Quartz Composer Ukryta perła

Gdy Steve Jobs zapowiadał nowy system z serii Mac OS X o nazwie kodowej Tiger, zastrzegł, że nie jest w stanie przedstawić wszystkich jego funkcji i narzędzi, bo jest ich tak wiele. Odbiorcy przyjęli to ze zrozumieniem, jednak wielu z nich żałuje, że nie przybliżono im wtedy Quartz Composera, darmowego narzędzia deweloperskiego, dostarczanego z systemem Mac OS X v. 10.4 (Tiger) i przeznaczonego do obróbki algebraicznej oraz plastycznej danych graficznych.

Gdy Steve Jobs zapowiadał nowy system z serii Mac OS X o nazwie kodowej Tiger, zastrzegł, że nie jest w stanie przedstawić wszystkich jego funkcji i narzędzi, bo jest ich tak wiele. Odbiorcy przyjęli to ze zrozumieniem, jednak wielu z nich żałuje, że nie przybliżono im wtedy Quartz Composera, darmowego narzędzia deweloperskiego, dostarczanego z systemem Mac OS X v. 10.4 (Tiger) i przeznaczonego do obróbki algebraicznej oraz plastycznej danych graficznych.

Kliknij, aby powiększyćAplikacja w efektowny sposób łączy możliwości sterowania warstwami graficznymi systemu ze sprawdzonym w aplikacjach naukowych paradygmatem programowania wizualnego.

Zobacz również:

Apple deklaruje przeznaczenie tego narzędzia do eksperymentowania z najnowszymi technologiami graficznymi systemu Mac OS X, tworzenia kompozycji sterujących zawartością graficzną bez konieczności pisania kodu programu, a także do tworzenia wygaszaczy ekranowych i uzupełniania aplikacji pisanych w Xcode złożonymi formami graficznymi.

Pierwszy przykład

Quartz Composer występuje w systemie razem z zestawem narzędzi Xcode Tools. Po właściwym zainstalowaniu pakietu XCode w teczce Developer/Aplications/Graphics Tools znajdziemy program Quartz Composer.

Najlepiej jednak zajrzyjmy do licznych przykładów gotowych kompozycji, znajdujących się w teczce Developer/ Examples/Quartz Composer. Na początek warto prześledzić przykłady z dwóch teczek: Core Compositions i Motion Graphics Compositions. Wybierzmy kompozycję Cells.qtz. Podwójne kliknięcie w plik uruchomi program Quartz Composer. Widoczne powinno być okno Viewer (jeśli tak nie jest, wybierzmy opcję Edit/Show Viewer).

Kliknij, aby powiększyćKompozycja Cells.qtz jest dynamiczną prezentacją wirujących prostokątów na tle pływających sześciobocznych komórek. Ten rodzaj grafiki przypomina wygaszacz ekranu lub też wizualizację towarzyszącą muzyce w iTunes.

Podobna graficznie jest kompozycja Blue.qtz z teczki Motion Graphics Compositions, z tym że tam widzimy już kształty przestrzenne.

Inna kompozycja, Blury.qtz z teczki Motion Graphics Compositions, zawiera generowane obrazy kształtów rozmytych.

Następny przykład kompozycji to Rings.qtz, prezentujący przenikające się elipsy.

Oglądając pozostałe kompozycje, można zauważyć ich różnorodność. Cechami wspólnymi jest dynamizm i stosowanie zaawansowanej grafiki z wyraźnym wykorzystaniem technologii Core Image.

Kliknij, aby powiększyćWspaniała zabawa z programem wiąże się w znacznym stopniu z oryginalnym podejściem do tworzenia kompozycji wizualnych. Zanim spróbujemy sami taką kompozycję przygotować, spójrzmy z bliska na konstrukcję jednej z nich: Particle System.qtz, a przy okazji poznajmy interfejs programu:

Głównymi oknami programu są Editor, Inspector i Viewer. W oknie edytora zauważamy reprezentacje trzech modułów, składających się na kompozycję.

Widać, że kompozycja nie jest bardzo złożona.

Po lewej stronie okna edytora widzimy listę pozostałych dostępnych modułów ułożonych w Patch Library. To z tej listy będziemy przeciągać moduły na okno Editor. Okno Inspector pozwala poznać i zmieniać parametry wskazanego modułu, zaś okno Viewer prezentuje wynik wykonania kompozycji.

