Porady dla zaawansowanych - Rozruszaj swojego Maca

Jedną z mniej znanych nowości w Tygrysie jest uniksowe narzędzie launchd, za pomocą którego można uruchamiać praktycznie wszystko - aplikacje, skrypty AppleScript, skrypty powłoki i przepływy Automatora. Narzędzie to umożliwia wywołanie określonego programu w czasie uruchamiania lub zamykania komputera, w przypadku zmiany jakiegoś pliku, a nawet po dodaniu nowego pliku do folderu. Krótko mówiąc, jego możliwości są praktycznie nieograniczone.

Jedną z mniej znanych nowości w Tygrysie jest uniksowe narzędzie launchd, za pomocą którego można uruchamiać praktycznie wszystko - aplikacje, skrypty AppleScript, skrypty powłoki i przepływy Automatora. Narzędzie to umożliwia wywołanie określonego programu w czasie uruchamiania lub zamykania komputera, w przypadku zmiany jakiegoś pliku, a nawet po dodaniu nowego pliku do folderu. Krótko mówiąc, jego możliwości są praktycznie nieograniczone.

Narzędzie launchd poprawia wydajność systemu poprzez ograniczenie procesów działających w tle, które muszą być uruchomione przez cały czas. Zastępuje ono także wiele innych narzędzi służących do uruchamiania, włącznie z rc, cron i watchdog.

Zobacz również:

W niniejszym artykule przedstawimy sposób tworzenia dwóch mało skomplikowanych zadań launchd - do wykonywania prostych kopii zapasowych oraz do przenoszenia plików z teczki Drop Box na biurko.

Przygotowania

Aby utworzyć zadanie launchd, należy przygotować plik preferencji (.plist), w którym zostaną wymienione programy do uruchomienia wraz z ich harmonogramem. Następnie trzeba umieścić ten plik we właściwym katalogu. Wybrana teczka decyduje o tym, kiedy dane zadanie jest wykonywane, a także czy jest uruchamiane z uprawnieniami użytkownika root lub zwykłego użytkownika.

Aby ułatwić sobie pracę, można skorzystać z darmowego narzędzia Lingon ( http://lingon.sourceforge.net ), które zapisuje kod XML. Umożliwia ono wykonywanie pewnych czynności, które w innym przypadku wymagałyby małej wycieczki do Terminala.

Po uruchomieniu narzędzia Lingon zostanie wyświetlone główne okno z pięcia zakładkami reprezentującymi poszczególne foldery, w których można umieszczać pliki:

My Agents

Zadania wymienione w tym panelu znajdują się w katalogu /nazwa_użytkownika/Library/LaunchAgents i są ładowane podczas logowania tego użytkownika. W tym miejscu można umieścić zadania pracujące na plikach znajdujących się tylko w obrębie teczki domowej danego użytkownika.

User Agents

Zadania umieszczone na tej karcie można znaleźć w katalogu /Library/LaunchAgents. Są one uruchamiane, kiedy zaloguje się dowolny użytkownik. Stosowane są uprawnienia tego użytkownika. Jest to przydatne w sytuacji, gdy jakiś program musi działać w tle dla wszystkich użytkowników komputera, ale z jakiegoś powodu nie można umieścić go na liście Login Items.

Users Daemons

Zadania z tego panelu są dostępne w katalogu /Library/LaunchDaemons i są ładowane z uprawnieniami użytkownika root podczas uruchamiania komputera. Jest to przydatne w przypadku zadań, które muszą być uruchomione niezależnie od tego, czy jakiś użytkownik jest zalogowany, bądź zadań, które wykonują akcje wymagające hasła administratora.

System Agents i System Daemons

Zadania przedstawione w tych panelach znajdują się w katalogach /System/Library/LaunchAgents i /System/Library/LaunchDaemons. Podobnie jak zadania z karty User Daemons, są one ładowane z uprawnieniami użytkownika root podczas uruchamiania komputera. Ponieważ znajdują się w folderze systemowym, nie należy ich modyfikować. Można jednak wyświetlić listę wszystkich demonów systemowych, która zawiera wszystkie domyślne zadania launchd w Tygrysie. Wiele z tych zadań korzystało wcześniej z narzędzia cron.

Tworzenie zadania kopii zapasowej

Załóżmy, że konieczne jest utworzenie zadania, które codziennie będzie wykonywało kopię zapasową teczki Users. Do tego celu można użyć programów Automator i iCal, ale spowoduje to pominięcie plików, które nie należą do aktualnie zalogowanego użytkownika. Narzędzie launchd pozwoli skopiować dane wszystkich użytkowników i zaplanować tworzenie kopii zapasowej, nawet jeśli nikt nie jest zalogowany.

Aby rozpocząć tworzenie, uruchamiamy narzędzie Lingon i klikamy przycisk New na pasku narzędzi, a następnie wybieramy opcję Users Daemons. Teraz musimy kliknąć przycisk Create i wprowadzić hasło administratora. Poniżej przedstawiono ustawienia, które należy podać:

Nazwa zadania

Klikamy kartę Basic i wprowadzamy nazwę w polu Label. Nazwa ta musi być unikalna dla danego komputera, gdyż w przeciwnym razie zadanie nie zostanie załadowane. Apple zaleca stosowanie następującego wzorca nazwy: com.macworld.DailyBackup. Pierwsze dwa człony tej nazwy powinny wyglądać jak odwrócona nazwa domeny. Można użyć rzeczywistej nazwy domeny, wymyślić jakąś nazwę lub użyć nazwy typu com.krótka_nazwa_użytkownika. Program Lingon dodaje automatycznie rozszerzenie .plist podczas zapisu pliku.