Porady, wskazówki i podpowiedzi

Oto kolejna garść podpowiedzi, dzięki którym praca z komputerem staje się przyjemniejsza.

Oto kolejna garść podpowiedzi, dzięki którym praca z komputerem staje się przyjemniejsza.

Przeciąganie zadań między drukarkami

<strong>Zadokowane drukarki</strong> Umieszczenie ikon drukarek w doku zapewnia szybszy dostęp do nichKliknij, aby powiększyćZadokowane drukarki Umieszczenie ikon drukarek w doku zapewnia szybszy dostęp do nichChyba każdemu posiadaczowi kilku drukarek zdarzyło się wysłać plik do niewłaściwej drukarki. Nie stanowi to problemu w przypadku zwykłego, krótkiego pliku tekstowego, który zostanie wysłany do drukarki fotograficznej - w najgorszym przypadku zmarnuje się trochę czarnego tuszu. Jednak wysłanie do drukarki laserowej pliku 300 MB zawierającego kolorową reklamę o dużym rozmiarze z pewnością spowoduje zablokowanie tej drukarki na kilkanaście minut. Na szczęście właściwa konfiguracja oraz szybkie palce pozwolą zapobiec katastrofie.

Najpierw należy zapewnić możliwość szybkiego otwierania okien z zadaniami wydruku poprzez dodanie aliasów drukarek do doka. Najprostszym sposobem wykonania tego jest otwarcie narzędzia Printer Setup Utility (teczka /Applications/Utilities) i przeciągnięcie poszczególnych wpisów drukarek z listy do teczki na dysku twardym. Następnie można przeciągnąć utworzone aliasy z Findera do doka (patrz zrzut "Zadokowane drukarki").

Zobacz również:

Kiedy następnym razem zadanie wydruku zostanie wysłane do niewłaściwej drukarki, należy kliknąć ikony obu drukarek w doku. Spowoduje to otwarcie oddzielnego okna dla każdej drukarki. Teraz musimy kliknąć okno drukarki, do której wysłano zadania, a następnie kliknąć przycisk Stop Jobs na pasku narzędzi. Należy zrobić to szybko, aby uniemożliwić rozpoczęcie drukowania.

Po zatrzymaniu zadania wystarczy przeciągnąć je z listy do okna odpowiedniej drukarki. Przetwarzanie zadania rozpocznie się natychmiast po jego upuszczeniu.

Inteligentniejsze albumy iPhoto

Inteligentne albumy iPhoto są bardzo przydatne, kiedy konieczne jest użycie określonych kryteriów w celu wybrania niektórych zdjęć - na przykład wszystkich fotografii zrobionych w ciągu ubiegłego tygodnia. Jak jednak wykonać bardziej skomplikowane zadania, na przykład znaleźć zdjęcia kuzynów Jacka i Wacka? Poniżej przedstawiamy pewną sztuczkę, której nie można znaleźć w dokumentacji.

Jeżeli używany jest program iPhoto w wersji 5 lub nowszej, można tworzyć inteligentne albumy z użyciem znaków zastępczych. Są to znaki, które umożliwiają zastępowanie innych znaków. iPhoto obsługuje trzy znaki zastępcze: gwiazdkę (*), która oznacza dowolną liczbę znaków, znak zapytania (?), który zastępuje pojedynczy znak, oraz nawiasy kwadratowe ([ i ]), za pomocą których można dokonać wyboru z listy znaków.

Warto jednak pamiętać, że w celu użycia znaków zastępczych należy wcześniej dodać do zdjęć nazwy opisowe, słowa kluczowe (polecenie Photos: Get Info i karta Keywords) lub komentarze (przycisk i w lewym dolnym rogu okna iPhoto).

Najpierw tworzymy nowy album inteligentny (polecenie File: New Smart Album) z kryteriami Any Test i Starts With. Poniżej przedstawiono sposób definiowania kryteriów wyszukiwania:

j?n - powoduje dopasowanie wszystkich zdjęć zawierających łańcuch rozpoczynający się od litery j i kończący się literą n; pomiędzy tymi znakami może znaleźć się tylko jedna litera. Łańcuch j?n zostanie dopasowany do słów Jan i jon, ale już nie John.

p*a - powoduje dopasowanie wszystkich zdjęć zawierających łańcuch rozpoczynający się od litery p i kończący się literą a. Łańcuch p*a zostanie dopasowany do słów Paula i Paulina, ale już nie do słowa parkan, które kończy się literą n.

s??p - znajdzie słowa szop i stop, ale nie strop, które zawiera w środku trzy litery zamiast dwóch.

