Zautomatyzuj sobie pracę

Chyba każdy użytkownik Macintosha słyszał o makrach, skryptach AppleScript i innych sztuczkach, która pomagają zaoszczędzić czas. Często brakuje jednak czasu na przyswojenie sobie takich metod? Na szczęście może w tym pomóc Automator - nowe narzędzie w systemie Mac OS-a X 10.4.

Chyba każdy użytkownik Macintosha słyszał o makrach, skryptach AppleScript i innych sztuczkach, która pomagają zaoszczędzić czas. Często brakuje jednak czasu na przyswojenie sobie takich metod? Na szczęście może w tym pomóc Automator - nowe narzędzie w systemie Mac OS-a X 10.4.

Użycie Automatora jest bardzo proste, gdyż wymaga tylko podzielenia zadania na poszczególne kroki. Z jego pomocą można utworzyć kopię zapasową nowych zdjęć i zapisać ją na płycie CD, utworzyć album fotograficzny, wysłać plik pocztą elektroniczną, a nawet konwertować pliki do różnych formatów. W ten sposób wszystkie nudne, powtarzające się czynności będą wykonywane przez osobistego robota.

Zobacz również:

Naucz się podstaw

Jedna z najciekawszych nowych technologii w Tygrysie - Automator - pozwala nauczyć komputer wykonywania typowych procedur. Oczywiście komputer nie stworzy za nas nowego projektu, który miał być gotowy na wczoraj, ale uzyska swego rodzaju autonomię. Kiedy Macintosh nauczy się coś robić, może wielokrotnie powtarzać tę czynność po naciśnięciu klawisza - a nawet bez potrzeby naciskania czegokolwiek.

Apple zaprojektował Automatora w taki sposób, aby możliwe było użycie go przez niemal każdą osobę, nawet taką, która nie ma żadnego doświadczenia w programowaniu.

Wprowadzenie

Automator jest ściśle powiązany z Tygrysem, co oznacza, że można go użyć do wykonywania zadań związanych z większością aplikacji i usług systemowych. Aby nauczyć komputer nowych sztuczek, wystarczy uruchomić program Automator, który zwykle znajduje się w teczce Applications. Procesy wykonywane przez Automatora są nazywane przepływami. Poniżej przedstawiono ogólny sposób tworzenia przepływu:

- Zastanowimy się nad procesem, który zostanie zautomatyzowany i podzielimy go na sekwencje pojedynczych kroków.

- Wybierzemy żądane akcje z rozbudowanej listy akcji obsługiwanych przez Automatora.

- Rozmieścimy akcje w odpowiedni sposób, co przypomina łączenie klocków lego. Po uruchomieniu przepływu wykonywane są kolejne akcje, począwszy od góry listy, aż do jej dołu.

Tworzenie nowego przepływu

NASA udostępniła świetną witrynę internetową o nazwie Astronomy Picture of the Day (APOD, http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ ), w której każdego dnia jest wyświetlane inne zdjęcie związane z astronomią. Może to być zdjęcie głębokiej przestrzeni kosmicznej, wykonane radioteleskopem, obraz wysłany przez próbnik, a nawet archiwalne zdjęcie z czasów statków kosmicznych Gemini i Apollo. Kolekcję zdjęć APOD można wykorzystać na przykład w celu wyświetlania na biurku lub jako wygaszacz ekranu. Dlatego też postanowiłem utworzyć przepływ Automatora, który będzie pobierał aktualne zdjęcie APOD, zapisywał je w teczce z obrazami wygaszacza ekranu, a następnie ustawiał je jako obrazek biurka.

Rozpoczynamy tworzenie przepływu Po lewej stronie okna Automatora są wyświetlane wszystkie akcje pogrupowane według aplikacji. W panelu na dole okna jest przedstawiany opis zaznaczonej akcji.Kliknij, aby powiększyćRozpoczynamy tworzenie przepływu Po lewej stronie okna Automatora są wyświetlane wszystkie akcje pogrupowane według aplikacji. W panelu na dole okna jest przedstawiany opis zaznaczonej akcji.Krok 1 Wybieramy polecenie New z menu File Automatora, aby utworzyć pusty przepływ (patrz zrzut: "Rozpoczynamy tworzenie przepływu"). Po lewej stronie ekranu jest dostępna lista akcji. W kolumnie Library są przedstawione wszystkie aplikacje obsługiwane przez Automatora. Kliknięcie jednej z nich spowoduje wyświetlenie listy akcji dla tej aplikacji w kolumnie Action. Aby uzyskać opis danej akcji w panelu na dole ekranu, wystarczy kliknąć żądaną pozycję.

Krok 2 Pierwszą czynnością powinno być pobranie aktualnego zdjęcia z witryny APOD. Jest to oczywiście zadanie dla przeglądarki Apple Safari.

