Bąbelki i promile

Korzystając z okazji, jaką jest zbliżający się Nowy Rok, dzisiejsze warsztaty poświęcimy pędzeniu ''kreatywnego wspomagacza''.

Korzystając z okazji, jaką jest zbliżający się Nowy Rok, dzisiejsze warsztaty poświęcimy pędzeniu 'kreatywnego wspomagacza'.

Kliknij, aby powiększyćZaczynamy od narysowania kształtu butelki. Aby mieć pewność, że będzie ona symetryczna, rysujemy jedną jej połowę, po czym odbijamy ją w poziomie (w czym przyda się uruchamiane skrótem (o) narzędzie Reflect) 1. Na tym etapie jest istotne, by odbijanie odbywało się dokładnie względem jednego z węzłów kontrolnych (dolnego albo górnego), co umożliwi nam zespawanie nachodzących na siebie węzłów, a w efekcie uproszczenie całej figury.

Zobacz również:

Nie jest to co prawda działanie konieczne, niemniej wyrabia bardzo przydatny nawyk upraszczania, szczególnie w pracy ze skomplikowanymi kształtami.

Wśród Anglosasów powszechne jest powiedzenie KISS, który to akronim oznacza "Keep It Simple, Stupid" - i jako taki nie wymaga raczej tłumaczenia.

1Kliknij, aby powiększyć1Po uzyskaniu odbicia kształtu butelki zaznaczamy narzędziem Direct selection (a) "punkt odbicia" i skrótem Ctrl+j łączymy dwa węzły kontrolne znajdujące się w tym miejscu. Zapytani przez program, jakiego typu węzeł chcemy otrzymać, wybieramy opcję Smooth i powtarzamy operację dla znajdującego się pośrodku szyjki węzła górnego.

Gotowy kształt kopiujemy, wklejamy na nową warstwę i wyłączamy jej widoczność. Pozostały na ekranie obiekt konwertujemy na siatkę gradientu (Object: Create gradient mesh) i wstępnie cieniujemy ciemnymi odcieniami butelkowej zieleni.

Zrzut przedstawia tworzenie etykiety znajdującej się na szyjce butelki. Wykorzystujemy tu skopiowany przed chwilą kształt butelki, który za pomocą polecenia Intersect shape areas z palety Pathfinder przycinamy do kształtu narysowanego przy użyciu pióra.

Mając gotowy podstawowy kształt etykiety, przygotujemy jego część z marką producenta. Zaczynamy od połączenia ze sobą prostokąta i koła wycentrowanych względem siebie (zrzut 3, poz A-B). Następnie nożyczkami (c) rozcinamy obiekt dokładnie w połowie, korzystając z narzędzia Convert anchor points (Shift+c) modyfikujemy węzeł łączący koło z prostokątem (poz. C), tworzymy odbitą kopię otrzymanego kształtu i spawamy węzły kontrolne. Krok ostatni to przycięcie otrzymanego obiektu z utworzonym przed chwilą bazowym kształtem etykiety. Efekt tej operacji przedstawia poz. E zrzutu 3.

2Kliknij, aby powiększyć23Kliknij, aby powiększyć3

Tak przygotowanemu obiektowi nadajemy żółto-złoty gradient. Widoczny na zrzucie liściasty kształt to nic innego jak jeden z dostępnych wraz Illustratorem "gotowców". Korzystając z menu Window: Symbol libraries, wybieramy podmenu Decorative elements i z pojawiającej się na ekranie palety przeciągamy na obszar roboczy stosowny symbol.

Aby móc go w pełni edytować, posłużymy się komendą Object: Expand apperance, po czym używamy skrótu Ctrl+Shift+g do rozgrupowania obiektu. Następnie poleceniem Add to shape area z palety Pathfinder łączymy wszystkie obiekty w całość i w ten sposób otrzymujemy gotowy do użycia liść.

Etap ten kończymy, nadając liściowi kolor biały, redukując przezroczystość do 15-20 proc. i umieszczając go na kształcie, który został przed chwilą przygotowany.

Aby przygotować ścieżkę dla wzorku na etykiecie, można postąpić dwojako.

Pierwsza, najbardziej oczywista, metoda to narysowanie ścieżki piórem; ponieważ jest to jednak metoda obarczona marginesem błędu (niedokładność ludzkiej ręki), posłużymy się sposobem bezbłędnym. Poz. A zrzutu 5 przedstawia rozciętą nożycami (c) kopię kształtu etykiety. Aby otrzymać efekt widoczny w poz. B, usuwamy kształt zaznaczony na czerwono, zaś z kształtu czarnego usuwamy wypełnienie (najszybciej osiągamy to naciskając klawisz ukośnika / na klawiaturze), nadając przy tym jasnożółty kolor obrysu.

4Kliknij, aby powiększyć45Kliknij, aby powiększyć5

Obiekt z poz. C to wzór pędzla obrysu, jakim potraktujemy naszą ścieżkę (Pędzle obrysu zostały dokładnie omówione w Digicie 6/2005).

Przeciągamy go na paletę Brushes (F5), wybieramy opcję Pattern brush i po zaznaczeniu naszej ścieżki klikamy na palecie ikonę nowego pędzelka.

Zrzut 6 przedstawia gotową górną etykietę. Dodaliśmy do niej ozdobny napis "Illustrator" - czyli markę naszego trunku, dwie daty (1988 to rok wypuszczenia pierwszej wersji Illustratora) oraz typowy na ekskluzywnych butelkach napis - w naszym przypadku jest to "supreme sparkling pleasure".

Cień pod literami powstał wskutek dodania efektu Effect: Stylize: Drop shadow przy białym kolorze cienia, trybie mieszania ustawionym na Normal, kryciu 100 proc. i nieznacznym, ujemnym przesunięciu w płaszczyznach X i Y.

To jednak nie koniec pracy nad etykietą szyjki butelki - dodamy jeszcze wijący się po skosie szyjki napis. Pierwsza figura zrzutu 7 to zwykły prostokąt z dwoma białymi liniami oraz białym napisem "Illustrator", większym od tego prostokąta (nasz napis będzie się zawijał, zatem pewne jego części muszą być niewidoczne). Tak przygotowany obiekt pochylamy względem szyjki.

6Kliknij, aby powiększyć67Kliknij, aby powiększyć7