[jw]acek - umożliwi wyszukanie tylko zdjęć kuzynów Jacka i Wacka (patrz zrzut "Szukamy rodzinki").

k*r* - to kryterium wyszukiwania spowoduje zwrócenie największej liczby trafień, gdyż nakazuje ono znalezienie dowolnego tekstu rozpoczynającego się od litery k, następnie zawierającego dowolną liczbę znaków (włącznie z zerową liczbą znaków) i literę r, po której następuje dowolna liczba znaków. W ten sposób zostaną znalezione słowa kort, karat, kierat lub skoroszyt.

Jeżeli konieczne jest wyszukanie gwiazdki lub znaku zapytania, wystarczy umieścić ten znak w nawiasach kwadratowych, na przykład Jan[?], co spowoduje znalezienie tylko tych zdjęć, które zawierają słowo Jan?.

Głosowe sterowanie Exposé

<strong>Szukamy rodzinki</strong> W oknie dialogowym wyszukiwania iPhoto można wprowadzić rozbudowane kryteria wyszukiwania z użyciem znaków zastępczych. W tym przypadku zostaną znalezione wszystkie zdjęcia osób o imieniu Tim lub TomKliknij, aby powiększyćSzukamy rodzinki W oknie dialogowym wyszukiwania iPhoto można wprowadzić rozbudowane kryteria wyszukiwania z użyciem znaków zastępczych. W tym przypadku zostaną znalezione wszystkie zdjęcia osób o imieniu Tim lub TomDlaczego używać klawiatury, jeśli można mówić? Poniżej przedstawiamy sposobu użycia funkcji rozpoznawania głosu w Mac OS-ie X w celu szybkiego wywoływania trybu All Windows w Exposé. Powoduje on pomniejszenie i wyświetlenie wszystkich otwartych okien aplikacji i dokumentów. Tę samą technikę można zastosować w celu przypisania komendy głosowej do dowolnego polecenia Exposé lub Dashboarda. Oczywiście niezbędny będzie mikrofon - wewnętrzny lub zewnętrzny, na przykład w kamerze iSight. Wymagana jest także podstawowa znajomość wymowy angielskiej, gdyż póki co Macintosh nie rozpoznaje języka polskiego.

Najpierw musimy tymczasowo wyłączyć skróty klawiaturowe Exposé i Dashboarda, które zostaną przypisane do komend głosowych. W tym celu otwieramy panel preferencji Dashboard & Exposé (w systemie 10.3 nosi on nazwę Exposé). W poszczególnych menu rozwijanych w sekcji Keyboard And Mouse Shortcuts (All Windows, Application Windows itd.) należy wybrać ostatnią pozycję, czyli myślnik (-). Spowoduje to usunięcie skrótów klawiaturowych.

Teraz przechodzimy do panelu preferencji Speech i klikamy kartę Speech Recognition. Włączamy opcję Speakable Items, klikając odpowiedni przełącznik. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie okrągłego okna Speech Feedback, które zapewnia szybki dostęp do kilku opcji interfejsu. Kliknięcie małego trójkącika w dolnej części tego okna otwiera okno Speech Commands z dynamiczną listą poleceń głosowych lub panel preferencji Speech.

Aby włączyć rozpoznawanie głosu, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz Escape, a następnie zbliżyć się do mikrofonu i wypowiedzieć komendę "Define a keyboard command". Jeżeli komputer ją rozpozna, odtworzy krótkie potwierdzenie dźwiękowe, a następne wyświetli okno Define Keyboard Command.

Zwykle dostęp do trybu All Windows można uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza F9. Ponieważ jednak wyłączono ten skrót, można zdefiniować go w tym miejscu. W tym celu naciskamy klawisz F9, co spowoduje jego pojawienie się w polu Send These Keystrokes. Klikamy przycisk OK. Pozostała część okna dialogowego stanie się dostępna. Teraz musimy wpisać frazę, która będzie używana do aktywacji trybu All Windows, na przykład "all windows". W sekcji Use Command In zaznaczamy opcję Any Application, a następnie klikamy przycisk Save.

Ostatnim krokiem będzie ponowne włączenie skrótu klawiaturowego trybu All Windows. Powracamy do panelu preferencji Dashboard & Exposé, klikamy menu rozwijane obok napisu All Windows i wybieramy pozycję F9 z listy dostępnych opcji. Teraz można zacząć mówić do komputera!