Kliknij, aby powiększyćW przedstawionym przykładzie są trzy moduły: Clear, Image Importer oraz Particle System, przy czym dwa ostatnie są połączone liniowym łącznikiem.

Przeanalizujmy i spróbujmy zmienić parametry modułów zaczynając od modułu Clear. Jego zasadniczym zadaniem jest wymazywanie bufora głębi renderowanego obrazu i wypełnianie przestrzeni zadanym kolorem. Jeśli tak jest, to można zmienić kolor tła naszej kompozycji. Wskażmy więc moduł Clear w kompozycji, wybierzmy Inspector, a w nim panel Input parameters.

Są tam tylko dwa parametry Enable (jeśli go wyłączymy, zobaczymy natychmiast wynik braku wymazywania bufora głębi renderowanego obrazu) oraz Clear Color - wybierając inny kolor zmienimy tło kompozycji.

Kliknij, aby powiększyćZobaczyliśmy, że zmiana parametrów modułów kompozycji wpływa na jej finalny wygląd. Zmiana, jakiej dokonaliśmy, odnosiła się do jednego elementu. Kluczową cechą kompozycji Quartz Composer jest jednak coś innego - łączenie działania modułów w szeregi, w ramach których przepływają informacje różnego typu. Przepływ widzimy w postaci łącznika pomiędzy modułami: Image Importer oraz Particle System. Pierwszy z nich zajmuje się, zgodnie z nazwą, importowaniem obrazu, do którego odnośnik może przekazać innym modułom - w tym przypadku modułowi Particle system. Łącznik, jak widzimy, łączy porty obu modułów opisane Image. Aby zobaczyć, co przekazywane jest z danego portu, wystarczy najechać nań myszą, a po chwili pojawi się odpowiednia informacja. Porty możemy w tej chwili, dla ćwiczenia, rozłączyć (za pomocą myszy, pociągając za port wejściowy, do którego łącznik prowadzi) i po zaobserwowaniu zmian połączyć je ponownie. Inspektor pozwoli zmienić ustawienia modułu Particle system np. Settings / number of particles z 512 na np. 20. Zmian parametrów wejściowych można dokonać też bezpośrednio na obrazie modułu - kliknijmy dwukrotnie w port Gravity i w przedstawione pole wpiszmy wartość np. "2", po czym naciśniemy Enter.

Dokonamy większych zmian w naszej kompozycji. Wprowadzimy nowy moduł: Image with String (wystarczy wyszukać w liście Patch Library moduł w kategorii Generator i przeciągnąć go na pole kompozycji - najlepiej po lewej stronie od pozostałych modułów. Widzimy, że moduł ma sześć portów wejściowych widocznych po lewej stronie i pięć portów wyjściowych po prawej.

Nazwa modułu sugeruje, że buduje on obrazy na podstawie tekstu.

Obecność portu wyjściowego Image potwierdza te przypuszczenia - przyłączymy go do portu wejściowego Image w Particle System. Po przyłączeniu widać, że cząsteczki emitowane przez kompozycję nie mają kształtu kulistego.

Najechanie na port wyjściowy modułu Image with String nie pokazuje też żadnego obrazu - nie podaliśmy tekstu! Wystarczy kliknąć w port wejściowy modułu Image with String i w polu tekstowym wpisać tekst, np. "Digit", po naciśnięciu klawisza Enter emiter cząsteczek emituje słowa.

Warstwy

Kliknij, aby powiększyćProgram Quartz Composer jest rodzajem programowalnej nakładki, która opiera swą siłę na potędze systemu Quartz, stanowiącego istotną warstwę systemu Mac OS X.

W Tigerze Quartz Etreme odpowiedzialny jest za wykorzystanie mocy nowoczesnych kart graficznych i zastosowanie ich wydolności do pracy z takimi warstwami graficznymi, jak OpenGL, QuickTime i Quartz3D, oraz łączenie ich z Quartz2D, wykorzystującym format PDF do efektywnego zarządzania oknami.

Można przypuszczać, że powstanie coraz więcej kompozycji o charakterze artystycznym lub naukowym. Geneza tego typu narzędzi leży w projektach badawczych, takich jak ConMan, Data Explorer, AVS i innych, które powstały na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Z drugiej strony, wśród wielu modułów programu znajdują się takie, które odnoszą się do rozproszonych źródeł informacji (dobry przykład zastosowania to wygaszacz ekranu prezentujący przekazy RSS).