Porady, wskazówki i podpowiedzi

Przedstawiamy kolejny zbiór porad, których nie można znaleźć na oficjalnej stronie Apple'a.

Przedstawiamy kolejny zbiór porad, których nie można znaleźć na oficjalnej stronie Apple'a.

Wyłączanie wibrującego alarmu

<strong>Wyłącz budzik </strong>Aby wyłączyć denerwujący dźwięk alarmów iCala, wystarczy kliknąć ikonę budzika i wybrać odpowiednią opcję.Kliknij, aby powiększyćWyłącz budzik Aby wyłączyć denerwujący dźwięk alarmów iCala, wystarczy kliknąć ikonę budzika i wybrać odpowiednią opcję.Program iCal może na wiele sposobów powiadamiać o nadchodzących wydarzeniach. Jeżeli z menu rozwijanego Alarm zostanie wybrana opcja Message lub Message With Sound, ikona programu będzie "podskakiwała" w doku, będzie słychać dźwięk alarmu (opcjonalnie), a także pojawi się mała ikona z budzikiem.

Tego typu alarmy stanowią świetne przypomnienie o nadchodzących zdarzeniach, ale efekty wizualne i dźwiękowe mogą szybko się znudzić, a nawet zacząć działać na nerwy. Aby ich się pozbyć, można po prostu zamknąć okno alarmu. W ten sposób łatwo jednak zapomnieć o zdarzeniach, które są wyświetlane w tym oknie. Lepszym sposobem będzie kliknięcie ikony budzika z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybranie opcji Stop z nowego menu rozwijanego (patrz zrzut "Wyłącz budzik").

Zobacz również:

Tworzenie teczek nagrywania w dowolnym miejscu

Teczki nagrywania - nowość w Tigerze - pozwalają uniknąć konieczności długiego kopiowania plików przed nagraniem płyty. Wystarczy utworzyć nową teczkę nagrywania (polecenie File: New Burn Folder w Finderze), a następnie przeciągnąć do niego wszystkie pliki, które powinny zostać umieszczone na płycie CD-R. System utworzy w teczce nagrywania pseudonimy (aliasy) przeciągniętych plików. Po kliknięciu przycisku Burn rozpoczyna się proces wypalania.

Ten proces jest szybki, ale nie perfekcyjny. Co zrobić w sytuacji, gdy mamy już gotową teczkę zawierającą pliki do nagrania? Poniżej przedstawiamy sposób utworzenia przepływu Automatora, który umożliwia przekształcenie dowolnego katalogu w teczkę nagrywania poprzez kilka kliknięć.

Najpierw uruchamiamy program Automator (teczka Applications) i klikamy pozycję Finder w kolumnie Library. W kolumnie Action klikamy akcję Get Selected Finder Items i przeciągamy ją do panelu przepływu po prawej stronie. Teraz klikamy pozycję Automator w kolumnie Library, a następnie pozycję Run Shell Script w kolumnie Action i przeciągamy tę akcję do przepływu. Należy umieścić ją poniżej poprzedniej akcji.

Z menu rozwijanego Shell wybieramy pozycję /bin/bash, a z menu Pass Input - pozycję As Arguments. Zapewnimy w ten sposób poprawne działanie tworzonego przez nas skryptu powłoki.

Klikamy pole tekstowe akcji (obszar zawierający napis for f in "$@") i usuwamy całą jego zawartość. W polu wpisujemy poniższy skrypt powłoki, który został utworzony przez Aleksa Nicksaya (najlepiej skopiować poniższy tekst i wkleić go w odpowiednim miejscu):

or i in "$@"; do if [ -d "$i" ]; then

i="${i%/}"; f="${i##*/}"; p="${i%/*}"

[[ "$f" = "$p" ]] && p="."

[[ $f == *.fpbf ]] && n="${f%.fpbf}" || n="$f.fpbf"

mv -v "$i" "$p/$n"

fi; done

Skrypt sprawdza aktualnie zaznaczone teczki w Finderze w celu ustalenia, czy są to teczki nagrywania. Następnie skrypt odwraca aktualny stan tych teczek - zwykły katalog staje się teczką nagrywania i vice versa.

W ten sposób zakończyliśmy tworzenie przepływu Automatora (patrz zrzut "Automatyzacja nagrywania"). Gotowy przepływ należy sprawdzić na teczce testowej, a nie na katalogu zawierającym rzeczywiste dane. W tym celu przełączamy się do Findera, tworzymy nową teczkę i zaznaczamy ją poprzez kliknięcie. Następnie powracamy do Automatora i klikamy przycisk Run. Po zakończeniu działania przepływu zostanie odtworzony dźwięk, a w prawym dolnym rogu okna pojawi się komunikat "Workflow Execution Completed". Wcześniej utworzona teczka powinna mieć teraz ikonę nagrywania. Zaznaczamy ponownie tę teczkę i uruchamiamy ponownie przepływ w Automatorze. Teczka nagrywania powinna powrócić do normalnego stanu. Jeżeli tak się nie stało, prawdopodobnie wprowadzono błędny kod skryptu.

<strong>Automatyzacja nagrywania</strong> Przepływ Automatora umożliwia błyskawiczne przekształcenie dowolnego katalogu w teczkę nagrywania. Uwaga, na zrzucie przedstawiono tylko fragment wymaganego skryptu!Kliknij, aby powiększyćAutomatyzacja nagrywania Przepływ Automatora umożliwia błyskawiczne przekształcenie dowolnego katalogu w teczkę nagrywania. Uwaga, na zrzucie przedstawiono tylko fragment wymaganego skryptu!

Jeśli wszystko działa poprawnie, można przekształcić przepływ w pozycję menu kontekstowego Findera. W Automatorze wybieramy polecenie File: Save As Plug-In, a następnie określamy nazwę nowej pozycji (na przykład Teczka nagrywania). Należy upewnić się, czy w menu rozwijanym Plug-in For wybrana jest opcja Finder. Kliknięcie przycisku Save spowoduje zapisanie pliku.

Aby użyć nowej opcji, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem (lub kliknąć z naciśniętym przyciskiem Control) wybraną teczkę w Finderze, a następnie wybrać z menu kontekstowego pozycję Teczka nagrywania (lub inną nazwę określoną przez użytkownika).

Wyciszenie dźwięku potwierdzenia zmiany głośności

Każda zmiana poziomu głośności dźwięku komputera za pomocą klawiatury powoduje odtworzenie dźwięku potwierdzenia. Może to być przydatne w niektórych sytuacjach, ale dla wielu osób dźwięk ten jest dość denerwujący, szczególnie podczas pracy w nocy lub w miejscu, w którym wymagana jest cisza (na przykład w bibliotece).

Na szczęście rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Aby wyciszyć dźwięk potwierdzenia, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, a następnie nacisnąć odpowiedni klawisz głośności. To rozwiązanie nie zadziała, jeśli użytkownik korzysta z myszy do zmiany głośności poprzez menulet po prawej stronie paska menu.