystyczna wpadka", okazuje się, że zdjęcie, które teoretycznie jest błędne, sprawia nam wiele radości i chętnie umieszczamy je w swoich fotograficznych zbiorach. Wszystkim czytelnikom, którzy kochają "dzikie" kolory, a posiadają sprzęt, który odwzorowuje barwy w sposób poprawny - wychodzimy naprzeciw i proponujemy "zabawę w szalone kolory" w edytorze graficznym. W ten sposób nawet najspokojniejszemu zdjęciu można nadać oszałamiającego wyrazu.

Kliknij, aby powiększyć1 Kopiujemy tło

Otwieramy zdjęcie. W oknie warstw przeciągamy tło (zdjęcie bazowe) nad ikonkę nowej warstwy znajdującą się na dole okna i kopiujemy je. Stworzyliśmy nową warstwę, na której będziemy od tej chwili pracować.

Kliknij, aby powiększyć2 Tryb mieszania warstwy

W górnej części okna warstw rozwijamy listę z dostępnymi trybami mieszania warstwy (Blending Mode) i zmieniamy tryb jej mieszania z domyślnie ustawionego trybu Normal na Soft Light.

Kliknij, aby powiększyć3 System barwny LAB

Z menu Image -> Mode -> wybieramy LAB. W oknie, które się pojawi, zapytani czy zamierzamy spłaszczyć obrazek, zaznaczamy opcję Don't flatten, gdyż warstwy będą nam jeszcze potrzebne.

Kliknij, aby powiększyć4 Wzmacniamy kolory

Klikając zakładkę Channels (Kanały), wyświetlamy dostępne w systemie LAB kanały. Klikamy w kanał A. Nasz obraz jest teraz w odcieniach szarości. Za pomocą skrótu Crtl +L wywołujemy okno poziomów i przesuwając suwaki od brzegów ku środkowi podciągamy kontrasty na tyle, na ile jest to konieczne. Następnie czynność tę powtarzamy dla kanału B.

Kliknij, aby powiększyć5 Oceniamy efekty

By ocenić efekty wzmacniania przedziałów kolorystycznych na kanałach A i B, a także by zobaczyć nasze zdjęcie z powrotem w kolorze, powracamy do głównego kanału LAB. Aby to zrobić, należy użyć skrótu Crtl + ~ .

Kliknij, aby powiększyć6 Powracamy do RGB

Gdy efekty nałożone przez nas uznamy za zadowalające, powrócimy do systemu barwnego RGB. Z menu Image -> Mode wybieramy RGB. W oknie, które pojawi się z pytaniem, czy spłaszczyć obrazek, klikamy Don't flatten.

Kliknij, aby powiększyć7 Rozmywamy

Z menu wybieramy Filters -> Blur -> Gaussian Blur. W zależności od tego, jak wygląda zdjęcie, na którym pracujemy, w oknie filtra Gaussian Blur dobieramy wartość parametru Radius. W naszym przykładzie parametr Radius ustaliliśmy na ok. 3 piksele.

Kliknij, aby powiększyć8 Tony kolorystyczne

Postanowiliśmy zmienić nieco odcień zieleni i tony kolorystyczne na naszej fotografii. Z menu wybieramy Image -> Adjustment -> Hue/Saturation. W oknie, które się pojawi, operując suwakiem Hue, zmieniamy rozpiętość tonalną kolorów na zdjęciu. Okno Hue/Saturation wywołać możemy również skrótem Crtl + U.

Kliknij, aby powiększyć9 Ostatnie poprawki

Jeśli okaże się, że efekt przez nas osiągnięty jest zbyt intensywny, możemy go nieco zredukować poprzez siłę krycia warstwy z kolorami. W oknie warstw przesuwamy suwak Opacity (Krycie) w lewą stronę. W naszym przykładzie siłę działania warstwy zmniejszyliśmy na 79%. Spłaszczamy i zapisujemy obrazek.

Wskazówka

Interesujące nas kanały A i B odpowiedzialne są za zmianę koloru w konkretnych przedziałach kolorystycznych. Kanał A odpowiedzialny jest za zmianę koloru pomiędzy zielenią i magentą (purpurą), a kanał B za zmianę koloru pomiędzy niebieskim i żółtym. Wzmacniając poziomy (Levels) w tych kanałach, wzmacniamy kolory w odpowiednich przedziałach kolorystycznych, dlatego to, na ile podniesiemy poziomy, jest sprawą indywidualną i zależy głównie od wyjściowych kolorów fotografii, na której pracujemy.

Czego uczymy

  • Wzmacniania kolorów przy użyciu kanałów w systemie LAB

  • Poziom trudności: średnio zaawansowany

  • Potrzebne umiejętności: znajomość edytora graficznego

  • Program: Adobe Photoshop 7

  • Sprzęt: komputer