Kliknięcie pozycji Safari w kolumnie Library spowoduje wyświetlenie listy wszystkich akcji, które mogą być wykonywane przez przeglądarkę. Wydaje się, że w naszym przypadku najbardziej będzie przydatna akcja Get Image URLs From Webpage, która gromadzi adresy URL obrazów na wybranej stronie internetowej.

Krok 3 Przeciągniemy akcję Get Image URLs From Webpage do obszaru przepływu po prawej stronie okna. Spowoduje to utworzenie nowej akcji i wyświetlenie czerwonego napisu "URLs" na jej górze.

Oznacza to, że należy podać adres URL istniejącej strony internetowej, aby akcja mogła wykonać swoje zadanie.

W tym celu potrzebna jest akcja Get Specified URLs.

Krok 4 Przeciągniemy akcję Get Specified URLs na górę przepływu.

Nie wymaga ona żadnych danych wejściowych z innej akcji.

Krok 5 Teraz należy wskazać adres strony WWW dla akcji Get Specified URLs. Klikniemy dwukrotnie pole Address tej akcji i wpiszemy adres strony Astronomy Picture of the Day: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ .

Akcja ta przekazuje dalej adres URL przechwyconej strony, co jest potrzebne dla akcji Get Image URLs From Webpage.

Gdyby przerwać w tym momencie tworzenie przepływu, moglibyśmy uzyskać adres WWW każdego obrazu JPEG na stronie APOD. To jednak za mało, gdyż przepływ musi pobierać obrazy z listy na komputer.

Krok 6 Przeciągniemy akcję Safari Download URLs na dół przepływu. Akcja ma tylko jedno ustawienie, a mianowicie miejsce zapisu pobranego pliku. Z menu rozwijanego wybieramy teczkę Pictures lub utworzymy nową teczkę, w której będą zapisywane nowe obrazy.

Krok 7 Teraz musimy znaleźć sposób ustawiania obrazka biurka. Ale której aplikacji użyć do tego celu?

Czy jest to zadanie Findera, a może raczej iPhoto? Na szczęście Automator korzysta z technologii wyszukiwania Spotlight, dzięki czemu można to szybko sprawdzić.

Zaznaczamy pozycję Applications w oknie Library, klikamy pole wyszukiwania i wpisujemy słowo desktop. Na górze listy Action pojawi się akcja Set the Desktop Picture. Przeciągniemy ją na dół przepływu.

W ten sposób zakończyliśmy tworzenie pierwszego przepływu (patrz zrzut: "Gotowy przepływ").

<hr size=1 noshade>Anatomia akcji

Kliknij, aby powiększyćAby tworzyć poprawne przepływy Automatora, warto dokładnie poznać standardowy interfejs użytkownika wszystkich akcji. Akcje są podzielone na kilka sekcji, które przedstawiono poniżej:

  • Górna sekcja W tym miejscu znajduje się liczba określająca kolejność wykonywania akcji w przepływie, nazwa akcji oraz przycisk zamykania. Kliknięcie tego przycisku powoduje usunięcie akcji z przepływu.
  • Środkowa sekcja W tym miejscu można dostosować ustawienia akcji, które decydują o jej działaniu. Można także wprowadzać informacje wymagane do wykonania akcji, na przykład akcja drukująca dokument wymaga określenia drukarki.
  • Dolna sekcja Kliknięcie trójkącika rozwijania obok napisu Options pozwala wyświetlić dodatkowe ustawienia, które określają informacje wyświetlane dla użytkownika. Niektóre przepływy działają w sposób niewidoczny, podczas gdy inne wyświetlają okno stanu na przykład w celu przedstawienia informacji o drukowaniu czegoś.

    Najczęściej występująca opcja to Show Action When Run. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przerwanie wykonywania przepływu i przedstawienie ustawień niestandardowych z środkowej sekcji. Użytkownik może dokonać zmiany tych ustawień przed kliknięciem przycisku Continue i kontynuowaniem przepływu.

  • Przekazywanie informacji Automator wykonuje przepływ począwszy od akcji znajdującej się na górze i przechodząc przez poszczególne akcje aż do samego dołu. Większość akcji pobiera dane wejściowe z poprzedniej akcji i przekazuje dane wyjściowe do następnej akcji. Każda akcja może mieć tylko jeden typ danych wejściowych i jeden typ danych wyjściowych. Typ danych wyjściowych akcji musi być zgodny z typem danych wejściowych następnej akcji w przepływie. Jeżeli tak nie jest (na przykład użytkownik próbuje przesłać piosenkę z biblioteki iTunes do programu TextEdit w celu wydrukowania), Automator oznacza nieprawidłowe wejście akcji kolorem czerwonym.
<hr size=1 noshade>